Kilka sposobów na obniżenie śladu węglowego, który produkuje Twoja firma

Wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych jest jednym z kluczowych, globalnych problemów środowiskowych z jakimi mierzy się współcześnie społeczeństwo. Gazy te mają ogromny i bezpośredni wpływ na zachodzące w ostatnich latach zmiany klimatyczne, pogarszając znacząco warunki życia nie tylko dla człowieka, ale i zwierząt oraz roślin stanowiących podstawę prawidłowego funkcjonowania ziemskich ekosystemów.

W związku z dostrzeganiem potrzeby redukcji emisji gazów cieplarnianych w niemalże każdym miejscu na świecie, rządy wielu krajów wraz z przedstawicielami różnych gałęzi przemysłu podejmują ciągłe działania w kierunku opracowania najskuteczniejszych metod redukcji bez ograniczania możliwości rozwoju przemysłu. Jednym z narzędzi wspomagających redukcję emisji gazów cieplarnianych jest wyliczanie śladu węglowego. Na czym polega ta idea, dlaczego warto skupić się na obniżaniu śladu węglowego i jakie działania można wdrożyć, aby na podstawie osiągniętych wyników zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko?

Ślad węglowyCzym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy jest wyliczeniem całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu lub przedsiębiorstwa, wyrażonym jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu. Rozumiejąc prościej, ślad węglowy to określenie całkowitej sumy emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przed dane przedsiębiorstwo lub produkt w całym cyklu swojego życia. Wyliczenia śladu węglowego mogą być wykonane także dla pojedynczej osoby, grup osób, usług czy wydarzeń, choć z perspektywy przemysłu i działalności gospodarczej najważniejsze wyliczenia będą dotyczyły produktów oraz całościowo przedsiębiorstw.

Wyliczanie śladu węglowego dla produktów lub całych przedsiębiorstw zostało zapoczątkowane w Wielkiej Brytanii, ale obecnie wykonywane jest na całym świecie i w wielu przypadkach, z uwagi na wymagania rynkowe lub prawne, osiągnięcie odpowiednio niskiego śladu węglowego jest konieczne, jeśli firma chce sprawnie prosperować na rynku, spełniać obowiązujące dla niej wymagania prawne oraz dopasowywać się do rosnących oczekiwań konsumenta.

Wyliczenie śladu węglowego jest często konieczne, jeśli firma chce wziąć udział w przetargu międzynarodowym.

Dlaczego warto skupić się na obniżeniu śladu węglowego?

Obliczenie, a następnie dążenie do obniżenia śladu węglowego przedsiębiorstwa lub produktu to obecnie jeden z wymogów rynkowych, ale nie jest to jednocześnie jedyny powód dla którego warto skupić się na redukcji emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. Skupienie się na działaniach pro-ekologicznych pozwala przygotować przedsiębiorstwo na przyszłe ograniczenia, jakie mogą pojawić się w zakresie dopuszczalnego poziomu emisji gazów cieplarnianych, zwiększa świadomość środowiskową przedsiębiorstwa, poprawia jego wizerunek i konkurencyjność na rynku, a dodatkowo pozwala na raportowanie pozytywnych wyników do organizacji takich jak CDP (Carbon Disclosure Project) oraz CSR (Corporate Social Responsibility) kierujących swoje działania na motywację przedsiębiorców do ograniczania negatywnego wpływu ich działalności na środowisko.

Jak obniżyć ślad węglowy w Twojej firmie?

Rozpoczęcie działań w kierunku obniżenia śladu węglowego pojedynczych produktów, a w efekcie także całego przedsiębiorstwa nie musi od razu skupiać się na potężnych inwestycjach i całkowitym przeprojektowaniu procesu produkcyjnego. Pierwszym krokiem będzie zawsze wyliczenie swojego śladu węglowego, które pomoże w oszacowaniu ilości emitowanych gazów cieplarnianych i ocenie procesów produkcyjnych, które są ich największym źródłem. Wewnętrzna analiza działań i perspektyw rozwoju w kierunku redukcji śladu węglowego wpłynie pozytywnie na świadomość firmy i aktywne podejmowanie działań w kierunku obniżenia śladu węglowego.

Działania te mogą obejmować bardziej przemyślane zarządzanie transportem, odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i generowaniem odpadów (także w prostych, codziennych czynnościach, np. dostarczaniu pracownikom wody czy wymogu segregowania odpadów przez pracowników), wdrożenie polityki less waste nastawionej na ograniczenie marnowania surowców, a w szerszej perspektywie także działania na rzecz redukcji wykorzystania plastiku, przejścia na bardziej ekologiczne i energooszczędne procesy technologiczne, wdrażania innowacyjnych rozwiązań poprawiających wydajność produkcji przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz aktywne działania na rzecz lokalnych społeczności i rynku wzmacniające świadomość negatywnego wpływu różnych sektorów przemysłu na otaczające środowisko i prostych działań, jakie każdy może wdrożyć w swoim życiu codziennym by zmniejszyć własny ślad węglowy.

Related articles

Back to Top