Badanie EEG – kiedy muszę iść z osobą towarzyszącą?

Badanie EEG jest wykonywane zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Przeprowadzane przez anestezjologów, EEG głowy pozwala wykluczyć lub potwierdzić wiele chorób.

Zmiany, jakie widać a poszczególnych częściach kory mózgowej, mogą wpłynąć na dalsze leczenie pacjenta lub zmianę leczenia. Pacjent dostaje skierowanie na badanie elektroencefalografem, gdy cierpi na specyficzne i niepokojące objawy. Do najbardziej popularnych wskazań na wykonanie badania EEG głowy, są:

  • podejrzenie epilepsji,
  • lunatykowanie (somnabulizm/ sennowłóctwo),
  • poważne lub specyficzne zaburzenia snu,
  • zatrucie toksycznymi substancjami,
  • poważne urazy głowy.

Porócz tego, EEG przeprowadza się wówczas, gdy objawy dotyczą układu nerwowego. Skierowanie na EEG dostają pacjenci, którym zdarza się omdlewać bez przyczyny, tracić równowagę i u których dodatkowo pogarsza się słuch lub/i wzrok.

Kiedy nie wolno iść samemu na EEG?

Ta kwestia jest zależna przede wszystkim od rodzaju badania i wieku pacjenta oraz od jego ogólnego stanu zdrowia. Zarówno w przypadku osób dorosłych, jak i u młodszych pacjentów, wykonuje się badanie po deprywacji snu, czyli po nieprzespanej nocy. Zalecenia dotyczące przygotowania się do badania różnią się od siebie. Osoba dorosła i dzieci powyżej 12 roku życia muszą przyjść na badanie po całej nieprzespanej nocy. Dzieci od 8 do 12 lat, muszą przespać 4 godziny, natomiast młodsze dzieci – poniżej 8 roku życia – mogą przespać 6 godzin. Ilość przespanych godzin ma kluczowe znaczenie dla wyniku badania.

Sen powinien nastąpić naturalnie, co oznacza, że nie można stosować żadnych leków nasennych u dzieci. 

W przypadku badania po nieprzespanej nocy, lekarze zalecają, aby na badanie przyjść razem z osobą towarzyszącą. Pacjent, który jest po nieprzespanej nocy może być osłabiony, przez co uczula się ich, by nie przyjeżdżali samodzielnie samochodem, gdyż jest to niebezpieczne. Pacjenci nie powinni również podróżować sami transportem miejskim, dlatego że mogą zasnąć podczas podróży, a nawet krotka, niespodziewana drzemka może mieć ogromny wpływ na wynik badania.

Partner, rodzic lub inna zaufana osoba powinna przywieźć pacjenta na badanie, poczekać z nim i odwieźć go po badaniu. W przypadku nieletnich dzieci, zawsze powinien towarzyszyć im opiekun.

Kiedy mogę iść sam na badanie EEG?

Pacjenci pełnoletni, których skierowano na wykonanie badania po przespanej nocy, mogą przyjść do przychodni sami. Badanie elektroencefalografem nie trwa długo, a samo badanie nie jest bolesne ani skomplikowane. Jednak najmłodsi lub wymagający pacjenci powinni mieć zapewnione wsparcie ze strony najbliższych. Biorąc pod uwagę wskazania do przeprowadzenia EEG, stan psychiczny pacjenta może nie być najlepszy. EEG pozwala wykluczyć ciężkie choroby takie jak padaczka i inne poważne przypadłości, dlatego tak ważne jest, by pacjent udał się z bliską osobą do przychodni.

Related articles

Back to Top