Zasady przeprowadzania przetargów

Jak prawo reguluje przetargi?

Konkurowanie ze sobą na rynku najczęściej dotyczy przedsiębiorstw prowadzących działalność w jednej branży. Firmy, które przez lata zdobyły stosowną renomą oraz są rozpoznawalne na rynku mogą podejmować się coraz trudniejszych zleceń, które wymagają od nich solidnego przygotowania, wysokiej, eksperckiej wiedzy oraz znakomitego sposobu na nawiązywanie relacji z klientami.

Firmy, które spełniają powyższe wymogi mogą być gotowe na podjęcie się startu w przetargach. Czy są przetargi? To rodzaj negocjacji, podczas których z przedstawicieli konkretnych podmiotów wyłania się jednego, z którym zostanie podpisana umowa związana z wykonaniem jakiegoś dużego zadania. W Polsce przepisy prawne, które dotyczą realizowania przetargów poparte kodeksem cywilnym – mowa tutaj o jego siedemdziesiątym artykule. Uregulowanie prawne pozwala na konieczność dostosowania się do pewnych wymagań, ułatwia także odmówienie firmie, które nie spełnia wymagań lub nie jest w stanie sprostać warunkom samego przetargu. Istnieją specjalne formy przetargów, które mogą być oparte na innych przepisach – np. te, które związane są ze zbywaniem nieruchomości przed podmioty publiczne. Podobnie wygląda sprawa z wykonywaniem zleceń budowlanych na rzecz podmiotów publicznych. Przetargi są wtedy bardzo dokładne określone i często zdarza się, że nawet przy kilkukrotnym podejściu nie można wyłonić właściwego kandydata, gdyż żaden z nich nie może spełnić wymagań stawianych przez organizatora przetargu. Rodzajem przetargu są również aukcje (także te dokonywane w segmencie e-commerce).

Kodeks cywilny a przetargi w Polsce

Do przetargów najczęściej dochodzi na polu prywatnych przedsiębiorców, którzy dokonują inwestycji np. w teren ale poszukują dużych, specjalistycznych firm budowlanych, które mogą podjąć się wykonania zlecenia, zgodnie ze stawianymi wymaganiami. W tym wypadku wyłonienie zwycięzcy przetargu może być krótsze, zaś wymagania mogą teoretycznie zostać zmienione lub zredukowane (jeśli wyrażone są liczbami oraz parametrami). Przetargi muszą odbywać się zawsze jeśli do inwestycji dochodzi w przedsiębiorstwach państwowych. Jak twierdzi paragraf pierwszy 70. Artykułu kodeksu cywilnego w ogłoszeniu związanym z przetargiem trzeba wskazać na czas, miejsce oraz podmiot, a także wskazać ogólne warunki przeprowadzania przetargu. Wszelkie zmiany w przetargu mogą być dokonane tylko wtedy, jeśli ich organizator zastrzeże to sobie (o czym mówi paragraf trzeci tegoż artykułu). Warto pamiętać, że często aby stanąć do przetargu należy przedłożyć odpowiednią sumę pieniędzy, która stanowi zabezpieczenie przed potencjalną rezygnacją.

Wygrać przetarg – czyli stanąć na wysokości zadania

W świetle prawa organizator ma prawo żądać kwoty w przypadku odstąpienia od umowy, która powinna być zawarte w jej treści lub nie zwrócić kwoty już wpłaconej. Co ciekawe wadium na powrót – podwójnie powiększone – może uzyskać uczestnik przetargu, który został odwołany przez organizatora (odstąpił od umowy) – takie sytuacje są jednakże bardzo rzadkie.

Related articles

Back to Top