Wywiad gospodarczy – misja dla detektywa

Wywiad gospodarczy jest formą zdobywania informacji, które pomóc mogą w analizowaniu konkurencji.

Jakie informacje zdobędzie detektyw podczas wywiadu?

Niekiedy zdobyte przez detektywów dane, przekazywane są podmiotom gospodarczym, które chcą sprawdzić możliwości oraz ruchu swoich bezpośrednich konkurentów, innym razem wywiad służy zweryfikowaniu możliwości finansowych oraz ewentualnych nieprawidłowości związanych np. z teoretyczną niemożliwością wypłacenia się za konkretne usługi. Wywiad gospodarczy jest szczególną formą pracy detektywa, gdyż wymaga nie tylko wykorzystania jego naturalnych zdolności takich jak dotarcie do miejsc, do których dotrzeć jest trudno, przeniknięcie do niebezpiecznych środowisk, podszywanie się pod inne tożsamości, ale wymaga również umiejętności myślenia analitycznego, które niezbędne jest w przypadku zdobycia wiarygodnych informacji. Wywiad gospodarczy często odbywa się nie tylko czysto fizycznie ale także za pomocą sieci internetowej. Dzięki gromadzeniu informacji, zbieraniu ich, analizowaniu, weryfikowaniu i łączeniu z innym danymi – możliwe jest opracowanie wniosków, które mogą przyczynić się do odkrycia nieprawdy, oszustwa, machlojek, przekłamań, kradzieży lub innej formy wykroczenia, przestępstwa czy różnych nielegalnych działań. Typowy wywiad gospodarczy daje bardzo szerokie możliwości, gdyż daje bezpośredni wgląd w planowane kroki rywali lub oszustów, co pozwala ich utemperować lub prawidłowo przeprowadzić śledztwo, które może sprzyjać wykryciu niebezpiecznych działań.

Na czym polega wywiad gospodarczy?

Business intelligence – metoda na wiedzę

Mówiąc o wywiadzie gospodarczym należy oczywiście wskazać na Business intelligence, czyli nowoczesną metodę pozyskiwania danych mogących być doskonałym obiektem analizy dla klientów. Praktyki detektywistyczne związane z wywiadem gospodarczy określanym jako Business intelligence nie są li czystym szpiegostwem lecz raczej gromadzeniem danych za pomocą dostępnych informacji, mogących być odkrytych w sieci. Dzięki wysokiemu stopniu szczegółowej analizy informacyjnej możliwe jest odkrycie powiązań, zdobycia danych na temat posiadanych majątków, nieruchomości, przeszłych ustaleń, zmów, ustaleń, wyroków oraz innego rodzaju faktów, które są ważne w przypadku np. próby wejścia na rynek nowego podmiotu, który chce wypędzić istniejącą konkurencję poprzez napiętnowanie jej złych i nielegalnych działań. Wszystkie dokumenty, które są rejestrowane mogą stać się przedmiotem działań profesjonalnych detektywów, którzy wykonują wywiad gospodarczy. Mogą oni jest wykorzystać aby dowiedzieć się niemal wszystkie. Kolejne kroki przez wiele lat historii, powiązania kapitałowe, wejścia na wysokie stanowisko członków rodziny, wyrzucenie wspólników, którzy wiedzieli za dużo, ustalenie czy dany podmiot sprawdzany ma jakieś krajowe bądź zagraniczne długi. Wywiad gospodarczy jest stosunkowo nową kategorią w dziedzinie detektywizmu, ale daje zleceniodawcy ogromne możliwości.

Co zyskasz wynajmując detektywa?

„Dzięki Business intelligence można przewidzieć kroki konkurencji, wyprzedzić ich działania, wiedzieć z kim się kontaktować, a kogo należy omijać szerokim łukiem.”

Można odkryć czy warto zaufać komuś, kto (jak się okazuje) ma nieciekawą przeszłość, związaną z działaniem na krawędzi. Business intelligence jest sposobem na przezwyciężenie trudności dotyczących samodzielnego gromadzenia dostępnych materiałów. Zadaniem detektywów jest dotarcie tam, gdzie sami nie potrafimy, naszym zadaniem jest kompleksowa analiza faktów.


Artykuł powstał dzięki współpracy z agencją detektywistyczną Sokołów Team.

Related articles

Back to Top