Wybór generalnych wykonawców budowlanych

Każdy inwestor przed rozpoczęciem budowy, bez względu na wielkość budowanego obiektu, nie ważne czy to będzie mały domek jednorodzinny, czy duży obiekt przemysłowy, musi spełnić wiele warunków, uzyskać różne pozwolenia, zatrudnić wielu fachowców, zadbać o materiały budowlane. Nie każdy inwestor się na tym zna i nie każdy dysponuje potrzebnym na to czasem. Szczególnie, jeżeli na przykład prowadzi się równocześnie kilka inwestycji. Dlatego warto powierzyć wszystkie sprawy dotyczące budowy fachowcom, którzy mają w tym wieloletnie doświadczenie. Na rynku jest wiele firm, które zajmują się branżą budowlaną. Jedni specjalizuj się w budownictwie jednorodzinnym, inne w budownictwie przemysłowym. Zatrudniają najlepszych specjalistów wykonawczych oraz bardzo dobrą kadrę kierowniczą, zarządzającą, stosują najlepsze i najnowsze technologie. Dlatego można im powierzyć generalne wykonawstwo budowlane swojej inwestycji.

Prace związane z generalnym wykonawstwem

Jak właściwie znaleźć kogoś, kto pomoże nam w budowie?

                            Jeżeli nie mamy jeszcze doświadczenia we współpracy z generalnym wykonawcą, nie wiemy, którego z nich zatrudnić, to możemy skorzystać z rankingu generalnych wykonawców budowlanych, który znajdziemy na stronach internetowych. Możemy tam także poczytać opinie innych inwestorów na temat poszczególnych wykonawców, sprawdzić ich referencje. W momencie podpisania umowy generalny wykonawca bierze na siebie wszystkie sprawy związane z budowaną inwestycją, przejmuje całkowitą odpowiedzialność za budowę i wszystkich zatrudnionych pracowników. Umowę podpisuje się przed rozpoczęciem generalnego wykonawstwa. W umowie określa się bardzo szczegółowo wszystkie obowiązki oraz prawa wykonawcy i inwestora a przede wszystkim czas realizacji inwestycji i sprawy finansowe dotyczące zapłaty za wykonaną usługę. Umowa powinna także zawierać klauzulę dotyczącą ewentualnych usprawiedliwionych opóźnień, które nie będą skutkowały negatywnymi dla wykonawcy skutkami. Generalny wykonawca musi zająć się właściwym przygotowaniem całej niezbędnej dokumentacji budowlanej, uzyskaniem wszystkich zgód i pozwoleń, zabezpieczeniem placu budowy, zatrudnieniem potrzebnych podwykonawców, musi zapewnić właściwą koordynację wszystkich działań, aż po skuteczny odbiór obiektu w planowanym czasie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Generalny wykonawca sprawuje pełną kontrolę nad kosztami, budżetem, harmonogramem, monitoruje postępy prac, dba, żeby na budowie wszystko odbywało się zgodnie zobowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Wykonawca także sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Planuje i zamawia potrzebne materiały i nadzoruje terminowość dostaw. Generalny wykonawca obowiązkowo musi prowadzić dziennik budowy i dokumentację budowlaną. Musi być kreatywny, samodzielny, posiadać umiejętność kierowania dużą grupą podległych pracowników. Niezbędne jest także wykształcenie budowlane i posiadanie uprawnień budowlanych. Mimo, iż generalny wykonawca budowlany sam dobiera podwykonawców, zawiera z nimi umowy to każdorazowo musi to konsultować z inwestorem, ponieważ to inwestor ma decydujące zdanie i od jego akceptacji jest uzależnione zatrudnienie podwykonawców.

Sprawdź ofertę firmy Jakaro – budowa domu Pszczyna, Tychy Katowice. 

Related articles

Back to Top