Rozwód – na czym dokładnie polega?

Rozwód polega on przede wszystkim na trwałym i zupełnym ustaniu więzów małżeńskich. Zazwyczaj rozwody orzekane są w postępowaniu sądowym, przez Sądy Okręgowe znajdujące się na obszarze ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. Od chwili wydania orzeczenia przez sąd małżeństwo uznaje się za nieważne i nieaktualne.

Musimy jednak pamiętać iż niektóre kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym, sposobem wychowywania dzieci i ich opieki, podziałem majątku mogą być rozpaprywane w dalszych postępowaniach procesowych. Zarówno separacja jak i rozwód są orzekane na wniosek wyłącznie zainteresowanych stron postępowania. Sądy nigdy nie wychodzą z inicjatywą rozwodu, bowiem nie mogą zmusić stron do podjęcia jakiejkolwiek decyzji wbrew własnej woli. Wyjątkiem od tej zasady może być rozwód z orzeczeniem o winie. W takich sytuacjach to właśnie sądy decydują o najważniejszych i najistotniejszych kwestiach związanych z rozpadem małżeństwa i podejmują decyzję o tym który z małżonków, bądź czy czasem nie oboje są odpowiedzialni za trwały rozpad związku np. do takich sytuacji możemy zaliczyć zdrady, znęcanie się psychiczne lub fizyczne, groźby często karalne, chorobę alkoholową która w dzisiejszych czasach jest najczęstszą przyczyną rozwodów na świecie lub zwyczajnie odsunięcia się obydwojga partnerów od siebie co uniemożliwia im dalsze kontynuowanie pożycia małżeńskiego. Zdarzają się również sytuacje gdzie sądy nie dają rozwodów, gdyż widzą możliwość pogodzenia stron-małżonków.

Terapia przed rozwodem?

Jednocześnie kierując małżeństwo na terapie. Bardzo istotną kwestią jest podkreślenie słowa trwały rozpad, bowiem wiele osób często myli rozwód z separacją małżeńską w której faktycznie następuje rozpad życia małżeńskiego, zanik więzi emocjonalnych, często również występuje brak możliwości powrotu małżonków do dotychczasowego wspólnego życia, przy czym separacja nie ma charakteru trwałego, tak jak jest to w przypadku rozwodu. Podczas spraw rozwodowych istotną kwestią jest podział majątku pomiędzy jeszcze prawnymi małżonkami, ponieważ od chwili zawarcia związku małżeńskiego obowiązuje ich wspólność łączna – chyba, że małżonkowie zdecydowali się na rozdzielność majątkowa czyli tak zwaną intercyzę.

kancelarie adwokackie toruń

W razie rozwodu warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Prawnik Toruń pomoże Ci nawet w najcięższych sprawach rozwodowych.

Podział majątku czyli intercyza

Dokument taki sporządzany jest przed ślubem w obecności notariusza i wyraźnie określa majątek który dana osoba wnosi do małżeństwa. Intercyza często wywołuje wiele kwestii spornych w związkach, pod względem przyczyn z jakich jest zawierana. Często jest określana mianem braku zaufania jednego z partnerów względem drugiego. W skład majątku jaki przedstawiamy przed sądem do podziału wchodzą jedynie przedmioty nabyte, zakupione podczas trwania związku małżeńskiego, a nie te sprzed małżeństwa niezależnie od tego który z małżonków je nabył. W kwestiach rozwodowych istnieje również pojęcie takie jak unieważnienie aktu zawarcia małżeństwa. Jest to sytuacja odmienna do rozwodu i separacji. Wywołuje skutek jakby małżeństwa w ogóle nie było. Dokładne kwestie i prawa związane z rozwodem reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy do którego każdy z nas może się odwołać.

Warto w przypadku rozwodu skorzystać z doradztwa adwokata, który pomoże swojemu klientowi przebrnąć przez ten proces.

Related articles

Back to Top