Znakowanie produktów spożywczych: dlaczego to takie ważne?

Podmiot wprowadzający produkt spożywczy do obrotu jest odpowiedzialny za przekazanie konsumentowi informacji na jego temat. Informacje te pozwalają nabywcy żywności dokonać świadomego wyboru. Wymóg znakowania producentów spożywczych narzucają na producentów liczne ustawy i rozporządzenia zarówno krajowe, jak i ogólnoeuropejskie. Jakie informacje na temat żywności należy przekazać do wiadomości konsumenta i dlaczego jest to tak ważne? 

Na czym polega znakowanie produktów?

Każdy produkt żywnościowy musi zostać odpowiednio oznakowany przez wprowadzający go do obrotu podmiot. Znakowanie produktu żywnościowego polega na podaniu do wiadomości konsumenta wybranych informacji. Należą do nich: 

 • nazwa produktu spożywczego, 
 • wykaz składników, 
 • wykaz pozostałych składników lub substancji pomocniczych w procesie przetwórstwa,
 • ilość składników oraz ich kategorie, 
 • wartość odżywcza produktu spożywczego, 
 • ilość żywności netto, 
 • termin przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości żywności, 
 • warunki przechowywania żywności, 
 • miejsce lub kraj pochodzenia produktu spożywczego, 
 • nazwa i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym, 

W wypadku, gdy użycie produktów może nastręczyć trudności, konieczne jest także zamieszczenie stosownej instrukcji. Wszystkie informacje dotyczące produktu żywnościowego powinny być czytelne, łatwo dostępne dla konsumenta, umieszczone w widocznym miejscu, wyraźne oraz nieusuwalne. Nie mogą być zasłaniane, pomniejszane bądź przerywane. 

Dlaczego właściwe oznakowanie produktów spożywczych jest tak istotne? 

Właściwe oznakowanie produktów spożywczych jest istotne przede wszystkim z punktu widzenia konsumenta. Dzięki niemu osoba nabywająca żywność jest w stanie podjąć świadomą decyzję podczas zakupu. Prawidłowe znakowanie żywności stanowi więc przede wszystkim ochronę interesów klienta. Z punktu widzenia producentów jest istotne głównie ze względu na obowiązujące przepisy prawne. Dzięki podaniu do wiadomości wszystkich niezbędnych informacji na temat sprzedawanej żywności są oni w stanie spełnić stawiane im wymogi i prowadzić działalność gospodarczą, uzyskując przy tym wymierne korzyści finansowe. Nie są przy tym narażeni na kary wynikające ze złamania zasad wynikających z Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także następujących rozporządzeń:

 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, 
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, 
 • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/775 z dnia 28 maja 2018 r. ustanawiającym zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego.

Wpływ właściwego oznakowania produktów spożywczych na bezpieczeństwo konsumentów 

Właściwe oznakowanie produktów spożywczych ma wpływ na bezpieczeństwo konsumentów. Jest szczególnie istotne z punktu widzenia osób przykładających wagę do prawidłowego sposobu odżywiania, przede wszystkim tych, które muszą unikać pewnych składników i artykułów spożywczych ze względu na stan zdrowia. Mowa tu przede wszystkim o osobach z nietolerancjami i alergiami pokarmowymi, a także cierpiących z powodu takich chorób, jak na przykład cukrzyca czy też niedoczynność i nadczynność tarczycy. Udostępnienie niezbędnych informacji na temat produktu spożywczego pozwala chronić konsumentów przed ryzykiem popełnienia ewentualnej pomyłki i znacząco ułatwia wybór podczas zakupów. Znakowanie żywności pomaga również rozpoznać żywność ekologiczną, naturalną i przetworzoną, co umożliwia kupującemu podjęcie świadomej decyzji. 

kod

Znakowanie produktów spożywczych a działania marketingowe i sprzedażowe 

Znakowanie produktów spożywczych nie tylko pozwala ich producentom spełnić stawiane przed nimi wymogi prawne, lecz ma także wpływ na prowadzone działania marketingowe i sprzedażowe. Żywność dobrze oznakowana jest lepiej widoczna i budzi większe zaufanie u konsumenta. Dzięki temu dociera do szerszej grupy odbiorców i lepiej się sprzedaje, co zapewnia producentowi wymierne korzyści finansowe. W dobie większej świadomości konsumenckiej właściwe oznakowanie produktów spożywczych to jedyny sposób na sprostanie wymaganiom klienta i wyprzedzenie konkurencji na rynku. 

Related articles

Back to Top