Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Czasem można odnieść wrażenie, że ludzie bez opamiętania zaczęli zaciągać kredyty. Jeden za drugim do tego stopnia, że bankructwo staje się niemal normą. Niektórzy próbują ratować się za pomocą upadłości konsumenckiej, ale niestety nie wszyscy mają szansę skorzystania z tego koła ratunkowego. Najpierw może w kliku słowach warto przybliżyć czym wspomniana przed momentem upadłość konsumencka jest. A nie jest ona niczym innym, jak zbankrutowaniem z klasą. Jest to oczywiście określenie mocno na wyrost i z przymrużeniem oka, ale w wielkim uproszczeniu chyba można tak to nazwać. Generalnie wszczynając postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnikowi chodzi o to, by wyjść na zero, czyli móc zacząć żyć od początku; dostać nową szansę. Po prostu odzyskać spokojny sen. Właśnie to może wszystko zostać sprezentowane zadłużonej osobie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Warunki, które musisz spełnić by zaczęto umarzać ci długi

Jest jednak jedno „ale”, to znaczy- nie każda osoba ma możliwość skorzystania z tego dobrodziejstwa. Przede wszystkim wina bankructwa nie może być po stronie zadłużonego, a została spowodowana wyłącznie niepomyślną serią zdarzeń losowych, które przyczyniły się do tego, że osoba fizyczna stała się niewypłacalna. Osoby chcące starać się o orzeczenie bankructwa przez sąd za pomocą upadłości konsumenckiej muszą zdawać sobie sprawę, że prawie co roku wprowadzane są pewne zmiany, które miały miejsce i po tegorocznym Nowym Roku.

Dotychczas wniosek taki do sądu mógł zostać złożony wyłącznie przez osobę zadłużoną stojącą na progu bankructwa, od teraz to się zmieniło i aktualnie wnioskować mogą także wierzyciele. Jest to zmiana zdecydowanie korzystna dla kredytodawców, ponieważ zwiększa to ich szansę na odzyskanie utraconych pieniędzy. O korzyściach tej zmiany na pewno nic nie powie sam dłużnik, a to z tego względu, że on może w tym wypadku naprawdę wiele stracić, jeśli do bankructwa sam się doprowadził. Zostało to już wspomniane wcześniej, że pełne oddłużenie może uzyskać jedynie osoba, która zbankrutowała nie ze swojej winy – więcej na ten temat tutaj: http://www.adwokatbochynski.pl/upadlosc-i-oddluzanie.

Jeśli sąd uzna, że zadłużenie jest spowodowane przez osobę fizyczną, nastąpi całkowita kasacja majątku (który zostanie zlicytowany na rzecz wierzycieli), bez anulowania zadłużenia. Oznacza to tyle, że kredytobiorca będzie musiał (często do końca życia) spłacać wierzycieli. Wobec tego nie ma tak naprawdę szansy na to, by wyjść na prostą i zacząć wszystko od początku. Kolejną zmianą, jaka nastała jest czas oczekiwania na możliwość złożenia wniosku w sądzie o upadłość konsumencką. Obecnie jest tak, że można go złożyć zaraz po zamknięciu swojej działalności oraz po tym, jak zostanie ona wyrejestrowana.

Jeszcze przed rokiem z wnioskiem trzeba było czekać trzysta sześćdziesiąt pięć dni od dnia wyrejestrowania działalności. Jeszcze jedną nowością, która została wprowadzona w obecnym roku jest konieczność złożenia wniosku za pomocą specjalnego kwestionariusza (formularza), czyli w rzeczywistości oznaczać to będzie dodatkową biurokrację, ponieważ w przypadku, gdy sąd zauważy brak wspomnianego blankietu może cofnąć wniosek, do czasu go dostarczenia.

Related articles

Back to Top