Doświadczenia rodziny osoby uzależnionej

Alkoholizm pozornie dotyczy tylko osoby uzależnionej. W praktyce okazuje się jednak, że choroba alkoholowa ma największy wpływ na rodzinę alkoholika. To ona zmaga się ze wszystkimi negatywny skutkami, począwszy od problemów finansowych, a na zaburzeniach psychicznych kończąc.
Nie bez powodu rodzinę alkoholika określa się mianem rodziny dysfunkcyjnej. To ona podejmuje decyzję o tym czy chorobie zaprzeczyć i zaakceptować nowy stan rzeczy, czy zdecydowanie się postawić, zmuszając uzależnionego do podjęcia specjalistycznego leczenia. Rodzina znajduje się zatem w centrum wszystkich wydarzeń i nie sposób przejść obok tego problemu obojętnie.

Rozwój choroby alkoholowej a doświadczenia rodziny

ojciec z dzieckiemChoroba alkoholowa nie rozwija się od razu – sam proces trwa tygodnie, miesiące, a nawet lata. Stąd też bardzo trudno jest zaobserwować pierwsze objawy, a następnie uświadomić sobie istnienie problemu. Nie tylko osoba uzależniona zaprzecza jej istnieniu – robi to także rodzina, która nie może pogodzić się ze zmianą w zachowaniu jednego z jej członków. Wynika to też z faktu, że alkoholizm często jest lekceważony, zwłaszcza przy częstych zapewnieniach uzależnionego o poprawie. Doświadczenia oraz świadomość rozwijają się jednak dynamicznie, czego efektem są coraz częstsze kłótnie, spięcia i nieporozumienia między małżonkami. Dochodzi do obietnic poprawy, pierwszych prób zaprzestania spożywania alkoholu, które kończą się najczęściej niepowodzeniem. Choroba dalej się rozwija, niszcząc rytm życia rodziny i mając tragiczny wpływ na rozwój dzieci.
Rodzina uzależnionego izoluje się od społeczeństwa, utrzymując jedynie pozory szczęśliwej rodziny. W środku natomiast dochodzi o przeorganizowania całego życia rodzinnego, gdzie jeden z rodziców zaczyna podejmować samodzielne decyzje, traktując partnera jako osobę mało znaczącą. Nierzadko dochodzi do odsunięcia się od chorego.

Wpływ uzależnienia w rodzinie na rozwój dzieci

Nie ulega wątpliwości, że choroba alkoholowa jednego członka rodziny, ma największy wpływ na dzieci mieszkające pod jednym dachem. To one, nieświadome sytuacji, widząc i słysząc nieustanne kłótnie czy wyrzuty, są przerażone. Dzieci nieustannie odczuwają stres i napięcie, co ma negatywny wpływ na ich zachowanie oraz rozwój. Maluchom zaczyna brakować poczucia stabilności i bezpieczeństwa, przez co w późniejszych latach same nie posiadają kontroli nad własnym życiem. Dodatkowo zaczynają postrzegać inaczej model rodziny, poprzez obserwowanie zachowania swoich rodziców. W domu nierzadko dochodzi do agresji, przemocy czy zaniedbania obowiązków opiekuńczych.
Dzieci wychowujące się w rodzinie, gdzie jeden z rodziców jest uzależniony od alkoholu, nierzadko zamykają się na społeczeństwo, przestając rozmawiać z rówieśnikami. Dziecko podświadomie wycofuje się z życia rodzinnego, lub odwrotnie – przejmuje wszystkie obowiązki. Dodatkowo zaniedbuje obowiązki szkolne – ma problemy z koncentracją bądź nie jest pilnowane przez swoich opiekunów. Sytuacja domowa odzwierciedla się w ich dorosłym życiu.

Specjalista pomoc dla uzależnionych i ich rodzin

mama z córkąOsobie uzależnionej trudno jest porzucić nałóg, dlatego znaczna część decyduje się na sięgnięcie po specjalistyczną pomoc. Terapia w ośrodku uzależnień to jeden z najskuteczniejszych sposobów na poradzenie sobie z problemem. Warto jednak pamiętać, ze niektóre ośrodki, w swojej ofercie posiadają specjalne sesje dla terapeutyczne dla rodzin.

Wpływ alkoholizmu na rodzinę

Choroba alkoholowa ma ogromny wpływ na funkcjonowanie rodziny – zwłaszcza na rozwój umysłowy i emocjonalny dzieci. Szybkie podjęcie specjalistycznego leczenia uchroni wszystkich przed negatywnymi skutkami choroby bliskiej osoby, jak i zapobiegnie powstawaniu złych doświadczeń.

Dowiedź się więcej o możliwościach jakie daje esperal warszawa 24h.

Related articles

Back to Top