Zielona transformacja – na czym polega?

Przyszłość naszej planety będzie zrównoważona albo w ogóle nie będzie. Nie jest to frazes, lecz nakaz, który przyświeca działalności większości krajów europejskich, przedsiębiorstw, a także całego społeczeństwa.

Zielona transformacja to plan naprawy, który przyczynia się do realizacji celów klimatycznych na rok 2030 oraz do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do roku 2050, dążąc do zrównoważonego ekologicznie wzrostu w perspektywie średnio- i długoterminowej. Uwzględnia on Europejski Pakt na rzecz Ekorozwoju, zgodnie ze zobowiązaniami Polski i Unii Europejskiej do wdrożenia Porozumienia Paryskiego i osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Plan wzmacnia zaangażowanie Polski w modernizację i ekologiczną transformację gospodarki, nadając priorytet ekologicznej transformacji systemu produkcyjnego. Zielona transformacja zakłada, że wszystkie publiczne i prywatne zasoby przeznaczone na odbudowę będą wykorzystywane w sposób respektujący ograniczenia naszej planety. Ta droga do dekarbonizacji służy jako przewodnik do ukierunkowania inwestycji w nadchodzących latach na zmianę modelu na gospodarkę bezemisyjną.

Zielona energia

Zielona energia odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej ze względu na jej niewielki wpływ na środowisko. Stanowi alternatywę dla nieodnawialnych źródeł energii i pomaga w walce z globalnym ociepleniem, ponieważ nie wytwarza gazów cieplarnianych ani nie powoduje emisji zanieczyszczeń. Ale czym jest zielona energia, jakie są jej zalety i jak ją pozyskiwać?

Zielona energia jest definiowana jako każda czysta, niezanieczyszczająca środowiska energia pochodząca w 100% ze źródeł odnawialnych. Często mylimy czystą energię z energią odnawialną, a różnica polega na tym, że wszystkie energie odnawialne są czyste, ale nie wszystkie czyste energie są odnawialne. Na przykład energia jądrowa jest czysta, ponieważ nie emituje do atmosfery gazów cieplarnianych. Nie jest ona jednak odnawialna, ponieważ uran – paliwo, z którego jest pozyskiwana – jest zasobem ograniczonym.

Jakie są rodzaje zielonej energii?

Można wyróżnić kilka rodzajów energii odnawialnej pochodzącej z zasobów naturalnych, takich jak wiatr, woda i słońce.

– Energia słoneczna jest energią odnawialną wytwarzaną ze światła słonecznego. Energia słoneczna jest wykorzystywana na dwa sposoby: za pomocą technologii fotowoltaicznej i technologii termicznej. Fotowoltaiczna energia słoneczna przekształca promienie słoneczne w energię elektryczną dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych, natomiast słoneczna energia cieplna jest zazwyczaj wykorzystywana do ogrzewania płynów, np. w niektórych domowych podgrzewaczach wody.

– Energia wiatrowa opiera się na sile wiatru. Pochodzi ona z turbin, zwanych wiatrakami, które przekształcają energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną.

– Energia wodna lub hydroelektryczna przekształca energię kinetyczną wody w energię elektryczną za pośrednictwem elektrowni wodnych. Podobnie jak energia wiatrowa, energia wodna ma charakter przerywany: zależy od przepływu wody (tamy, rzeki, potoki itp.) i opadów. Innymi słowy, im bardziej suchy rok, tym mniej energii wodnej zostanie wyprodukowane i odwrotnie.

– Energia geotermalna to proces, w którym wykorzystuje się naturalne ciepło wnętrza ziemi i przekształca się je w energię. Jest to jedna z jedynych odnawialnych źródeł energii, która nie jest zależna od warunków atmosferycznych.

– Biomasa jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej i paliwa (np. biogazu) z ciepła uwalnianego w procesie spalania organicznych odpadów roślinnych lub zwierzęcych bądź w procesie fermentacji takiego materiału. Energia z odpadów roślinnych ma tę zaletę, że jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. W rzeczywistości spalanie odpadów roślinnych powoduje emisję takiej samej ilości CO2, jaką pochłaniają one w procesie fotosyntezy. Należy wiedzieć, że biomasa jest uznawana za odnawialne źródło energii tylko wtedy, gdy jej zużycie jest niższe niż regeneracja.

montaż fotowoltaiki

Panele fotowoltaiczne w woj. dolnośląskim

Popularnym rozwiązaniem energetycznym, które współgra z zieloną transformacją jest fotowoltaika. Energia ta nie emituje do atmosfery żadnych zanieczyszczeń gazowych, gwarantuje oszczędność wody, nie zanieczyszcza powietrza, czyli jej oddziaływanie jest prawie zerowe, co w konsekwencji nie wpływa na zmiany klimatyczne. Jest to najtańsze źródło energii na świecie, ponieważ jest wytwarzane z darmowego i niewyczerpanego źródła, jakim jest światło słoneczne. Nawet jeśli koszt początkowy jest wyższy, to dzięki ogromnym oszczędnościom, jakie zapewnia, zwraca się on w ciągu maksymalnie 7 lat i pozwala zmniejszyć rachunki za energię nawet o 95%, zaś okres użytkowania paneli fotowoltaicznych w woj. dolnośląskim wynosi co najmniej 25 lat przy niemalże zerowych kosztach konserwacji. Obecnie są dostępne programy dofinansowania do paneli fotowoltaicznych, przez co instalacja jest niezwykle opłacalna, co sprawia, że panele fotowoltaiczne to częsty widok na dachach domów zarówno na wsi, jak i w mieście.

Related articles

Back to Top