Gruz – jak można go wykorzystać?

Remont mieszkania, domu, rozbiórka czy też różnego rodzaju inne prace budowlane często generują sporą ilość odpadów. Z takimi elementami należy odpowiednio postępować, aby nie stwarzały one ryzyka dla środowiska czy też różnego rodzaju organizmów żywych, w tym także ludzi. Kwestie te regulują w szczegółowy sposób przepisy prawne, które mówią, w jaki sposób należy gospodarować tego typu odpadami, aby było to w pełni bezpieczne i legalne.

Z pewnością gruz jest jednym z najczęściej spotykanych materiałów odpadowych, generowanych podczas różnego rodzaju prac budowlanych. Pod słowem tym kryją się różnego rodzaju materiały takie jak: cegły, fragmenty betonu, kafelki, ceramika, porcelana i inne tego typu odpady. Odpady tego typu można także podzielić na gruz czysty, mieszany oraz zanieczyszczony. W sytuacji, gdy chcemy pozbyć się powstałego w wyniku prac budowlanych gruzu, warto wiedzieć, jak należy to zrobić, czego nie można robić z tego rodzaju odpadami oraz jak można je w ponowny sposób wykorzystać?

Co można zrobić z gruzem?

Gruz to z definicji różnego rodzaju odpady powstałe najczęściej w wyniku działań budowlanych. Warto jednak pamiętać, że materiały te mimo tego, że traktowane są jak odpady, mogą być wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach. To sprawia, że gruz nie jest wcale bezwartościowy, a wręcz przeciwnie, może on być bardzo cennym materiałem. Najczęściej odpady tego typu wykorzystywane są bezpośrednio w miejscu, w którym prowadzone są dane działania budowlane. Może być bowiem doskonałym wzmocnieniem grząskich terenów i pozwalać na utworzenie prowizorycznej drogi np. w celu dojazdu na plac budowy, służyć jako podkład pod kostkę brukową, taras, oczko wodne lub inne elementy zagospodarowania terenu rekreacji ogrodowej. Czasami czysty gruz wykorzystywany jest również po odpowiednim przetworzeniu jako kruszywo dekoracyjne w ogrodach. Odpady tego typu będą również niezbędne podczas budowy różnego rodzaju skarp i pagórków dekoracyjnych w ogrodzie, ponieważ pozwolą na ich utwardzenie i ustabilizowanie. Gruz sprawdzi się znakomicie również przy budowie drenażu terenu, w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności, co pozwoli stworzyć lepsze warunki do rozwoju różnego rodzaju roślinności w ogrodzie. 

Zastosowanie gruzu po recyklingu?

Gruz to materiał, który może być wykorzystywany na wiele różnych sposobów w swojej oryginalnej formie. Warto jednak pamiętać, że jest to także źródło wielu cennych surowców, które w procesie recyklingu mogą zostać wydobyte i przystosowane do ponownego użytku. Z tego też względu z gruzu bardzo często tworzy się specjalne kruszywo, które można następnie wykorzystać na przykład do produkcji różnego rodzaju zapraw budowlanych. Ponadto gruz ceglany wykorzystywany jest do produkcji tzw. mączki ceglanej, która wykorzystywana jest przy budowie kortów tenisowych, czy różnego rodzaju bieżni i boisk sportowych. 

Czego nie można zrobić z gruzem?

Gruzu z pewnością nie można traktować jak zwykłych odpadów i wyrzucać do śmietnika. Jest to zabronione przez obowiązujące obecnie przepisy, a powodem tego jest fakt, że tego typu odpady budowlane mogą zawierać wiele szkodliwych materiałów i substancji, co sprawia, że nieodpowiednie gospodarowanie nimi może mieć bardzo negatywny wpływ na środowisko. Gruzu nie należy także przetrzymywać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Najczęściej w tym celu wykorzystuje się specjalne kontenery, które zabezpieczają tego typu odpady i pozwalają na ich łatwy i szybki transport. 

gruz

Jak należy utylizować gruz, gdy nie chcemy go wykorzystać?

W celu prawidłowego zutylizowania gruzu warto skorzystać z usług firm oferujących wywóz gruzu w Gliwicach. Tego typu przedsiębiorstwa zajmują się transportowaniem odpadów budowlanych, ich utylizacją i recyklingiem. Cały proces składa się z wielu etapów, które polegają na sortowaniu i kruszeniu gruzu, który będzie mógł zostać później wykorzystany w innych zastosowaniach. Jest to bardzo ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala w bezpieczny sposób pozbyć się tego typu odpadów budowlanych i jednocześnie wykorzystać zawarte w nich cenne surowce. Z tego względu, jeśli mamy gruz, którego nie będziemy wykorzystywać, warto zadbać o jego przekazanie w odpowiednie miejsce i bezpieczną utylizację oraz recykling.

Related articles

Back to Top