Czy każdy programista to informatyk?

Inżynierowie oprogramowania, programiści i informatycy pracują razem pod baldachimem technologii informacyjnej, chociaż ich role i obowiązki są bardzo różne. Wzajemne relacje między inżynierem oprogramowania, programistą i informatykiem, utrudniają zrozumienie ich funkcji. To także powoduje nieporozumienia wśród studentów przy wyborze ścieżek kariery oraz w społeczeństwie, kiedy nazywamy każdego, kto zajmuje się technologią, informatykiem.

Kim jest inżynier oprogramowania?

Inżynier oprogramowania to ktoś, kto studiował zasady i techniki nauki o komputerach, analizy matematyczne z tym związane i ich inżynierię. W inżynierii, przed jakąkolwiek inną koncepcją, pierwszą i najważniejszą jest „projektowanie”.

Inżynier oprogramowania jest więc osobą, która nauczyła się i zrozumiała zasady inżynierii oprogramowania i potrafi zastosować tę wiedzę do projektowania i rozwoju oprogramowania komputerowego. Struktura pracy inżyniera obejmuje trzy podstawowe obszary: projektowanie, testowanie i rozwój. Konserwacja i ocena oprogramowania to inne obszary, które również są bardzo istotne.

Inżynier oprogramowania zajmuje się każdym etapem procesu tworzenia aplikacji. Zbiera i analizuje wymagania klienta, projektuje koncepcję, testuje ją i opracowuje proces rozwoju. Są to podstawowe aspekty pracy inżyniera oprogramowania. Tworzy on też diagramy i różne schematy blokowe oraz algorytmy. W ramach tej pracy w IT rozpoznaje się też ograniczenia w całym procesie.

Czym zajmuje się programista?

Po przeanalizowaniu i zrozumieniu wymagań podanych przez klienta opracowywane są różne schematy i diagramy dla procesu tworzenia oprogramowania. Zadaniem programisty jest przekonwertowanie tych instrukcji, które zostały przeanalizowane, na język komputerowy, poprzez kodowanie lub programowanie komputerowe.

Programista pisze kody do różnego rodzaju oprogramowania. Jednak funkcja pracy programisty na tym się nie kończy. Obraca się wokół trzech rzeczy: kodów, kodów testowych i kodów debugowania. To właśnie robią programiści pracujący we Wrocławiu.

Ponadto programiści komputerowi tworzą i projektują własne pomysły i opracowują logiczną strukturę, która pomaga im rozwiązać problemy z aktualizacją aplikacji, którą zamierzają zbudować. Robią to wszystko, tworząc programy komputerowe. Praca dla programisty komputerowego opiera się na umiejętnościach technicznych, a nie na zasadach inżynierii. Z tego powodu każdy, niezależnie od wykształcenia, może pracować jako programista, o ile ma wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do pracy. We Wrocławiu często możemy spotkać osoby, które się przekwalifikowały.

Kto to jest informatyk?

Technologia informacyjna jest szeroką dziedziną, a opisy stanowisk specjalistów ds. technologii informatycznych są równie szerokie, w zależności od zakresu wiedzy i kwalifikacji osób z branży IT. We Wrocławiu jest wiele pracy dla informatyków. Obszar wiedzy specjalistycznej w dziale IT obejmuje zarządzanie i wsparcie dla całej infrastruktury IT, rozwój oprogramowania, instalację sprzętu, administrację sieci, telekomunikację, testowanie oprogramowania, analizę baz danych i ich tworzenie, a także analizę bezpieczeństwa. Co więcej nadal istnieje wiele podzbiorów wszystkich tych obszarów.

Kiedy szukamy pracy we Wrocławiu może się okazać, że jako informatyk mamy konserwować sieci, obsługiwać użytkowników, rozwiązywać problemy z oprogramowaniem lub instalować i uaktualniać systemy operacyjne oraz urządzenia sieciowe. Zakres obowiązków może być naprawdę szeroki.

Jednak obszar ról zawodowych w IT może być podzielony na dwie części. Są to administracja systemem sieciowym i obsługa technologii informacyjnych oraz programowanie i tworzenie oprogramowania.

Jak widać kiedy szukamy pracy jako informatyk, programista lub inżynier oprogramowania we Wrocławiu nasz zakres obowiązków może się zasadniczo różnić. Ze względu na różne nazywanie stanowisk warto czasem zgłosić się do agencji rekrutacyjnej, która dobierze ogłoszenia do naszych kompetencji.

Related articles

Back to Top