Jak ISO 22301 może pomóc Twojej firmie?

Nieprzewidziane wydarzenia mogą skutecznie zaburzyć codzienną pracę przedsiębiorstwa. Opracowany na taką okoliczność plan może okazać się nieprawidłowo skonstruowany, przez co zamieszanie w organizacji będzie wiązało się z przerwaniem ciągłości pracy. Konsekwencje mogą być ogromne – straty finansowe, problemy z utrzymaniem personelu czy kwestie związane z utratę istotnych klientów. Dlatego tak istotne jest wdrożenie standardu ISO 22301.

Nawet niewielki incydent w firmie może doprowadzić do zupełnej dezorganizacji – zwłaszcza, że do wypadków i katastrof dochodzi niespodziewanie i zazwyczaj mało firm jest przygotowanych na rażące skutki. Certyfikowany system zarządzania ciągłością działania, wprowadzony w odpowiednim momencie pozwala na pokonanie trudności i utrzymanie ciągłości operacji.

Norma ISO 22301 daje możliwość przedsiębiorcom na podjęcie odpowiednich działań, które ułatwiają radzenie sobie z problemami różnego rodzaju. Czym jednak jest standard ISO 22301 i dlaczego warto wziąć udział w warsztatach z audytowania systemu zarządzania ciągłością?

Czym jest ISO 22301?

Norma ISO 22301 to przede wszystkim określenie wymogów dotyczących systemów zarządzania, aby zapobiegać incydentom zakłócającym pracę, a także ustalenia zasad szybkiego reagowania w momencie ich wystąpienia. Efektem wdrożenia normy jest zapewnienie stabilności i funkcjonalności firmy po pojawieniu się nieprzewidzianych wydarzeń, które mogłyby mieć wpływ na jej sprawne działanie.

ISO 22301 szkolenie

Standard ISO to międzynarodowy standard skierowany dla Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu. W normie znalazły się wszystkie wymogi, które określają zasady skutecznego systemu, który pozwoli na ciągłą pracę organizacji.

System Zarządzania Ciągłości Biznesu, inaczej BCMS, analizuje i przywraca po niespodziewanym wydarzeniu ciągłość działania tak, aby odzyskać utracone operacje i funkcje. Jednocześnie ułatwia pozyskiwanie nowych kontrahentów, a także chroni zyski i dochody, które mogłyby przepaść w wyniku nagłej awarii. BCMS jest dostosowany do normy ISO 22301.

Co reguluje standard ISO 22301?

Posiadanie certyfikatu ISO 22301 to gwarancja wdrożenia procesów i kontroli, które pozwolą na efektywne działanie organizacji pomimo problemów, jakie mogłyby spowodować nagłe wydarzenia. ISO 22301 reguluje bezpieczne prowadzenie biznesu, a także pozwala na dostarczenie usług i produktów klientom, bez strat finansowych.

Norma obejmuje również wdrożenie niezawodnego systemu ciągłości działania, przez co łatwiej jest zdobyć zaufanie kontrahentów oraz zwiększenie swojej sprzedaży. Wdrożenie standardu ISO 22301 reguluje również sposoby na efektywne wykorzystanie zasobów finansowych, co dodatkowo minimalizuje koszty i straty organizacji.

ISO 22301 szkolenie

Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z normą ISO 22301 szkolenie organizowane przez Bureau Veritas omawiające szczegóły audytowania zgodnie z tym standardem dostarczy Ci wszelkiej niezbędnej wiedzy.

Kto powinien wprowadzić normę ISO 22301?

Normę ISO 22301 może wprowadzić każda organizacja, która pragnie uzyskać certyfikat. Z pewnością mogą to zrobić firmy, które pragną doskonalić i utrzymać System Zarządzania Ciągłością i Działania, a także zapewnić zgodność z ustanowioną polityką całej ciągłości biznesu. Dodatkowo norma ISO 22301 sprawdzi się w przedsiębiorstwach, które chcą zarejestrować BCM, a sama akredytacja miałaby się odbyć przez certyfikowaną jednostkę.

Szkolenia z ISO 22301 – gdzie je zrealizować?

Coraz więcej organizacji proponuje szkolenia z ISO 22301. Warto jednak pamiętać, że znaczenie będzie miała akredytacja wydana przez certyfikowaną jednostkę, jaką jest organizacja Bureau Veritas. Organizacja proponuje warsztaty z audytowania Systemu Zarządzania Ciągłością działania zgodnego z normą ISO 22301.

Podczas warsztatów zostaną przedstawione wszystkie wymagania związane z praktyką audytowania BCMS zgodnego z normą ISO 22301. Warsztaty z audytowania zostały podzielone na dwa bloki tematyczne, obejmujące takie podstawy jak zapoznanie w wymogami normy, a także praktykę związaną z audytowaniem BCMS. Warsztaty pozwolą również na omówienie najtrudniejszych obszarów audytu, a szkoleniowcy wskażą skuteczne metody weryfikacji poprawności wdrożonego systemu.

Warsztaty z audytowania Systemów Zarządzania Ciągłości Działania zgodnego z międzynarodowym standardem jest skierowane przede wszystkim do audytorów wiodących i wewnętrznych ISO 22301, a także menadżerów ds. ciągłości działania. Szkolenie obejmuje podstawy wiedzy dotyczące normy ISO 22301, dlatego również osoby, które pragną zdobyć dodatkowe umiejętności mogą wziąć w nim udział.

Related articles

Back to Top