Czy kierowca może pracować 7 dni w tygodniu?

Praca na stanowisku kierowcy to bardzo odpowiedzialne zajęcie, które wymaga sporej wiedzy, umiejętności, doświadczenia, a także stosowania się do wszelkiego rodzaju zasad i przepisów prawnych, jakie obowiązują osoby wykonujące tę pracę. W tym celu z pewnością najważniejszą kwestią jest czas pracy kierowcy oraz odpoczynek, jaki mu przysługuje. 

Warto więc wiedzieć, ile wynosi tygodniowy czas pracy kierowcy, z ilu cykli dobowych składa się taki czas pracy, czy możliwa jest codzienna praca 7 dni w tygodniu oraz gdzie zdobyć niezbędną wiedzę na temat czasu pracy kierowców.

Ile wynosi maksymalny tygodniowy czas pracy kierowcy?

Maksymalny tygodniowy czas pracy kierowcy zależy od wielu czynników, w tym od miejsca pracy i rodzaju transportu. W Polsce czas pracy kierowców określony jest m.in. przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów dotyczących socjalnych w transporcie drogowym czy też w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Zgodnie z tymi przepisami dzienny czas pracy kierowców nie może przekraczać 9 godzin, a dwa razy w tygodniu może być to maksymalnie 10 godzin. 

Tygodniowy czas pracy kierowcy to z kolei 56 godzin, które liczy się od północy w poniedziałek do godziny 24:00 w niedzielę. Warto zaznaczyć także, że w przepisach określony jest również dwutygodniowy czas pracy, który w sumie nie może być dłuższy niż 90 godzin. 

Z ilu cykli dobowych może składać się czas pracy kierowcy?

Kierowca zawodowy może pracować w ciągu jednego tygodnia przez nie więcej niż 6 cykli dobowych, na które składa się jazda, inne czynności związane z wykonywaną pracą oraz odpoczynek. W związku z tym tygodniowy odpoczynek, który przysługuje każdemu kierowcy musi rozpocząć się najpóźniej na koniec 6 dnia pracy licząc od poprzedniego odpoczynku tygodniowego. 

Standardowy tygodniowy odpoczynek powinien trwać nieprzerwanie 45 godzin, w ciągu których kierowca może w sposób dowolny dysponować swoim czasem. Tygodniowy odpoczynek może być jednak skrócony w wyjątkowych sytuacjach, jednak nie powinien być on wtedy krótszy niż 24 godziny. W takiej sytuacji jednak każdy skrócony odpoczynek tygodniowy wymaga rekompensaty i nie może zrobić tego później niż trzy tygodnie od momentu wykonania nieregularnego odpoczynku trwającego poniżej 45 godzin.

Ponadto w dwóch następujących po sobie tygodniach kierowca musi wykorzystać co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden regularny i jedne skrócony. 

Czy możliwa jest codzienna praca przez 7 dni w tygodniu na stanowisku kierowcy?

Praca na stanowisku kierowcy wymaga od takiej osoby stosowania się do ściśle określonych przez prawo zasada i obowiązków. W tej kwestii bardzo ważny jest oczywiście czas pracy kierowcy oraz przysługujący mu odpoczynek, który musi odbyć bez względu na to czy tego chce, czy nie.

Z tego też względu praca na stanowisku kierowcy codziennie przez 7 dni w tygodniu nie jest możliwa. Wynika to z tego faktu, że prawo wymaga od kierowcy stosowania tygodniowego odpoczynku po 6 cyklach dobowych wykonanej pracy. Oznacza to, że każdy tydzień pracy powinien kończyć się zasłużoną przerwą, a kolejny tydzień pracy powinien się rozpoczynać dopiero po jej odbyciu. Jest to nie tylko kwestia niezbędna z punktu widzenia prawa, ale również bezpieczeństwa, ponieważ zmęczenie jest bardzo często skutkiem wielu niebezpiecznych sytuacji na drogach. 

Gdzie zdobyć niezbędną wiedzę na temat czasu pracy kierowcy?

Wiedza na temat czasu pracy kierowców jest bardzo ważna nie tylko dla samego kierowcy, ale również dla pracodawcy, który zatrudnia kierowców i planuje ich pracę. W związku z tym, aby zdobyć całą niezbędną wiedzę w tym temacie, warto udać się na profesjonalne szkolenie czas pracy kierowców. Tego typu kurs dostarczy wszelkich niezbędnych informacji na temat czasu pracy kierowców i obowiązujących w tym zakresie przepisów, a także tego, w jaki sposób się do nich stosować, aby wykonywać pracę w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Related articles

Back to Top