Młodzieżowa Grupa Wsparcia – w jaki sposób pomaga młodym ludziom?

Dojrzewanie nazywane inaczej adolescencją jest okresem w życiu człowieka między  dzieciństwem a dorosłością. Dochodzi wtedy do kształtowania się osobowości młodej osoby, co wiąże się z niezwykłym zamętem również emocjonalnym, który często wymaga wsparcia. 

Czym charakteryzuje się wiek dojrzewania?

Wiek dojrzewania jest niezwykle trudnym okresem dla każdego dziecka. Zmianie podlega wszystko w życiu młodego człowieka, począwszy od ciała, samopoczucia po samoocenę. Pojawiają się wahania nastroju od euforii po depresję, zaniżona samoocena, potrzeba towarzystwa rówieśników lub wycofanie się ze środowiska, dążenie do samodzielności. To typowe problemy dorastających osób. Jakiekolwiek trudności w szkole mogą stać się dla nastolatka niezwykle skomplikowanym przeżyciem. Zdarza się, że w tym czasie pojawia się również agresja i przekraczanie norm społecznych, eksperymenty na własnym ciele, jak również eksperymentowanie z używkami, czy rygorystycznymi dietami. Dorośli nie zawsze rozumieją, że dojrzałość wymaga czasu i doświadczeń, gdyż poszukiwanie odpowiedzi na temat własnej tożsamości, miejsca w życiu i istotnych w nim wartości nie jest proste i często wymaga wsparcia. 

Jak radzić sobie z trudnym okresem dojrzewania młodego człowieka?

Okres dojrzewania młodego człowieka jest trudnym czasem nie tylko dla niego, ale również jego rodziców, którzy nie zawsze potrafią sobie poradzić z buntem dziecka. Pojawia się u nich zwykle zniechęcenie, frustracja i bezradność, a trudności z komunikacją ze zbuntowanym nastolatkiem nie ułatwiają rozwiązywania problemów. Rodzice najczęściej nie radzą sobie z przejawami agresji lub autoagresji swojej pociechy, dlatego pomoc specjalistów w tym okresie jest często niezbędna.

młodzieżowa grupa wsparcia żoliborz

Najważniejszą sprawą jest, aby nastolatek i jego rodzice poradzili sobie z problemami, jakie mogą pojawić się w okresie dojrzewania dziecka. Mimo częstego braku współpracy młodego człowieka z rodzicami powinni oni starać się w tym okresie nie tylko z nim rozmawiać, ale również słuchać tego, co ma do powiedzenia, gdyż trudności, z jakimi się spotyka, są dla niego najważniejsze. Istotne jest również zachowanie spokoju i pomimo wielu obaw, danie jednak młodemu człowiekowi przestrzeni swobody, co nie oznacza całkowitej rezygnacji z kontroli. Odpowiadanie agresją na agresję nastolatka jest najgorszym, co mogą zrobić rodzice. Tylko dzięki cierpliwości, wyrozumiałości i konsekwencji można porozumieć się ze zbuntowanym dzieckiem. Wsparciem dla młodego człowieka w tym trudnym dla niego czasie może być psycholog w Młodzieżowej Grupie Wsparcia.

Na czym polega wsparcie psychologa w Młodzieżowej Grupie Wsparcia?

Młodzieżowa Grupa Wsparcia pozwala młodemu człowiekowi:

  • poznać i zweryfikować swoje emocje, wyrażać je w konstruktywny sposób dzięki pomocy terapeuty,
  • przeżywać doświadczenia emocjonalne i społeczne w bezpiecznym środowisku,
  • uzyskać przestrzeń do wymiany doświadczeń między rówieśnikami,
  • sprawdzić się w różnych rolach, na przykład słuchacza, opowiadającego lub doradcy,
  • skorzystać ze wsparcia doświadczonego w pracy z dorastającymi ludźmi psychologa,
  • uzyskać poczucie bezpieczeństwa dzięki wsparciu osoby bezstronnej, jaką jest doświadczony w pracy z młodzieżą psycholog – terapeuta. 

Jakie cele przyświecają spotkaniom Młodzieżowej Grupy Wsparcia?

Celem spotkań Młodzieżowej Grupy Wsparcia jest podniesienie jakości relacji z innymi. Młody człowiek ma możliwość wymiany doświadczeń z rówieśnikami i zrozumienia swojego stylu funkcjonowania w świecie i grupie rówieśniczej. Uświadomienie sobie przez nastolatka wzorców jego zachowania w różnych sytuacjach jest podstawą do pracy nad nimi i zmiany niepożądanych zachowań. Poza tym niezwykle istotnym celem spotkań jest wsparcie młodego człowieka w trudnych chwilach i pomoc w radzeniu sobie z własnymi emocjami. 

Related articles

Back to Top