Metody walki z uzależnieniem od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu z roku na rok staje się coraz większym problemem społecznym dotykającym samego chorego, jak i jego najbliższe osoby. Alkoholizm powoduje niekontrolowane spożycie alkoholu i utratę nad kontrolą wypijanej jego ilości.

Postępujący alkoholizm powoduje wycofanie się osoby uzależnionej z życia społecznego i rodzinnego oraz zaniedbywanie swoich obowiązków. Alkoholicy bardzo często traktują alkohol jako środek pomagający w łagodzeniu stresu i napięcia emocjonalnego oraz ułatwiający zapominanie o codziennych problemach. Osoby uzależnione często nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że są chore i konsekwentnie temu zaprzeczają, dlatego tak ważne jest, aby alkoholik zdał sobie sprawę z tego stanu rzeczy i poddał się dobrowolnemu leczeniu.

Jakie konsekwencje i ryzyko stanowi uzależnienie od alkoholu?

Największym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą uzależnienie od alkoholu, jest śmierć. Zanim jednak ona nastąpi, alkohol prowadzi do uszkodzenia wielu tkanek i narządów organizmu, w tym również mózgu. To, w jakim stopniu uszkodzenie nastąpi, zależy głównie od indywidualnych predyspozycji organizmu, jego ogólnej kondycji i stanu zdrowia. Na stopień wyniszczenia organizmu przez alkohol mają wpływ również: rodzaj trunku, ilość wypijanego alkoholu oraz ilość czasu, od jakiego trwa uzależnienie.

Długotrwałe spożywanie alkoholu powoduje następujące konsekwencje:

 • marskość wątroby,
 • nowotwory (jelita grubego, wątroby piersi, krtani),
 • alkoholowe zapalenie wątroby,
 • zaburzenia przyswajania wapnia,
 • niedobór witaminy B,
 • zaburzenia erekcji, płodności,
 • problemy sercowe i układu krążenia,
 • trwałe uszkodzenie mózgu,
 • depresja i zaburzenia snu,
 • zaburzenia psychiczne i schizofrenia,
 • spadek odporności organizmu.

Konsekwencje alkoholizmu obejmują cały organizm, zarówno od strony fizjologicznej, jak i psychicznej. Nadmierne spożywanie alkoholu powoduje niebagatelne spustoszenie w organizmie. Skutkuje trwałym uszkodzeniem wielu organów oraz zaburzeniami w ich funkcjonowaniu.

Dlaczego alkoholizm trzeba leczyć?

Na chorobę alkoholową może zapaść każdy, niezależnie od płci, statusu społecznego i materialnego. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że alkoholizm jest poważną i niosącą daleko idące skutki chorobą, którą powinno się leczyć, i to pod okiem specjalistów. Jako metodę walki z alkoholizmem stosuje się psychoterapię. Zanim osoba dotknięta tą chorobą zacznie na nią uczęszczać, kluczowe jest to, aby zaczęła pojmować alkoholizm jako jednostkę chorobową, a co najważniejsze, aby chciała samowolnie, świadomie i z całą odpowiedzialnością poddać się leczeniu. Osoba uzależniona od alkoholu musi chcieć poddać się terapii i walczyć z nałogiem. Niestety na siłę nic się tu nie wskóra. By podjąć skuteczną walkę z nałogiem, konieczny jest dobór odpowiedniej formy terapii, uwzględniając stan fizyczny i psychiczny organizmu oraz stopień zaawansowania choroby. Nie bez znaczenia jest również czas, w jakim zostanie podjęte leczenie. Im szybciej się ono rozpocznie, tym lepiej, ponieważ czas jest sprzymierzeńcem w walce z każdą chorobą, tym bardziej z taką, która powoduje takie spustoszenie w organizmie jak alkoholizm.

Jakie są metody walki z alkoholizmem?

Istnieje wiele metod pozwalających na skuteczną walkę z nałogiem, z których podstawową i najważniejszą jest wspomniana już psychoterapia, na którą uzależniony powinien regularnie uczęszczać. Terapia może być prowadzona indywidualnie, grupowo lub w formie warsztatów. Jest to jednak proces długotrwały i wymagający konsekwentnego brania udziału w spotkaniach terapeutycznych. Do innych uzupełniających metod leczenia alkoholizmu należą:

 • wszywka alkoholowa na bazie esperalu- metoda ta polega na wszyciu pod skórę przez chirurga tabletek, z których substancja czynna uwalniana jest do organizmu. Jej celem jest wykształcenie u osoby uzależnionej wstrętu do alkoholu przez powodowanie, nawet po spożyciu jego w małej ilości, szeregu bardzo nieprzyjemnych konsekwencji, m.in. zawroty głowy, wymioty, nudności, bóle głowy, drgawki, poty. Dolegliwości mogą trwać nawet do 10 godzin. Wszywka alkoholowa (esperal) nie może jednak być traktowana jako główna i podstawowa metoda terapii, lecz jako jej uzupełnienie. Esperal należy do metod awersyjnych. Polecana jest ona w szczególności dla osób, które zdają sobie sprawę z konsekwencji nałogu, świadomie odstawiły alkohol, a tabletki mają jedynie służyć hamowaniu głodu alkoholowego.
 • odtruwanie alkoholowe (detoks) – jego celem jest wypłukanie przy użyciu kroplówek resztek alkoholu z organizmu, co pomaga w jego stopniowej regeneracji, a także zapobiega objawom alkoholowego zespołu abstynencyjnego.

alkoholik

Podsumowując, alkoholizm jest chorobą wymagającą leczenia. Podstawowym sposobem leczenia jest psychoterapia prowadzona przez doświadczonego specjalistę. Aby leczenie było skuteczne, chory musi umieć przyznać się przed sobą samym i innymi, że jest osobą uzależnioną od alkoholu. Rozpoczęcie terapii musi być poprzedzone realną chęcią uczestnictwa w niej przez samego zainteresowanego. Terapia może przybierać różne formy. Jej uzupełnienie może stanowić wszywka alkoholowa (esperal) pomagająca w zachowaniu abstynencji alkoholowej.

Related articles

Back to Top