Ucz się i prowadź zajęcia edukacyjne w dowolnym miejscu na świecie

Erasmus Plus to program Unii Europejskiej, który dotyczy edukacji. Jest to najciekawsza forma zachęcenia młodych osób do podnoszenia swoich wyników w nauce.
dzieciCzym jest program Erasmus Plus? – Podstawowym celem programu jest znaczny wzrost gospodarczy oraz wzrost zatrudnień. Erasmus Plus ma za zadanie wpierać szkolnictwo wyższe. Planem programu jest również osiąganie celów Unii Europejskiej na rzecz młodych osób. Z czym wiąże się popularność tego programu i kto może wziąć w nim udział? Jakie są różnicy pomiędzy programem Erasmus a Erasmus Plus? Poniżej odpowiadamy na wszystkie pytania.
Wprowadzenie programu w życie, w założeniu ma się wiązać ze zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych. Oferta dotyczy głównie ludzi młodych, w wieku szkolnym/studenckim. Erasmus Plus umożliwia także proces edukacji wśród osób dorosłych – w tym przypadku stawia się na rozszerzenie lub/i nabycie nowych umiejętności, które są wymagane na rynku pracy. Dodatkowo, program zakłada wspieranie reform oraz innowacji. Program Erasmus plus oferuje atrakcyjne warunki, które mają przyczyniać się do zbyt wczesnego kończenia nauki.

Możliwości programu Erasmus Plus

Dla wielu młodych osób, najbardziej atrakcyjna możliwość programu Erasmus Plus, to podjęcie nauki w jednym z krajów Europy. Warto jednak wspomnieć, że program obejmuje nie tylko studia, ale również staże i wolontariat. W ramach programu, młodzi ludzie mają również możliwość wzięcia udziału w wymianie młodzieży.
Z programu mogą korzystać uczniowie, studenci oraz osoby indywidualne, jednak oferta jest kierowana także dla nauczycieli, pracowników i osób praktykujących z młodzieżą. Poza kształceniem się za granicą, pracownicy mają możliwość prowadzenia zajęć w różnych placówkach edukacyjnych w całej Europie. Pracownicy sektora edukacji i przedsiębiorstw mają możliwość wykładać przedmioty lub dzielić się wiedzą z konkretnych dziedzin.

Erasmus Plus – dla kogo?

W programie Erasmus Plus bierze udział ponad 4 miliony młodych osób pochodzących z całej Europy. Udział w programie jest dobrą i ciekawą opcją na rozwijanie swoich umiejętności w różnych krajach Europy.
Możliwe jest skorzystanie z oferty dla osób indywidualnych oraz dla organizacji. Oferta programu Erasmus Plus daje możliwość rozwoju nie tylko uczniom lub studentom. Nabór najczęściej organizują szkoły, uczelnie wyższe czy instytuty badawcze oraz firmy prywatne. Z programu mogą skorzystać również osoby indywidualne będące w różnym wieku.

pracownicy
Ulepszona wersja programu Erasmus

Erasmus Plus jest rozszerzoną wersją znanego programu Erasmus. Nowa, szersza wersja oferuje możliwość kilkukrotnego wyjeżdżania za granicę w celu rozwijania się. Podczas studiów, uczestnicy programu mają możliwość edukować się za granicą nawet 36 miesięcy. Oferta programu Erasmus Plus jest rozszerzona również o staże dla absolwentów. Przed wprowadzeniem programu, absolwenci mogli korzystać z tej opcji w ramach programu Leonardo da Vinci. Staż absolwencki można odbyć w ciągu roku po zakończeniu studiów.
Zmianą, jaka weszła w życie po wprowadzeniu programu Erasmus Plus, jest również przeprowadzenie testu językowego. Założeniem jest sprawdzenie, czy uczestnik programu podniósł swoje kompetencje językowe podczas wyjazdu.
Ważną kwestią jest także wysokość przyznawanych stypendiów. Uczestnicy otrzymują od 500 do 300 euro, w zależności od tego, z której grupy krajów pochodzą. Warto dodać, że studenci którzy otrzymują stypendium socjalne, mogą w ramach programu Erasmus Plus ubiegać się o kolejne 200 euro miesięcznie podczas wyjazdu za granicę.

Related articles

Back to Top