Certyfikowany kurs inspektora ochrony danych osobowych – kiedy warto w niego zainwestować?

Praktycznie każda firma ma do czynienia z danymi osobowymi, które w Polsce są pod ścisłą ochroną. W ten sposób wszyscy przedsiębiorcy muszą dostosować się do wymogów prawnych, które są przewidziane w prawie. Nie jest łatwo samodzielnie się do tego przygotować i prawidłowo wdrożyć. Z tego względu na rynku istnieją specjalne kursy i szkolenia inspektora ochrony danych osobowych. Jakie korzyści wynikają z tego rozwiązania?

Jak wygląda przebieg takiego kursu?

Szkolenie trwa pięć dni, w trakcie których kompleksowo zostaje podjęty temat ochrony danych osobowych. Pierwszy dzień jest dniem wprowadzającym w temat. Uczestnikom zostaje przybliżona kwestia najistotniejszych pojęć i definicji oraz ogólne normy przetwarzania danych osobowych. Później uczestnicy szkolenia dowiadują się o przysługujących prawach osób, których dane dotyczą oraz jakie zadania jest zobowiązany wykonać inspektor ochrony danych. Na koniec pierwszego dnia szkolenia przeprowadzający kurs tłumaczy kwestię statusu Prezesa UODO, a także przesyłania danych osobowych poza EOG.

W drugim dniu następuje inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych w instytucji, a także analiza kontekstu danej jednostki. W jej skład wchodzi weryfikacja, jak są przetwarzane dane osobowe, podziału ról i jej odpowiedzialności, a także uzupełnienie rejestru czynności przetwarzania. Na koniec dnia następuje doskonalenie systemu zarządzania ochroną danych osobowych oraz przygotowanie do kontroli organu nadzorczego.

Inspektor ochrony danych osobowych kurs

Trzeci dzień jest poświęcony analizie ryzyka w kwestii zasobów informacyjnych, a także ocena skutków przetwarzania. Później należy przeprowadzić inwentaryzację zasobów informacyjnych oraz jego proces szacowania ryzyka. W dalszej części dnia następuje ocena skutków przetwarzania danych osobowych oraz ćwiczenia z tego zakresu i z szacowania ryzyka.

Trzeci dzień jest wieńczony przygotowaniem planu postępowania z ryzykiem, a także monitorowanie realizacji planu z jego postępowaniem. W czwartym dniu osoby przeprowadzające szkolenie wdrożą uczestników w proces przeprowadzania dokumentacji zgodności RODO. W jego ramach uczestnicy poznają opracowanie Polityki bezpieczeństwa, sporządzenie dokumentacji zabezpieczeń fizycznych, technicznych oraz organizacyjnych. W dalszej części zostają poruszone kwestie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz praktyczne ćwiczenia z tworzenia oraz wdrażania dokumentacji RODO. Czwarty dzień zwieńcza utrzymanie oraz doskonalenie dokumentacji zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Ostatni piąty dzień dotyczy kwestii Audytowania systemu ochrony danych osobowych. Najpierw zostaje przybliżona kwestia ogólna audytowania, później są przedstawione kompetencje audytora w ramach audytu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Następnie planuje się, a później wdraża audyt zgodności RODO. Kiedy proces dobiegnie końca, następuje sporządzanie raportu wyników audytu zgodności RODO. Pod koniec ostatniego dnia szkolenia następuje zaplanowanie działań poaudytowych oraz monitorowanie realizacji jego działań.

Jakie są zalety ukończenia certyfikowanego kursu?

Korzyści, wynikających z ukończenia certyfikowanego szkolenia z zakresu inspektora ochrony danych osobowych jest wiele, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Poniżej znajdują się najważniejsze:

  • pracownik zdobywa kluczowe kompetencje, aby odpowiedzialnie pełnić funkcję inspektora ochrony danych osobowych,
  • poznanie praktyki pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, dzięki czemu można skorzystać z okazji praktycznego podejścia od tematu, a nie tylko znajomości teorii i jej interpretacji,
  • poszerzenie horyzontów w kwestii bezpieczeństwa danych oraz zgodności z przepisami RODO.

Inspektor ochrony danych osobowych kurs

Z kolei pracodawca otrzymuje następujące benefity:

  • poprzez przeszkolonego pracownika dowiaduje się, kiedy należy powołać inspektora danych, a także jak zgłosić inspektora ochrony danych osobowych,
  • otrzymuje profesjonalne wsparcie w realizacji wytycznych w kwestii ochrony danych osobowych zgodnych z RODO,
  • kiedy następuje kontrola Prezesa UODO lub audytu zgodności z RODO ze strony kontrahentów, pracodawca ma zapewniony spokój i pewność pozytywnego wyniku weryfikacji służb,
  • opcję odpowiedzialnego zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych, przy wykorzystaniu umiejętności swoich pracowników, którzy ukończyli certyfikowane szkolenie.

Inspektor danych osobowych – kurs jest dedykowany pracownikom firm, które w swoich szeregach zajmują się mniej lub bardziej bezpośrednio danymi osobowymi. W trakcie 5-dniowego szkolenia uczestnicy poznają wszystkie najważniejsze kwestie związane z RODO i przeprowadzeniem niezbędnych procedur, mających na celu zapewnienie zgodności z polskimi przepisami prawnymi.

Related articles

Back to Top