Robotyzacja – podstawowe cele i zalety

Trudno jest wdrażać nowe technologie i zwiększać wydajność przedsiębiorstwa, bez posłużenia się w tym celu robotami przemysłowymi lub usługowymi. Trudno zatem się dziwić, że w wielu sektorach gospodarki wykorzystuje się nowoczesne roboty, dzięki którym możliwe jest usprawnienie pracy, a także zwiększenie zysków. 

Czym właściwie jest robotyzacja i dlaczego nie powinno się jej zamiennie określać mianem automatyzacji? Roboty produkcyjne stosunkowo niedawno trafiły do ogólnego obiegu i są wykorzystywane w wielu sektorach gospodarczych – zwłaszcza w zakładach produkcyjnych. Znajdują one swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zastąpienie pracy człowieka maszyną, w celu usprawnienia wykonywanych zadań, a także zwiększenia bezpieczeństwa. 

Co zatem należy wiedzieć o robotyzacji? Jakie są jej podstawowe cele i założenia? Dlaczego przedsiębiorstwa produkcyjne powinny rozważyć wprowadzenie robotów przemysłowych? 

Co to jest robotyzacja w przemyśle? 

Aby w pełni zrozumieć czym właściwie jest robotyzacja w przemyśle, należy wyjaśnić, czym sama robotyzacja jest. W praktyce oznacza to wprowadzenie do procesu produkcyjnego robotów, maszyn i urządzeń, które miałyby wykonywać wszystkie operacje bez konieczności angażowania w to czynnika ludzkiego. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie produkcji, poprzez powierzenie trudnych zadań robotom.

Robotyzacja jest jednym z etapów czwartej rewolucji przemysłowej, określanej również jako Przemysł 4.0. Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesy produkcyjne niejako zmusiło przedsiębiorców do wprowadzenia robotów, które skutecznie zastępują pracę człowieka. Obecnie wiele procesów na liniach produkcyjnych jest niemożliwych do wykonania za pomocą rąk człowieka, z czym doskonale radzą sobie zaprojektowanego do tego maszyny wraz z dedykowanym do nich oprogramowaniem. 

Cele i założenia robotyzacji? 

Podstawowym założeniem robotyzacji jest zastąpienie pracy człowieka, który do tej pory obsługiwał maszyny w sposób manualny. Roboty przemysłowe mogą wykonywać zadania wymagające jednostajności i powtarzalności, przy jednoczesnym zachowaniu dużej precyzji oraz wysokiej jakości powstałego produktu. Takie zadanie jest niemożliwe do zrealizowania przy wielogodzinnej pracy przez pracownika. 

Drugim istotnym założeniem robotyzacji w przemyśle jest maksymalne zwiększenie wydajności pracy, poprzez optymalizację zadań i wszystkich zachodzących w zakładzie procesów. Roboty skutecznie kontrolują wszystkie etapy pracy, a także pozwalają na wykrycie wszelkich nieprawidłowości i wprowadzenie niezbędnych modyfikacji. Skuteczne wdrożenie robotyzacji przez ekspertów w tej dziedzinie, a tym samym dopasowanie konkretnego oprogramowania, z pewnością przyczyni się do sprawniejszej i wydajniejszej pracy w sektorze przemysłu. 

Zalety robotyzacji na produkcji 

Robotyzacja w przemyśle, zwłaszcza na produkcji, niesie za sobą trzy najważniejsze zalety

  • wydajność, 
  • szybkość, 
  • wysoką jakość. 

Oprócz tego można wyróżnić brak dużej ilości błędów, które do tej pory wpływały na pojawienie się wysokich strat finansowych. Roboty i maszyny przy odpowiednim zaprogramowaniu mogą działać nieustannie, nie odczuwają zmęczenia czy znużenia wykonywaną pracą – w przeciwieństwie do ludzi, u których chwila nieuwagi może skutkować wypadkiem czy zatrzymaniem procesu produkcji. Elastyczność robotów wpływa na zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa poprzez osiąganie wysokich wyników produkcyjnych. 

Zaletą takiego rozwiązania jest również znaczny spadek wypadków w zakładzie przemysłowym. Roboty są kontrolowane przez zatrudnionych pracowników lub w przypadku nowoczesnych technologii – przez dedykowane aplikacje i programy. 

przemysł magazynowyPomimo tego, że robotyzacja ma na celu zastąpienie w większości pracy człowieka, wdrożenie jej w swoim przedsiębiorstwie wiąże się bezpośrednio z dbałością o pracownika. Praca nie jest żmudna, co skutecznie wpływa na zwiększenie zaangażowania. 

Z racji tego, że robotyzacja przemysłu w Polsce dopiero zyskuje na uznaniu, firmy wykorzystujące nowe technologie mają możliwość zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku, a tym samym – zajęcie wysokiego miejsca w rankingach jakościowych. 

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez robotyzację 

Robotyzacja w przemyśle jest ściśle związana z konkretnymi sektorami, które można usprawnić za pomocą dedykowanych do tego maszyn. Wyróżnia się m.in.: 

  • paletyzację, 
  • załadunek i rozładunek transportu, 
  • montaż, 
  • obróbkę materiałów drewnianych i przetwórstwo tworzyw sztucznych, 
  • pakowanie, 
  • produkcję komponentów, półproduktów, opakowań i inne. 

Wdrożenie robotyzacji pozwala na sprawne rozwinięcie przedsiębiorstwa, zwłaszcza w tych sektorach, gdzie konieczne jest wykonywanie zadań z dużą precyzją i powtarzalnością. Zwiększenie wydajności, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii, skutecznie buduje wysoką pozycję na rynku, co przekłada się na wysokie wyniki finansowe. 

Related articles

Back to Top