Podobieństwa językowe – hiszpański, francuski oraz inne języki romańskie

Francuski i hiszpański to dwa języki romańskie. Oznacza to, że mają one podobne korzenie i wiele cech wspólnych. Co łączy te dwa najbardziej popularne języki na świecie i inne języki romańskie?

Hiszpański i Francuski są bardzo popularne

Jak już wspomnieliśmy te dwa języki to jedne z najbardziej popularnych na świecie. Po hiszpańsku mówi się między innymi w Hiszpanii, Meksyku czy Argentynie. Francuski to oficjalny język we Francji, Kanadzie i Belgii. Według szacunków po hiszpańsku komunikuje się łącznie około 570 milionów ludzi, a po francusku około 220 milionów.

Oprócz tego, że to najczęściej używane języki na świecie to mają one również wspólne pochodzenie i są klasyfikowane jako języki romańskie. To też dwa, z trzech, najpopularniejszych drugich języków nauczanych w szkołach w całej Europie i Stanach zjednoczonych. Wiele osób staje więc przed wyborem, którego z nich się nauczyć. Oznacza to, że wyjeżdżając za granicę istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy w stanie porozumieć się z kimś w którymś z nich. Co więcej, ze względu na duże podobieństwa językowe pomiędzy nimi, ucząc się jednego łatwiej będzie nam opanować drugi.

Podobieństwa językowe pomiędzy hiszpańskim i francuskim

Większość podobieństw pomiędzy tymi językami wynika z ich początków. Obydwa wywodzą się z wulgarnej łaciny, zwanej również potoczną, która była używana przez niższe klasy Imperium Rzymskiego, w tym kupców i żołnierzy. Gdy Imperium Rzymskie upadło zaczęły się pojawiać liczne odmiany łaciny przywiązane do lokalnych obszarów. Francuski i hiszpański możemy jasno wyróżnić od około szóstego do dziewiątego wieku. Ich ekspansję na resztę świata możemy przypisać francuskiemu, belgijskiemu i hiszpańskiemu kolonializmowi.

Podstawowym podobieństwem językowym jest kwestia oczywista, czyli alfabet. W każdym z nich używa się tych samych 26 liter alfabetu łacińskiego. To bardzo ważne, ponieważ oznacza, że mają one ten sam podstawowy system pisania. Jeżeli więc opanujemy jeden, będzie nam znacznie łatwiej nauczyć się drugiego. Biorąc pod uwagę rosyjską cyrylicę, mandaryński czy arabski, z łatwością dostrzeżemy jaką zaletą jest nauka języka w znanym alfabecie.

język francuski

W dziedzinie lingwistyki podobieństwo leksykalne odnosi się do podobieństwa w zestawach słów w dwóch językach. Oblicza się ją porównując zestaw znormalizowanych list słów z dwóch omawianych języków i licząc podobieństwa pod względem zarówno formy, jak i znaczenia. Wyraża się je w procentach i wynik powyżej 85% oznacza bardzo bliskie związki, takie jak języki siostrzane lub warianty dialektyczne.

W takiej analizie francuski i hiszpański mają podobieństwo leksykalne na poziomie 75%. Sami szybko to zauważymy podczas nauki. Przykładem może być słowo „kraj”, które po hiszpańsku to „pais”, a po francusku „pays”. Jednak podobieństwo leksykalne nie oznacza, że osoba mówiąca po hiszpańsku zrozumie francuza i na odwrót. Niestety nie jest to tak proste, ale zdecydowanie ułatwia to naukę.

Innym ważnym podobieństwem jest liczba wspólnych cech gramatycznych. Na poziomie podstawowym możemy je zobaczyć chociażby w strukturze zdania. Jednak oba języki mają wiele specyficznych cech gramatycznych, które je łączą. Możemy tu wymienić chociażby: męskie i żeńskie formy rzeczowników, formalne i nieformalne formy „Ty”, koniugacje czy dwie wersje czasu przeszłego.

Te podobieństwa znacznie ułatwiają przejście z jednego języka na drugi, ponieważ jeżeli raz zrozumieliśmy zastosowanie danej zasady to potem musimy jedynie poznać jej konstrukcję. Ogólnie rzecz biorąc osoba, która nauczyła się hiszpańskiego czy francuskiego może w łatwy sposób nauczyć się zasad gramatycznych tego drugiego języka.

Na koniec warto wspomnieć o wykorzystaniu znaków akcentowych. Pisemne formy zarówno hiszpańskiego, jak i francuskiego, zawierają znaki akcentujące niektóre litery. Chociaż jest to bardziej powszechne w przypadku francuskiego, który ma w sumie pięć różnych znaków akcentowych, to dwa z nich pojawiają się również w hiszpańskim.

Języki romańskie są bardzo podobne, ponieważ mają wspólne korzenie. Niestety nie są one na tyle identyczne, żeby znając jeden móc porozumieć się z każdym, ale zdecydowanie ułatwi nam to naukę. Do tej grupy językowej możemy dopisać jeszcze wiele innych, jak chociażby portugalski czy kataloński.


Nie znasz języka francuskiego czy hiszpańskiego a potrzebujesz tłumaczenia? Sprawdź tłumaczenia.wroc.pl!

Related articles

Back to Top