Najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców w 2022 roku

Każda osoba prowadząca firmę transportową musi doskonale znać obowiązujące przepisy i zasady dotyczące prowadzenia tego typu działalności oraz wynagrodzenia kierowców realizujących przewozy międzynarodowe. Rok 2022 będzie pod tym względem dość trudnym czasem dla wielu przewoźników, ponieważ już od 2 lutego 2022 roku zaczną obowiązywać nowe zapisy unijnej dyrektywy nr 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 roku, która wyznacza kierunek zmian, w jakim każdy z krajów członkowskich Unii Europejskiej, powinien podążać, dostosowując swoje wewnętrzne przepisy prawne odnoszące się do branży transportowej. 

Zmiany te dotyczą bardzo wielu aspektów działalności firm transportowych i z pewnością przynajmniej na początku wprowadzą pewne zamieszanie. Z tego względu warto wcześniej dokładnie się z nimi zapoznać, aby wiedzieć, czego się spodziewać i w jaki sposób można przygotować się do tego typu zmian.

Minimalne wynagrodzenie kierowcy od 2022 r.

Jedną z podstawowych kwestii, jaka ulegnie zmianie wraz z wejściem w życie nowych przepisów, jest wypłata stawki minimalnej obowiązującej w danym kraju, w którym kierowca wykonuje prace. Dotyczy to bezpośrednio braku możliwości zaliczania należności z tytułu podróży służbowych (delegacji) na potrzeby zagranicznej płacy minimalnej

Warto w tym przypadku zaznaczyć, że pełne wynagrodzenie minimalne adekwatne do kraju, w którym kierowcy wykonują prace, będzie obowiązywało firmy realizujące przewozy kabotażowe oraz przewozy typu cross-trade, czyli tzw. przerzuty towaru między dwoma państwami Unii Europejskiej, z których ani jeden z nich nie jest siedzibą danego przewoźnika. 

Nowe przepisy nie będą więc obowiązywać w przypadku przejazdów tranzytowych lub też przewozów dwustronnych i bilateralnych (przewóz międzynarodowy do kraju siedziby lub z kraju siedziby wraz z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami/rozładunkami, spełniając dodatkowe warunki).

Zmiany te w praktyce oznaczają, że pracownik polskiego przewoźnika wykonujący transport międzynarodowy (cross-trade lub kabotaż) na terenie wspólnoty, ma zarobić tyle samo, co kierowca w danym kraju Unii Europejskiej. Przykładowo kierowca jadący z Niemiec do Francji, za czas pracy w pierwszym kraju ma dostać co najmniej taką samą płacę minimalną, jaką otrzymują pracownicy niemieccy. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku Francji i warto zaznaczyć, że kierowcy należą się także wszelkie dodatki (za pracę w nocy, stażowe itp.), które otrzymałby także francuski kierowca. Zmiany te będą powodować wzrost kosztów pracowniczych na poziomie ok. 20%, przy tym samym wynagrodzeniu „na rękę”. 

wynagrodzenie kierowcy ciężarówki

Brak delegacji w 2022 roku

Po wejściu w życie nowych przepisów nie będzie niestety możliwości na wypłatę nieozusowanych i nieopodatkowanych diet i ryczałtów za noclegi. Zmiana ta jest bardzo istotna i dość kontrowersyjna, ponieważ w wielu firmach transportowych, stanowiło to nawet 75% kwoty wynagrodzenia kierowców. Zmiana ta związana jest zarówno z Pakietem Mobilności, jak i z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który poddał w wątpliwość istnienie podróży służbowych w przypadku kierowców, którzy stale się przemieszczają. Zwroty kosztów służbowych odnoszą się jednak tylko do przewozów międzynarodowych, ponieważ w przypadku krajowych Wszystko pozostaje bez zmian.

Rejestrowanie przekroczenia granic w tachografie w 2022 roku

Kolejną istotną zmianą jest również to, że od 2 lutego 2022 roku dodatkowym obowiązkiem każdego kierowcy, który wynika z Pakietu Mobilności, będzie rejestrowanie przekroczenia granic w tachografie cyfrowym. Kierowca musi tego dokonać w pierwszym możliwym miejscu, w którym może legalnie się zatrzymać. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie dokonanie odczytu danych z karty kierowcy, za pomocą których obliczy się stawki pracownika, w zależności od kraju, w jakim wykonuje usługę.

Jak widać wynagrodzenie kierowcy UE ulegnie w 2022 roku dość dużym zmianom, co szczególnie mocno odczują z pewnością właściciele firm transportowych. Już za niedługo wynagrodzenie kierowców realizujących transporty międzynarodowe, w dość dużym stopniu będzie zależało od ilości dni spędzonych poza granicami kraju. Z tego względu z nowymi zmianami należy się dokładnie zapoznać i odpowiednio przygotować się na ich wejście, aby w momencie, w którym zaczną one obowiązywać, być na to gotowym. 

 

Related articles

Back to Top