Remont domu – co zrobić z odpadami?

Przy remoncie domu powstają różnorodne odpady. W zależności od przeprowadzonych prac, mogą to być elementy ścian, takie jak:

 • skute tynki,
 • gipsy,
 • cegły,
 • gruz

bądź zdartych podłogi w postaci:

 • desek,
 • paneli,
 • linoleum,
 • wykładzin,
 • płytek ceramicznych.

W trakcie remontu mieszkania wyrzucane są również często urządzenia sanitarne, między innymi muszle klozetowe, umywalki czy też wanny, a także stare okna oraz drzwi. Zdarzają się także takie odpady, jak:

 • folie,
 • druty,
 • styropian budowlany,
 • papa,
 • kamienie,
 • ziemia

oraz puszki i pojemniki po farbach, lakierach, cemencie czy też zaprawie. W trakcie remontu domu często wymieniane są ponadto sprzęty RTV i AGD, a także stare żarówki, baterie, akumulatory, wzmacniacze bądź kable, które stanowią tak zwane elektrośmieci.

Dlaczego nie można wyrzucać gruzu do zwykłych śmietników?

Większość z odpadów powstałych w trakcie remontu domu nie jest klasyfikowana jako odpady komunalne, a ich wyrzucanie do zwykłych śmietników jest zabronione. Jest to spowodowane głównie faktem, iż wiele odpadów tego typu zawiera niebezpieczne substancje, ich niewłaściwe zagospodarowanie jest więc niebezpieczne dla środowiska naturalnego i może być katastrofalne w skutkach. Gruz powstały w czasie remontu oraz inne śmieci są ponadto w stanie uszkodzić pojazd służący do wywozu odpadów lub urządzenia w sortowni śmieci. Warto również pamiętać, iż w odpadach remontowych wielokrotnie znajdują się cenne surowce, które w wypadku właściwego składowania i utylizacji mogą zostać poddane recyklingowi i być wykorzystane ponownie.

Konsekwencje niewłaściwego obchodzenia się z odpadami po remoncie domu

Za złamanie zakazu wyrzucania odpadów po remoncie do zwykłych śmietników grozi grzywna w wysokości 500 złotych. Osoba wyrzucająca gruz lub inne odpady po remoncie do śmietników komunalnych może również otrzymać karę nałożoną przez spółdzielnię mieszkaniową, która będzie się domagać zwrócenia kosztów za wywóz śmieci na jej koszt. W sytuacji, gdy gruz uszkodzi pojazd wywożący odpady lub urządzenia w sortowni śmieci, osoba łamiąca prawo zostanie pociągnięta do dodatkowej odpowiedzialności finansowej. Kara grzywny grozi również za składowanie odpadów po remoncie na prywatnym terenie. Mandat w takiej sytuacji może wynieść do 1500 złotych.

Postępowanie z odpadami poremontowymi

By uniknąć konsekwencji prawnych i zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska naturalnego, odpady po remoncie domu należy wyrzucać w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach. W zależności od miejsca zamieszkania i indywidualnej sytuacji, osoby wykonujące remont domu mają kilka możliwości pozbycia się powstałych w trakcie prac remontowych odpadów.

 1. Odbiór odpadów poremontowych przed gminę

Niektóre gminy oferują mieszkańcom bezpłatny odbiór odpadów budowlanych kilka razy do roku. W celu skorzystania z tego rozwiązania należy skontaktować się z obsługującym dany rejon przedsiębiorstwem komunalnym.

 1. Samodzielne złożenie odpadów poremontowych w miejscu ich odbioru

W sytuacji, w której osoba wykonująca remont domu dysponuje odpowiednim pojazdem, może ona złożyć powstałe w czasie prac odpady w lokalnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub zawieźć je na wskazane składowisko. Rozwiązanie to wymaga skontaktowanie się z miejscem odbioru odpadów, a w niektórych wypadkach także uiszczenie wysokiej opłaty.

 1. Zamówienie kontenera na odpady

W celu usunięcia odpadów poremontowych można skontaktować się z firmą wynajmującą kontenery wielkogabarytowe i zamówić stosowny pojemnik.

remont

Dlaczego warto nawiązać współpracę z firmą oferującą wynajem kontenerów na gruz?

Kontener na gruz umożliwia wygodne składowanie odpadów poremontowych, a następnie ich łatwy odbiór, przewóz i utylizację. Firmy wynajmujące tego typu kontenery zapewniają klientowi pełną obsługę. Kontener na gruz jest podstawiany w określone miejsce we wcześniej ustalonym terminie. Po zapełnieniu zostaje odebrany, również w umówionym, dogodnym dla klienta terminie. Dzięki temu osoba wykonująca remont nie musi się martwić składowaniem i wywozem odpadów budowlanych, jest ponadto w stanie utrzymać porządek w domu w trakcie trwających prac. Kontenery dostępne są w różnych wielkościach, dlatego można wybrać wariant najlepiej pasujący do indywidualnych potrzeb. Kontener na gruz we Wrocławiu najlepiej zamówić w firmie Pink Skip, która realizuje wywóz odpadów poremontowych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, szanując przy tym czas i pieniądze klienta.

Related articles

Back to Top