Rodzaje testamentów w polskim prawie

W polskim prawie wyróżnia się testamenty zwykłe i szczególne. Wśród testamentów zwykłych są te napisane własnoręcznie, takie wykonywane przez notariusza oraz testamenty allograficzne. Każdy może wykonać taki rodzaj testamentu, zawsze – nie ważne ile czasu upłynie od spisania testamentu do faktycznej śmierci osoby spisującej. Są jednak w Polsce jeszcze testamenty szczególne – do nich zaliczają się testamenty podróżne, wojskowe oraz ustne. Ich wykonanie może nastąpić wyłącznie w określonym czasie. Ich cechą charakterystyczną jest fakt, że są one ograniczone w czasie.

Testamenty zwykłe w polskim prawie

Często spotykanym testamentem zwykłym, który może być w Polsce wykonywany, jest testament własnoręczny. Wiąże się z nim najmniej formalności. Wykonywany jest on na papierze, na którym własnoręcznie pisze się swoją wolę. Warto podkreślić, że do jego spisania nie może być użyta ani maszyna do pisania, ani komputernie może być on także podyktowany osobie trzeciej, by ta go spisała. Ważne jest to, aby taki dokument podpisać własnym imieniem i nazwiskiem.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego rodzaju testamentu? Nie jest wymagane, aby przy jego spisywaniu byli świadkowie. Przygotowany w ten sposób dokument może zarówno być przechowywany w domu, jak też być oddany na przechowanie do notariusza.

Kolejnym zwykłym testamentem, jest testament notarialny – wykonywany jest on w obecności notariusza i jest on w formie aktu notarialnego. W tym wypadku, to właśnie notariusz jest osobą spisującą ostatnią wolę. Po spisaniu całego testamentu, jest on odczytywany na głos i jeżeli osoba, której ten akt dotyczy, nie ma żadnych zastrzeżeń co do treści, wtedy podpisuje ona dokument własnym imieniem i nazwiskiem. Taki testament można zmienić, jednak obowiązywać będzie ten, na którym widnieje najpóźniejsza data podpisu.

Wśród zwykłych testamentów, wyróżnia się także testament allograficzny, który oświadczany jest ustnie w obecności burmistrza, prezydenta miasta lub wójta, starosty, sekretarza powiatu lub marszałka województwa. Testament taki zawierany jest w obecności dwóch światków. Takie oświadczenie ustne jest następnie spisywane wraz z datą – wszystko co zostanie spisane jest odczytywane później spadkodawcy.

testament pisemny

Testamenty szczególne w polskim prawie

Jednym ze szczególnych testamentów, które uwzględnia polskie prawo, jest testament ustny, który wykonywany jest wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo rychłej śmierci, lub wtedy gdy forma zwykłego testamentu jest niemożliwa bądź bardzo utrudniona do wykonania. Taki rodzaj testamentu oświadczany jest ustnie, jednak musi być on zawarty w obecności trzech świadków.

Kolejnym szczególnym rodzajem testamentu, jest testament podróżny, który oświadczany jest podczas podróży polskim statkiem lub samolotem. Spadkodawca oświadcza go dowódcy – muszą znajdować się przy tym dwaj świadkowie. W trakcie oświadczania takiego testamentu nie musi występować zagrożenie katastrofy, czy obawa śmierci.

Z kolei testament wojskowy jest rodzajem testamentu, który jest sporządzany wyłącznie wtedy, gdy osoba jest w czasie mobilizacji, trwa wojna, lub osoba znajduje się w niewoli. W dzisiejszych czasach wyłącznie wojskowi, którzy znajdują się na misjach zagranicznych mogą sporządzać ten rodzaj testamentu.

Rodzaje testamentu w polskim prawie – co wybrać?

W zasadzie, jeżeli chodzi o testamenty zwykłe, to każdy człowiek ma wolny wybór tego, jaki testament sporządzi. Obecnie najczęstszym rodzajem testamentu, jest ten wykonywany w obecności notariusza i przez niego spisywany.

Related articles

Back to Top