Mechaniczna utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów. Ten rozwój spowodował wzrost zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). W związku z problemami środowiskowymi związanymi z zarządzaniem ZSEE, wiele hrabstw i organizacji opracowało krajowe prawodawstwo mające na celu poprawę ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku takich odpadów w celu zmniejszenia zużycia. Recykling WEEE jest ważnym przedmiotem nie tylko z punktu przetwarzania odpadów, ale również z odzyskiwania cennych materiałów.

Charakterystyka elektroodpadów

WEEE jest zróżnicowany i złożony pod względem zakresu materiałów i składników, a także procesów produkcyjnych urządzeń oryginalnych. Charakterystyka tego strumienia odpadów ma zasadnicze znaczenie dla opracowania opłacalnego i przyjaznego dla środowiska systemu recyklingu. W niniejszym artykule przedstawiono właściwości fizyczne i cząstkowe WEEE. Selektywny demontaż, ukierunkowany na wydzielanie niebezpiecznych i / lub cennych składników, jest niezastąpionym procesem w praktyce recyklingu WEEE. Najbardziej aktywnymi obszarami badawczymi jest planowanie demontażu i innowacje urządzeń do demontażu. Przetwarzanie mechaniczne / fizyczne, w oparciu o charakterystykę WEEE, stanowi alternatywny sposób na odzyskanie cennych materiałów. Procesy mechaniczne, takie jak przeszukiwanie, separacja kształtu, separacja magnetyczna, separacja prądów wirowych, separacja elektrostatyczna i wiązanie są szeroko stosowane w przemyśle recyklingowym. Jednakże recykling WEEE dopiero się zaczyna.

Jakie odpady najpopularniejsze?

W celu maksymalnego oddzielenia materiałów WEEE należy rozdrabniać na drobne, nawet drobne cząstki, zazwyczaj poniżej 5 lub 10 mm. Dlatego też omówiono mechaniczne procesy separacji drobnych cząstek w tym dokumencie.

Najbardziej powszechne są urządzenia elektroniczne konsumentów (wyroby brązowe), takie jak telewizory, magnetowidy. Bardzo łatwe jest przeprowadzenie ręcznego demontażu tych produktów, ponieważ brązowe wyroby zawierają bardzo niskie gatunki metali szlachetnych i miedzi. Oczekuje się, że zostanie opracowany proces recyklingu mechanicznego w celu utylizacji złomu o niskiej zawartości metalu.


 

Related articles

Back to Top