Projektant SRK – czym się zajmuje i jakie umiejętności musi posiadać?

Obecnie transport kolejowy jest bardzo rozwinięty, a natężenie ruchu kolejowego jest bardzo wysokie. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie kontrolowanie całego ruchu kolejowego w taki sposób, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa i wkluczyć ewentualne kolizje. Pociągi przewożą zazwyczaj ogromne ilości towarów, przez co ich droga hamowania jest bardzo długa. Dlatego też sterowanie ich ruchem nie może odbywać się jedynie przez maszynistę znajdującego się w pociągu. W tym celu stosuje się systemy sterowania ruchem kolejowym, które projektowane są przez profesjonalnych projektantów SRK, posiadających odpowiednie uprawnienia i umiejętności w tej dziedzinie.

Obowiązki i stanowisko projektantów SRK

Projektanci SRK, zajmują się sporządzaniem dokumentacji projektowej urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym. Są to różnego rodzaju urządzenia komputerowe, mechaniczne i przekaźnikowe, biorące udział w kierowaniu ruchem kolejowym. Tego typu systemy oparte są m.in. na urządzeniach stacyjnych oraz liniowych. Systemy stacyjne sterują przemieszczaniem się pojazdów w obszarze pojedynczego posterunku ruchu lub wielu powiązanych ze sobą posterunków. Natomiast systemy liniowe kontrolują poprawną sekwencję przemieszczania się pociągów pomiędzy stacjami.

Wszystkie urządzenia techniczne związane ze sterowaniem ruchem kolejowym, w zależności od pełnionych przez nie funkcji mogą być wbudowane w elementy konstrukcyjne torów kolejowych, umieszczone na torowisku lub wbudowane w podtorze albo umieszczone w budynkach, kontenerach lub innych obiektach przeznaczonych specjalnie do tego celu.

Urządzenia stacyjne i liniowe współpracują ze sobą, na podstawie komunikacji za pośrednictwem sieci komputerowej. Ich obsługą zajmują się dyspozytorzy i dyżurni ruchu kolejowego, który kontrolują i sterują ruchem pociągów w całym zarządzanym obszarze. Ruch kolejowy na wszystkich liniach jest widoczny na monitorach, przez co dyspozytorzy mają podgląd na bieżąco i w bardzo łatwy sposób, mogą sterować ruchem z centrów dyspozytorskich. Dzięki zautomatyzowaniu wielu procesów i włączeniu komputerów do sterowania ruchem kolejowym możliwe jest wyeliminowanie błędów ludzkich, które mogą się zdarzyć każdemu, a to generowałoby bezpośrednie zagrożenie w ruchu kolejowym.

Projektanci SRK odpowiadają za zaprojektowanie całego tego systemu, w taki sposób, aby działał on sprawnie i zapewniał maksymalny poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Dlatego także ważne jest, aby projektanci SRK, posiadali odpowiednie wykształcenie, umiejętności i uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Doświadczenie również jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność działania zaprojektowanego systemu sterowania ruchem kolejowym.

system sterowania ruchem kolejowym

Projektant SRK – kwalifikacje i wymagania

Projektanci SRK muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, pozwalające im na wykonywanie tego zawodu. Są to m.in. uprawnienia budowlane do projektowania systemów i urządzeń wykorzystywanych do sterowania ruchem kolejowym. Wykształcenie wyższe w kierunku transportu kolejowego lub projektowania systemów sterowania ruchem kolejowym jest również bardzo ważne. W celu uzyskania uprawnień do projektowania SRK bez ograniczeń należy skończyć studia I stopnia i odbyć 3-letnią praktykę lub skończyć studia II stopnia i odbyć 1,5 roczną praktykę. Wykształcenie wyższe w połączeniu z praktyką w zawodzie będzie gwarantem posiadania przez projektanta specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas projektowania systemów sterowania ruchem kolejowym. Projektant SRK jest odpowiedzialny za życie wielu ludzi, którzy codziennie korzystają z transportu kolejowego. Dlatego tak ważne jest, aby była to osoba wykwalifikowana i posiadająca spore doświadczenie w branży kolejowej. To właśnie projektant systemów sterowania ruchem kolejowym jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Przy aktualnym natężeniu ruchu kolejowego, prawidłowe sterowanie nim jest bardzo ważne w celu zapewniania jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa ludziom, podróżującym za pomocą transportu kolejowego. Właśnie w tym celu powstało stanowisko projektanta SRK, który na podstawie swojej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, potrafi stworzyć dokumentację projektową, na podstawie której powstanie bezpieczny i sprawny system sterownia ruchem kolejowym. Dobrze zaprojektowany system, wymaga jedynie prawidłowej obsługi ze strony wykwalifikowanych operatorów kontrolujących cały ruch kolejowy z poziomu centrów dyspozytorskich. Właśnie dzięki takiej kontroli i monitorowaniu ruchu, wypadki spowodowane kolizjami pociągów należą aktualnie do rzadkości, co czyni kolej bardzo bezpiecznym i sprawnie działającym transportem.

Related articles

Back to Top