Wadium – co, jak i gdzie? Dowiedz się wszystkiego, co potrzebne i uzyskaj gwarancję wadialną

Korzystanie z wadium jest najczęściej przywilejem dla zleceniodawców, ponieważ zabezpiecza ich interesy oraz pozwala z góry przekreślić oferty od nieuczciwych przedsiębiorców. W przypadku znaczących przetargów stosowanie wadium jest obowiązkiem, który narzucają przepisy prawa w kraju. Zarówno instytucje publiczne jak i prywatne mają możliwość wprowadzenia kaucji, która zabezpiecza interes podczas przetargu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ dzięki temu oferty, które zostają złożone są zazwyczaj autentyczne i bez korupcji.

Wadium pzp – co, jak i gdzie?

Wadium to nic innego jak kaucja, którą należy wpłacić na rzecz udziału w przetargu. Jest ona w formie pieniężnej lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. Może zostać zaakceptowana tylko i wyłącznie jeżeli dokumenty gwarancji będą przekazane w formie oryginałów z oryginalnymi podpisami obu stron. Gwarancję załatwia się w urzędach bankowych, które na prośbę przedsiębiorcy i po uzupełnieniu kompletu dokumentów udzielają zgody i zobowiązują się do wypłacenia środków pieniężnych w razie wystąpienia takiej potrzeby. Obecnie wadium stosowane jest na niemalże wszystkich przetargach, ponieważ zabezpiecza ono interesy zleceniodawcy, który pragnie otrzymać oferty tylko od poważnych przedsiębiorstw.

W jakich sytuacjach opłaca się stosować wadium?

Patrząc na sytuację ze strony zleceniodawcy – wadium warto stosować podczas każdego przetargu, ponieważ jest to dodatkowe zabezpieczenie i ochrona przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw podczas składania ofert. Można opisać w kilku krokach jak i kiedy powinno być wykorzystywane wadium:

  • rozpoznanie oferty oraz wprowadzenie wymogu wadium,
  • załatwianie dokumentów potrzebnych do uzyskania gwarancji wadialnej bądź gotówki,
  • dostarczanie oryginałów dokumentów dla zleceniodawcy wraz oryginałami podpisów,
  • złożenie oferty przez przedsiębiorstwo,
  • ewentualna akceptacja oferty przez zleceniodawcę,
  • dostarczenie przez zleceniobiorcę kompletu dokumentów odnoszących się do oferty pod rygorem zapłaty kaucji.

uzyskiwanie wadium przetargowego

Z wadium opłaca się korzystać przede wszystkim podczas przetargów budowlanych, które dotyczą kolosalnych kwot. W takich przypadkach kwota kaucji pomimo, iż wynosi maksymalnie 3% wartości przetargu to będzie na tyle znacząca, że pozwoli wykluczyć nieuczciwych przedsiębiorców. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że wadium często okazuje się problemem dla zleceniobiorców, ponieważ wymusza na nich większy nakład czasowy na załatwienie potrzebnych dokumentów do złożenia oferty. Istotne jest też, że podczas wyboru gwarancji wadialnej warto zdecydować się na bankową, a nie ubezpieczeniową, ponieważ regulowana jest ona przez przepisy prawa dotyczące instytucji bankowych.

Czy warto stosować wadium pzp?

Zdecydowanie warto stosować rozwiązanie kaucji, które nazywane jest powszechnie wadium. Chroni ono interesy zleceniodawcy przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw podczas składania ofert na przetargu. Dodatkowo wyklucza możliwość wystąpienia „umów” pomiędzy firmami składającymi swoje warianty. Wadium jest regulowane przez przepisy prawa i często dochodzi do sytuacji, w której jest odgórnie obowiązkowe. Zazwyczaj dzieje się tak wtedy, kiedy wartość przetargu jest bardzo wysoka bądź dotyczy bezpośrednio instytucji publicznych. Obowiązek zapłaty wadium często okazuje się problemem dla przedsiębiorców, dlatego wprowadzono możliwość wzięcia udziału w przetargu na podstawie gwarancji wadialnej – ubezpieczeniowej oraz poręczenia wadialnego. Niemniej jednak najszybszym sposobem na załatwienie formalności wziąć jest wyłożenie gotówki na rzecz zapłaty wadium.

Related articles

Back to Top