System BRC i IFS Logistics a zarządzanie łańcuchem dostaw

Znalezienie na rynku jakiegokolwiek produktu żywnościowego, który nie przeszedł uprzednio przez jakikolwiek łańcuch dostaw jest dziś właściwie niemożliwe. Firmy, które zajmują się produkcją wszelkiego rodzaju wyrobów spożywczych muszą przecież na pewnym etapie pozyskać materiały do ich stworzenia.

Już sam proces zakupu materiałów oznacza przejęcie nadzoru nad łańcuchem dostawy danego towaru. W oparciu o koncepcję „due diligence”, która mówi o podejmowaniu działań nie dopuszczających do pojawienia się incydentów, europejskie sieci handlowe stworzyły dedykowane standardy zapewniające wysoką jakość produktów spożywczych, ich bezpieczeństwo oraz zgodność ze stosownymi przepisami na dowolnym etapie dostarczania wyrobów. Standardy te opisane są dziś dwiema normami: BRC Global Storage and Distribution oraz IFS Logistics.

Czego dotyczą powyższe systemu, jak wpływają na zarządzanie łańcuchem dostaw i jakie korzyści dla biznesu niosą za sobą?

Czym są systemy BRC i IFS Logistics?

Standardy BRC oraz IFS Logistics są uznawanymi w całej Europie normami dotyczącymi operacyjnego systemu zarządzania firmami w branży spożywczej. Ich głównym zadaniem jest uzyskiwanie przez wszelkich dostawców usług magazynowych, dystrybucyjnych i transportowych certyfikatów, które poświadczą o zgodności działań firmy z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa wyrobów spożywczych. Normy, które są tradycyjnie stosowane w przemyśle spożywczym oraz odnośnie opakowań dla żywności nie skupiały się bowiem na firmach logistycznych, które przecież również stanowią ogromną część drogi żywności od producenta do konsumenta. Dzięki systemom BRC i IFS Logistics, możliwe jest zarządzanie łańcuchem dostaw ułatwiające funkcjonowanie całego przemysłu spożywczego – sieci handlowe pozyskujące towary od konkretnych producentów muszą przecież jeszcze towar ten przetransportować. To, co z produktami dzieje się podczas transportu jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i jakości produktu, jak sam proces produkcyjny.

Standard BRC Global Storage and Distribution to twór brytyjskich sieci handlowych, które chcąc zapewnić sobie najwyższą jakość produktów narzuciły na firmy logistyczne obowiązek stosowania najlepszych praktyk logistycznych, tworząc tym samym odgórny, operacyjny nadzór nad wszystkimi organizacjami dostarczającymi zarówno produkty spożywcze, jak i nieżywnościowe. IFS Logistics to z kolei produkt działania sieci niemieckich i francuskich pragnących usunąć lukę pomiędzy produkcją, a handlem produktami spożywczymi. Ich założeniem było stworzenie transparentnego systemu zarządzania łańcuchem dostaw tak, by możliwe było skontrolowanie drogi produktów od producenta do konsumenta.Stosowność istnienia standardów dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw wydaje się więc być niepodważalna. Ale jakie realne korzyści niosą za sobą przedstawione standardy?

Jakie korzyści niosą za sobą systemy BRC i IFS Logistics?

Norma BRC wspiera sieci handlowe oraz ich dostawców w spełnieniu wymagań prawnych dotyczących ochrony bezpieczeństwa konsumentów dzięki zapewnieniu możliwości certyfikacji według standardów normy. Posiadanie certyfikatu BRC, podobnie jak w przypadku innych tego typu certyfikatów, jest gwarantem utrzymywania przez firmę najwyższych standardów zarządzania jakością i bezpieczeństwem towarów w całym łańcuchu dostaw oraz we wszystkich organizacjach powiązanych z logistyką.

Standard IFS Logistics ma z kolei na celu tworzenie transparentnego łańcucha logistycznego oraz budowanie mechanizmów pozwalających na porównywanie firm w łańcuchu dostaw, podaje firma DNV GL. Certyfikacja zgodnie ze standardem IFS Logistics pokazuje zdolność firmy pod kątem zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem żywności, co bezpośrednio przyczynia się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Oba standardy niosą za sobą wielkie korzyści dla firm z obszaru łańcucha logistycznego. Certyfikaty zgodności systemów zarządzania łańcuchem dostaw z wytycznymi wskazanych norm zapewniają dowody na zaangażowanie firmy w sprawy bezpieczeństwa żywności, wspierają ochronę wizerunku firmy, wspomagają zarządzanie systemem w celu spełnienia oczekiwań klientów i wymagań prawnych, a także zapewniają metody bezpiecznego i skutecznego wycofania wyrobów w przypadkach koniecznych.

Komu dedykowane są systemy zarządzania łańcuchem dostaw?

System zarządzania łańcuchem dostaw zgodny z normami BRC i IFS Logistics to narzędzie przeznaczone dla wszystkich firm z obszaru łańcucha logistycznego, a więc wszelkiego rodzaju firm transportowych, magazynowych i dystrybucyjnych, które na co dzień mają do czynienia z transportem towarów żywnościowych i obsługą logistyczną sieci handlowych.

Ich działalność jest w procesie zapewniania bezpieczeństwa żywności równie ważna, co działania podejmowane przez producentów i sieci handlowe, dlatego też certyfikowanie do norm jest jednym z lepszych rozwiązań zapewniających ciągłość rozwoju i powodzenie biznesoweRelated articles

Back to Top