Metody zarządzania bezpieczeństwem żywności

Produkty żywnościowe dostępne w sklepach są różnej jakości, pochodzą od wielu producentów, mają inne ceny. Wybór jest naprawdę duży, ale coraz chętniej świadomi konsumenci wybierają certyfikowane produkty, które powstają w oparciu o naukę i bezpieczne praktyki produkcji, pakowania i dystrybuowania. Metody zarządzania bezpieczeństwem żywności to nowoczesne sposoby na lepszą identyfikację marki, która dzięki posiadaniu np. normy ISO 22000, wpływa na kwestię bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów.

Norma ISO 22000 – co oznacza?

ISO 22000, a dokładniej ISO 22000:2018 to aktualizacja międzynarodowej normy, która określa wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Obejmuje wszystkie elementy łańcucha produkcji żywności, co oznacza, że kontroluje bezpieczeństwo powstania żywności aż od uprawy i hodowli przed produkcję po końcowy produkt. Obecne standardy opierają się na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) i na systemie zarządzania jakością PN-EN ISO 9001.

ISO 22000:2018 to aktualizacja z 19 czerwca 2018 r. normy ISO 22000:2015 przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Wymagania stawiane przez aktualną wersję normy pozwalają na ujednolicenie globalnych standardów i ułatwienie zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną żywności.

Metody zarządzania bezpieczeństwem żywności – dla kogo?

ISO 22000 to norma opracowana z myślą o wszystkich organizacjach, które uczestniczą w tak zwanym łańcuchu żywnościowym. Metody zarządzania bezpieczeństwem żywności powinny być szczególnie ważne dla:

 • rolników (producentów pierwotnych),
 • producentów żywności i pasz,
 • producentów dodatków do żywności,
 • producentów opakowań żywności,
 • firm zajmujących się transportem produktów,
 • działów logistycznych, w tym właścicieli magazynów, hal, hurtowni.

Zalety stosowania normy ISO 22000:

 • minimalizacja zagrożeń,
 • wprowadzenie środków kontroli podczas całego łańcucha dostaw,
 • lepsza komunikacja dzięki jasnym zasadom i sprawiedliwemu podziałowi obowiązków,
 • podniesienie konkurencyjności, co wynika z konieczności stałego ulepszania i aktualizowania systemów,
 • prestiż dzięki stosowaniu procesów uznawanych w międzynarodowym środowisku,
 • wzrost zainteresowania i zadowolenia wśród klientów,
 • optymalizacja wykorzystania różnych zasobów w skali całego łańcucha,
 • zapoznanie się z metodami zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Jakie metody zarządzania bezpieczeństwem żywności warto znać?

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw to ważna kwestia nie tylko w przypadku producentów żywności. Różne powiązane ze sobą elementy łańcucha produkcji żywności sprawiają, że konieczne przez globalne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa żywności i rozsądne zarządzanie ryzykiem. Najpopularniejsze metody zarządzania bezpieczeństwem żywności to:

metoda analizy zagrożeń Critical Contron Poit

Krytyczny punkt kontroli, w skrócie KPK lub z ang. CCP to moment, w którym niespełnienie standardowej i przyjętej procedury operacyjnej może wpłynąć negatywnie na pozycję przedsiębiorstwa, a także na zdrowie i życie klienta końcowego. Metoda analizy zagrożeń żywności CCP pozwala wyeliminować lub zminimalizować ryzyko, zapobiegając zagrożeniom wynikającym z dopuszczenia do sprzedaży niebezpiecznej żywności. KPK to etap, który skutecznie usuwa zagrożenia i pozwala na modyfikację parametrów produktów do bezpiecznych wartości.

HACCP

HACCP to skrót od angielskiej nazwy, która określa System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jest to metoda zarządzania bezpieczeństwem żywności i jednocześnie doskonałe narzędzie, dzięki któremu możliwe jest szybkie rozpoznanie zagrożeń i zniwelowanie niekorzystnych dla procesów, w których uczestniczą produkty, elementów łańcucha. HACCP to system, który spełnia wymagania powołanej między innymi przez ONZ Komisji Kodeksu Żywnościowego. Jest to metoda zarządzania bezpieczeństwem żywności dzięki której możliwe jest spełnianie międzynarodowych standardów i zapewnienie uczciwego handlu. Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontrolne może być samodzielnym narzędziem do zarządzania bezpieczeństwem żywności, ale najlepiej funkcjonuje w przedsiębiorstwach, które spełniają także normy ISO 22000.

Szkolenie ISO 22000

Cele wdrażania metod i systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Norma ISO 22000 to międzynarodowa norma, która pozwala na współpracę wielu powiązanych ze sobą przedsiębiorstw. Są w nią zaangażowane nie tylko firmy produkujące żywność, ale także producenci opakowań czy dodatków do żywności. Warto przejść szkolenie ISO 22000, aby dokładnie zapoznać się z jej wymaganiami i wdrożyć je w swojej firmie. Dzięki temu konsument może mieć pewność, że produkt spełniający normę ISO 22000 jest bezpieczny i warty zakupu. Stosowanie metod i systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności to sposób na przywiązanie klientów do marki, zapewnienie produktów wysokiej jakości, ale także wprowadzenie środka kontroli, który gwarantuje stały rozwój i konieczność aktualizowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

Related articles

Back to Top