Czy badanie geologiczne gruntu jest potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę?

Budowa domu lub innego budynku wymaga od inwestora odpowiedniego podejścia do tej sprawy i przygotowania się do takiego przedsięwzięcia. Oczywiście bardzo ważną rolę odgrywa tutaj np. lokalizacja działki, na jakiej ma powstać dany budynek, materiały, jakie użyte zostaną do jego budowy, projekt budynku, system grzewczy czy też różnego rodzaju instalacje itd.

Jednak warto pamiętać o tym, że bardzo istotnym elementem każdego budynku są fundamenty, które stanowią podstawę każdej budowli. Fundamenty znajdują się w ziemi, dlatego też najważniejszą kwestią, o jaką należy zadbać przed rozpoczęciem budowy, jest to, aby zbadać dokładnie grunt, na jakim ma powstać dany budynek. W tym celu przeprowadza się badanie geologiczne gruntu. Jednak czym tak dokładnie jest to badanie, kiedy się je wykonuje, jak ono wygląda i czy jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę?

Czym jest badanie geologiczne gruntu?

Badanie geologiczne gruntu wykonuje się w celu określenia warunków wodno-gruntowych podłoża, na jakim ma być realizowana dana inwestycja budowlana. Badanie to przeprowadzają profesjonalne firmy geotechniczne, które zatrudniają doświadczonych specjalistów i posiadają sprzęt niezbędny do ich realizacji.

Badania te są niezbędne do tego, aby móc w prawidłowy i bezpieczny sposób zaprojektować fundamenty danego budynku oraz odpowiednio dobrać rodzaj izolacji, typ przydomowej oczyszczalni ścieków czy też prawidłowo wyznaczyć przebieg odprowadzenia wód opadowych z dachu do gruntu.

Wykonanie badania geologicznego gruntu przed rozpoczęciem budowy może uchronić inwestora przed różnego rodzaju problemami, które często pochłaniają sporą ilość pieniędzy, a niekiedy nawet całkowicie uniemożliwiają budowę na danym terenie.

Kiedy wykonuje się badanie geologiczne gruntu?

Badania geologiczne gruntu powinno się wykonać, chcąc wybudować dom lub inny budynek na danym terenie. Najlepiej wykonać je jeszcze przed zakupem danej działki, aby upewnić się, że zapewnia ona odpowiednie warunki do budowy. Ostateczny termin na tego typu badanie to moment przed rozpoczęciem budowy na danej działce.

To często właśnie od badań geologicznych gruntu zależy to, w jaki sposób dany budynek będzie umiejscowiony na danej działce i czy w ogóle możliwa jest jego budowa na danym terenie. Mimo tego, że praca geologa na danej działce trwa zazwyczaj tylko kilka godzin, to trzeba mieć na uwadze, że przygotowanie niezbędnej dokumentacji może trwać nawet 2 tygodnie. Należy więc o tym pamiętać i uwzględnić ten czas, planując zakup działki i budowę domu.

Jak wygląda badanie geologiczne gruntu?

Pierwszym etapem prac związanych z badaniem geologicznym gruntu jest określenie metody badań i ich przebiegu. W przypadku domów jednorodzinnych zazwyczaj geolodzy stosują metodę udarowo-obrotową. W technice tej korzysta się ze specjalnego wiertła hydraulicznego, które pozwala na wykonanie niezbędnych otworów do pobrania próbek ziemi. Oprócz tego niezbędne są także sondy statyczne, które wprowadza się w powstałe otwory.

Punkty pomiarowe potrzebne do wykonania badania geologicznego gruntu wyznacza się, korzystając z lokalizatora GPS. Wszelkie czynności związane z realizacją tego typu pomiarów trwają zazwyczaj kilka godzin. Badanie geologiczne gruntu pozwala poznać poziom wody gruntowej, jej skład chemiczny, wykryć obecność związków organicznych czy też dokonać wizualnych oględzin pobranych próbek. Końcowym etapem badania jest przywrócenie gruntu do stanu pierwotnego, co zazwyczaj wiąże się z zasypaniem otworów wykonanych w celu pobrania próbek.

Czy badanie geologiczne gruntu jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę?

Badanie geologiczne gruntu pozwala dokładnie poznać warunki gruntowe, jakie panują na danym terenie, co znacząco ułatwia budowę i pozwala uniknąć różnego rodzaju problemów. Dawniej badania te nie były obowiązkowe, choć wielu specjalistów zalecało ich wykonywanie.

ziemia

Od roku 2012 uzyskanie pozwolenia na budowę, bez przeprowadzenia odpowiednich badań geologicznych gruntu jest niemożliwe. Oznacza to więc, że każdy, kto planuje budowę domu lub też innego budynku, musi najpierw wykonać profesjonalne badanie geologiczne gruntu, aby uzyskać niezbędne pozwolenia. W tym celu należy wybrać odpowiednią firmę, która świadczy takie usługi i posiada uprawnienia do tego, aby je realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Related articles

Back to Top