Wdrażanie ISO – jak wygląda ta procedura?

Systemy zarządzania jakością stanowią absolutną podstawę funkcjonowanie każdej firmy. Wielkie przedsiębiorstwa oraz korporacje, w znacznej większości korzystają z usług firm odpowiedzialnych za wdrażanie ISO. Wszelkie projekty, które wiążą się z ISO oraz innymi ważnymi normami, pozwalają nam osiągnąć poniższe cele:

 • Wdrożenie systemu, który poprawi funkcjonowanie naszej firmy oraz zarządzanie nią,
 • Otrzymanie zgodności ze wszystkimi prawnymi wymaganiami,
 • Otrzymanie certyfikatu poświadczającego o zgodności naszego systemu z wymaganiami.

Wdrażaniem norm ISO powinna zająć się osoba, która posiada wymaganą wiedzę oraz doświadczenie. Aby firma funkcjonowała lepiej, każdy pracownik powinien zostać odpowiednio przeszkolony. Przestrzeganie wszystkich norm z zakresu ISO, również jest zadaniem dla menadżerów.
Aby skutecznie wdrożyć ISO, istotne jest, by każdy menadżer posiadał odpowiednią dozę wiedzy w zakresie wymaganych norm. Zadaniem menadżera jest późniejsze przekazywanie wiedzy pozostałym pracownikom. Do jego obowiązków wlicza się również kontrolowanie, czy normy są przestrzegane w odpowiedni sposób.
Wdrożenie ISO to procedura, która wymaga współpracy pomiędzy komórką organizacyjną, a menadżerami danej firmy. Osoby zarządzające lub pełniące ważne funkcje w danej firmie, muszą przekazywać najbardziej istotne informacje do firmy, która zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu norm ISO.

 

Wdrażanie ISO – krok po kroku

Nowe i lepsze normy jakie są możliwe do uzyskania, muszą być wdrażane po kolei. Zachowanie odpowiedniej kolejności pozwoli nam na dokładne wdrożenie systemu i zapoznanie wszystkich pracowników z zasadami i normami.
Podczas wdrażania systemu ISO w życie każdej firmy, jej zarządcy mają obowiązek przeprowadzić istotne działania. Jednymi z ważniejszych, są:

 • Audit wstępny – dotyczy obecnych norm i przepisów, które funkcjonują w firmie. Prowadzenie dokumentacji, panujące zasady czy przestrzeganie norm, powinny zostać poddane badaniu, które określi ich skuteczność.
 • Dokonanie oceny zgodności – wszystkie działania przeprowadzamy w firmie oraz panujące zasady, muszą być zgodne z normami prawnymi.
 • Organizacja szkolenia wstępnego – obowiązuje ono osoby, które są odpowiedzialne za zarządzanie firmą.
 • Wprowadzenie regulacji – osoby zarządzające firmą, muszą mieć ustaloną granicę dotyczącą odpowiedzialności. Istotne jest więc ustalanie strategii działania firmy, polityki firmy, systemów, organizacji oraz określenie odpowiedzialności i uprawnień.
 • Dokonanie weryfikacji i oceny najbardziej istotnych aspektów działania firmy – wszelkie zasady BHP, zagrożenia dla firmy, bezpieczeństwo jakości, informacji oraz żywności itp.
 • Organizacja odpowiedniej dokumentacji systemowej – opracowanie Księgi Systemowej, wzorów formularzy, instrukcji obsługi oraz wszelkie procedury.
 • Organizacja szkoleń dla pracowników – personel musi zostać dokładnie przeszkolony w zakresie panowania nowych reguł, zasad bezpieczeństwa i wszelkich zmian.
 • Szkolenie dla menadżerów/ audytorów – osoby odpowiedzialne za szkolenia i za zarządzanie powinny być przeszkolone tak, by regularnie i odpowiednio przekazywały wiedzę i nowe zasady pozostałym pracownikom. Każdy audytor wewnętrzny musi być specjalistą w dziedzinie ISO.
 • Ocena przydatności oraz przegląd – dotyczy to systemu zarządzania, który ma zostać wdrożony w życie firmy.
 • Dokonanie audytu certyfikowanego.

Wszelkie obowiązki, zakres prac i usługi zewnętrznych firm, to czynniki, które wywierają ogromny wpływ na naszej firmie. Wartość przedsiębiorstwa znacznie wzrasta, jeśli dbamy o właściwy sposób przekazywania wiedzy i kontrolowania norm ISO. Osoby, które zarządzają organizacją, muszą przeprowadzać szereg analiz i testów, których celem jest wytypowanie najbardziej opłacalnych rozwiązań.

 

Wdrożenie odpowiedniego systemu w funkcjonowanie naszej firmy, jest szczególnie w dzisiejszych czasach. Bardziej od długiego stażu pracy liczą się certyfikaty, dyplomy oraz ukończone szkolenia czy normy, jakie zostały wprowadzone w życie firmy. ISO jest zbiorem zasad, które mają poprawić poziom ochrony i przechowywania informacji. Dodatkowo, celem wdrożenia ISO jest poprawa funkcjonowania firmy. Każdy pracownik musi zostać odpowiednio przeszkolony z zakresu nowych zasad. Menadżerowie z kolei oraz osoby, które odpowiedzialne są za zarządzanie firmą, szkoleni są dłużej. Ich zadaniem jest przekazanie zdobytej wiedzy i doświadczeń całemu personelowi.

Procedura wdrażania ISO powinna być odpowiednio przygotowana. Od przeprowadzenia jej zależy to, w jaki sposób funkcjonowanie naszej firmy się poprawi.

Related articles

Back to Top