Jakie uprawnienia są potrzebne do obsługi podnośnika koszowego ?

Podnośniki koszowe wykorzystywane powszechnie zarówno w branży budowlanej, jak i logistycznej są coraz częściej obiektem zainteresowania na rynku pracy. Operatorom oferuje się dobre warunki pracy i ciekawe wynagrodzenia, ale aby podjąć się takiej pracy należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Poza prawem jazdy kategorii B, które jest dość oczywistym wymogiem w przypadku poruszania się pojazdem kołowym, do obsługi podnośnika koszowego konieczne będą jeszcze uprawnienia specjalistyczne. Jakie?

Jakie wymagania należy spełnić do obsługi podnośnika koszowego?

Operatorami podnośników koszowych mogą obecnie zostać wyłącznie osoby pełnoletnie, które poza zdobyciem prawa jazdy kategorii B otrzymały także pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego
gwarantującego odpowiednie przygotowanie do obsługi maszyny. Rodzaj kwalifikacji może zależeć od wielkości, zasięgu i przeznaczenia podnośnika koszowego, choć współcześnie uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego obejmują większość rodzajów stosowanych podnośników koszowych. W przypadku wysięgników montowanych na pojazdach ciężarowych, oprócz prawa jazdy kategorii B i odpowiednich uprawnień, operator będzie musiał posiadać także prawo jazdy kategorii C.


Każde odbyte szkolenie kwalifikacyjne na operatora podnośnika koszowego kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, a umiejętności przyszłego operatora sprawdzane są na placu
manewrowym dokładnie tak, jak w przypadku standardowych egzaminów na prawo jazdy. Dokumenty poświadczające o zdobyciu uprawnień do kierowania podnośnikiem koszowym są
wydawane i zatwierdzane przez Urząd Dozoru Technicznego – uprawnienia są wydawane na czas nieokreślony w formie plastikowej karty, która ważna jest wyłącznie z dowodem tożsamości.

Uprawnienia do obsługi podnośników koszowych

Posiadając prawo jazdy kategorii B i C można udać się do jednego z wielu ośrodków oferujących kursy szkoleniowe na podesty ruchome IP, zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego. Kursy IP dają uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych, a więc kolejno:

  • przejezdnych wolnobieżnych – podnośniki nożycowe oraz podnośniki koszowe przegubowe i
    teleskopowe,
  • samojezdnych – podnośniki montowane na pojeździe (podnośniki koszowe),
  • przewoźnych – podnośniki montowane na podwoziu tzw. pająki podczepiane pod pojazd.

Każdy kurs przyznający uprawnienia IP składa się z części teoretycznej i praktycznej, skupionych zarówno na wiedzy w zakresie obsługi i serwisu podnośnika koszowego, jak i praktycznej obsłudze podnośnika na placu manewrowym lub placu budowy. Podczas egzaminów kończących kurs, uczestnicy szkolenia są oceniani przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego która to podejmuje decyzję o pozytywnym bądź negatywnym wyniku egzaminu. Uprawnienia UDT, bo tak ogólnie określane są kwalifikacje uznawane przez Urząd Dozoru Technicznego są niezbędne do legalnej pracy przy obsłudze podnośników koszowych i dla każdej kategorii maszyn budowlanych będą różne. Przykładowo, uprawnienia do obsługi wózka widłowego nie dają uprawnień do obsługi podnośników koszowych.

Warto wiedzieć, że kursy i egzaminy na operatora podnośnika koszowego nie należą do najłatwiejszych i poszukiwanie szkoły gwarantującej niższy poziom trudności nie ma tu większego
sensu. Gruntowne przygotowanie zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej, jak i rozległa praktyka w obsłudze maszyny są podstawą do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno samego operatora, jak i
osób znajdujących się w jego otoczeniu podczas pracy.

O czym warto pamiętać starając się o uprawnienia do podnośników koszowych?

 

Zdobyte podczas kursów kwalifikacje na operatora podnośników koszowych to jedynie jeden z elementów, o jakie warto zadbać starając się o pracę na tym stanowisku. Równie ważne są tu
szczególne cechy osobowości, które umożliwiają sprawną pracę z maszyną – zdolność do przestrzegania zasad BHP należy wymienić tu na pierwszym miejscu. Podczas kursów
kwalifikacyjnych, w sekcji teoretycznej, przyszli operatorzy są szkoleni pod kątem obowiązujących przepisów BHP, jednak zawsze przed rozpoczęciem pracy w danym zakładzie będą musieli przejść
ponowne, krótsze szkolenia wprowadzające w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlaczego to tak ważne? Praca z podnośnikiem koszowym wiąże się nie tylko z pracą na wysokości, ale i w
otoczeniu ludzi dla których maszyna stanowi oczywiste zagrożenie. Stosowanie się bezwzględnie do obowiązujących przepisów i regulaminu zakładowego jest jedynym warunkiem zapewniającym
bezpieczeństwo na placu budowy. Kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami to nie wszystko, czego potrzeba do pracy na wymagającej i odpowiedzialnej pozycji operatora podnośników.

Related articles

Back to Top