Uzależnienie od hazardu – czym jest i co z nim zrobić?

W dzisiejszych czasach uzależnienie od hazardu jest niestety dość powszechne i dotyka coraz większą część społeczeństwa. Zmagają się z nim zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Łatwo wpaść w nałóg, ale podłoże jest zgoła odmienne, aniżeli sądzą ci, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z hazardem, na żadnej jego płaszczyźnie.

Jak wpada się w pułapkę nałogu od hazardu?

Zatracanie się w świecie gier, niekiedy wirtualnych, innym razem rzeczywistych, gdzie rolę odgrywają prawdziwe pieniądze ma swoje podłoże w przeżyciach z okresu dzieciństwa, jak i wczesnej młodości. Może być związane także z innymi uzależnieniami, jak na przykład alkoholizm czy narkomania. Powstaje na bazie braku poczucia własnej wartości. Odczuwania, że nie jest się w niczym dobrym, a wygrywanie daje zgoła odmienne odczucia.

Akceptacja pośród innych, podziw, napięcie, podniecenie i adrenalina powodują, że chory chce zdobywać i osiągać coraz więcej. Tylko wtedy bowiem czuje, że jest czegoś i kogoś wart. Sam w sobie buduje poczucie wyjątkowości, pozornego talentu, bycia w czymś najlepszym i ponad innymi. Z kolei pieniądze dają poczucie władzy, której chory jest coraz bardziej żądny. I niestety potrafi nie cofnąć się przed niczym, byleby tylko zdobyć fundusze na kolejną rundkę. Do tego targają nim popularne mechanizmy, które powodują zataczanie się błędnego koła i wpadanie w jeszcze większą pułapkę.

Jak leczony jest hazard?

Uzależnienie od hazardu wymaga takiego samego postępowania, jak w przypadku innego rodzaju nałogów. Konieczne jest zastosowanie terapii, która ukierunkowana będzie na poznanie przyczyny i jej wyeliminowanie. Zmianę wzorców zachować, a także uporanie się z powstałymi długami. Nie zawsze nałogowy hazardzista zmaga się z długami, jednakże większość przypadków pokazuje, że jest to poważny problem, który negatywne konsekwencje w życiu prywatnym zawodowym, a także w społeczeństwie.

Rodzina, która widzi, że pojawia się problem z pieniędzmi, a uzależniony jest w stanie nawet wejść na drogę przestępczą, by zdobyć fundusze na kolejne gry, nie może na ten fakt przymykać oczu. Akceptacja takich zachowań i narastających długów nie pomaga choremu, ale i prowadzi do niebezpiecznych sytuacji w domu, pośród najbliższych.

Dlatego podczas terapii liczy się wychodzenie z nałogu bazując na pracy z psychologiem, psychoterapeutą, w razie konieczności w formie leczenia szpitalnego na oddziale psychiatrycznym, ale i należy zadbać o rozplanowanie, jak wyjść z powstałych długów. Członkowie rodziny także powinni uczestniczyć w tym etapie zdrowienia.

Najtrudniej niestety leczy się pacjentów z zaburzeniami osobowości. Osobowość narcystyczna buduje w pacjencie poczucie, że tylko on ma rację, jest najwspanialszy i wyjątkowo. Potrzebuje nieustannej adoracji swojej osoby, a także czynów.

Psychoterapia walcząca z tym przekazem powoduje, że osoba o silnych zaburzeniach uzna ją za zbędną. Nie przyjmie do wiadomości, że tak wysoki próg odczuwania wyjątkowości nie istnieje. Dlatego też leczenie musi zostać dostosowane indywidualnie do pacjenta i nierzadko wymaga leczenia szpitalnego. Leczenie może odbywać się w specjalnej placówce.

Related articles

Back to Top