Jak wprowadzić suplementy diety na rynek?

Wprowadzając do obiegu nowy suplement diety za jego dopuszczenia odpowiada Główny Inspektor Sanitarny oraz urzędy mu podległe, a nie tak jak w przypadku leków Główny Inspektor Farmaceutyczny i Urząd Rejestracji leków i produktów biobójczych. W związku z tym dopuszczenie do obrotu suplementów diety nie jest tak trudno przez co coraz więcej firm chętnie decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności zajmującej się produkcją tych środków.

Prawne zobowiązania przed wprowadzeniem suplementu diety

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w ramach monitorowania wszystkich produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium RP, każdy podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar w najbliższej przyszłości wprowadzić po raz pierwszy do obrotu na terytorium państwa suplement diety, ma obowiązek powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowe informacje odnośnie procedury wprowadzenia suplementu diety do obiegu są zamieszczone są na stronie internetowej GIS-u. W pierwszej kolejności należy jednak złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów we właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej z wyprzedzeniem co najmniej czternastodniowym przed planowanym rozpoczęciem działalności związanej z prowadzeniem suplementów diety do obiegu. Niezastosowanie się do tego obowiązku będziemy podlegało karze pieniężnej w wysokości 5000 zł. Po wniesieniu wniosku przedsiębiorca musi powiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, w którym dokładnie określić suplement, który zamierza wprowadzić na rynek. Niezbędne będzie wprowadzenie nazwy produktu oraz postaci w jaki będzie występował. Oprócz tego konieczne będzie wskazanie wzoru oznakowania w języku polskim, kwalifikacji bądź rodzaje środka spożywczego, składu jakościowego, składu ilościowego oraz imienia nazwiska podmiotu powiadamiającego o wprowadzenie do obrotu suplementu. Dzięki takim działaniom Główny Inspektorat Sanitarny może zweryfikować czy sprowadzony suplement będzie całkowicie bezpieczny i czy może trafić do obiegu. Bardzo ważne jest samo oznakowanie etykiety i wszelkie informacje znajdujące się na opakowaniu danego suplementu. Zawarcie błędnych lub nie do końca jasnych informacji może sprawić że produkt nie trafi do klientów i nie będzie możliwości jego wprowadzenia do obiegu.

Prawne wsparcie przed wprowadzeniem na rynek suplementów diety

Rejestracja suplementów dietyWielu producentów, którzy rozpoczynają działalność i pragną w przyszłości zająć się produkcją suplementów diety decyduje się na skorzystanie z pomocy Radców Prawnych działających w kancelariach prawnych specjalizujących się w prawie żywnościowym. Radcy pomogą dopilnować aby wszelkie dokumenty zostały uzupełnione tak by suplement mógłby trafić na rynek bez żadnych przeszkód. W tym celu niezbędna jest doskonała znajomość prawa oraz obowiązujących przepisów a pomoc Radców Prawnych może znacząco ułatwić proces rozpoczynania swojej działalności, który dzięki nim z pewnością zakończy się sukcesem. Doradztwo prawne w sprawach związanych z żywnością i żywieniem obejmuje kwestie związane z problematyką bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu żywności – kancelaria Centrum Prawa Żywnościowego oferuje wsparcie na wysokim poziomie. Kancelaria oferuje konsultacje w sprawach zanieczyszczeń, środków spożywczych, wzbogaconej  żywności, składu żywności, a także w kwestiach suplementów diety. Bardzo ważne jest odpowiednie oznakowanie wprowadzonego produktu, które będzie zgodne z przepisami regulującymi wprowadzenie do obrotu różnych rodzajów żywności. Odpowiednie przygotowanie etykiety wymaga znajomości wielu przepisów obowiązujących w danym czasie a pomoc specjalistów pracujących w kancelariach prawnych sprawi, że proces ten będzie przebiegał bezproblemowo i nie pojawią się żadne przeszkody utrudniające wprowadzenie danego środka na rynek.

Related articles

Back to Top