Produkcja i recykling bioplastiku – aktualne możliwości i wyzwania

Ilość produkowanych tworzyw sztucznych ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Plastik obecny jest już w morzach, oceanach oraz glebie, a jego ilość rośnie w zastraszającym tempie. Zmiany klimatyczne, będące następstwem takiej ilości tworzyw sztucznych w środowisku, powoli zaczynają występować, prowadząc tym samym do katastrofy ekologicznej. Dlatego też konieczne jest wprowadzanie zmian w gospodarce międzynarodowej, które pozwolą na spowolnienie tego procesu. 

Jednym z rozwiązań jest bioplastik. Produkcja, a następnie wielokrotny recykling bioplastiku pozwoli na rozwinięcie gospodarki obiegu zamkniętego. Nieustannie rozwijająca się technologia umożliwia produkcję eko plastiku o podobnych właściwościach, co tradycyjne tworzywa sztuczne. Należy jednak pamiętać o trudnościach związanych dystrybucją bioplastiku i konsekwencji z tym związanych.  Czym jednak jest bioplastik i jak wygląda jego produkcja? 

Zastosowanie bioplastiku w gospodarce 

Tworzywa sztuczne są obecne w naszym życiu na co dzień. W efekcie wykorzystujemy plastikowe opakowania czy elementy w niemal każdej dziedzinie życia, a samo tworzywo jest dostępne niemal bez ograniczeń. Jednak konsekwencje takiej ilości plastiku są ogromne. Tradycyjne tworzywa sztuczne nie są biodegradowalne, przez co nie rozkładają się tak szybko, prowadząc do poważnego zanieczyszczenia gleby oraz oceanów. Mikroplastik, który jest niewidoczny dla człowieka, znajduje się również w żywności oraz wodzie. 

Nic zatem dziwnego, że coraz częściej wykorzystujemy bioplastik, który jest produkowany z roślin i posiada on właściwości biodegradowalne

Bioplastik znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w branży spożywczej, gastronomicznej, jak i również w medycynie. Z powodzeniem wykorzystuje się go do produkcji nici chirurgicznych oraz implantów stomatologicznych. 

Proces tworzenia i produkcji bioplastiku 

Bioplastik, a dokładnie tworzywo poliatydowe PLA, to polimer pozyskiwany z kukurydzy lub trzciny cukrowej. Jako surowiec pochodzenia naturalnego znajduje swoja zastosowanie w wielu sektorach gospodarczych. Dodatkowo jego obecność jest neutralna dla środowiska naturalnego, gdyż do jego produkcji nie wykorzystuje się żadnych paliw kopalnianych, jak ropa. Dzięki temu nie zawiera żadnych dodatków chemicznych i jest w pełni biodegradowalny. 

Proces rozkładania się bioplastiku jest bezpieczny zarówno dla środowiska naturalnego, jak i człowieka. W jego trakcie do gleby nie przedostają się szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne, a co się z tym wiąże trudno mówić o negatywnych konsekwencjach związanych z produkcją i recyklingiem bioplastiku. 

Recykling bioplastiku – czy jest możliwy? 

Plastik przeznaczony do recyklingu może być odzyskiwany i ponownie użyty bez konieczności poddawania go ponownemu przetworzeniu w obiegu zamkniętym. Oznacza to, że recykling plastiku odbywa się bez wykorzystania paliw kopalnianych, a zatem jest mniej destrukcyjny dla środowiska naturalnego. 

Aby jednak móc podawać bioplastik do recyklingu, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego certyfikatu ISCC i spełnienie norm dotyczących biomasy i biopaliw. 

Bioplastik dzieli się na dwa rodzaje – biodegradowalny oraz ten, który podlega recyklingowi, czyli bioplastik trwały.  W zależności od tego, z jakiego tworzywa lub surowca naturalnego jest produkowany bioplastik, wtedy dopiero można mówić o recyklingu. 

recykling

Możliwości i wyzwania w produkcji bioplastiku – na co zwrócić uwagę? 

Bioplastik w następnych latach stanie się o wiele bardziej popularny i dostępny. Jednak pomimo neutralnego wpływu na środowisko naturalne bioplastiku, pojawia się wiele wyzwań związanych z procesem recyklingu, przed którym stają państwa członkowskie UE. 

Bioplastik trwały, który nie posiada właściwości biodegradowalnych, powinien być recyklingowany w odpowiednich warunkach. Okazuje się jednak, że wiele organizacji jest do tego procesu odpowiednio przygotowanych i konieczne jest wdrożenie w ich działania norm oraz certyfikacja ISCC Plus lub REDCert

W efekcie tworzywa przeznaczone do recyklingu powinny być wykorzystywane w pierwszej kolejności. Podobnie jest z biolastikiem spełniającym wszystkie wymogi do kompostowania. 

Pomimo sporych możliwości nowych technologii związanych z produkcją, recyklingiem i kompostowaniem tworzyw z bioplastiku, konieczne jest stosowanie się do obowiązujących norm i wymogów europejskich, a także założenie, iż bioplastik w nieodpowiednich warunkach również może mieć negatywny wpływ na środowisko. Organizacje specjalizujące się w produkcji i recyklingu bioplastiku stoją przed sporym wyzwaniem, którego realizacja wymaga podjęcia odpowiednich kroków.  

Related articles

Back to Top