Usuwanie filtra DPF – na czym polega? dlaczego nie wolno go usuwać?

Ang. diesel particulate filter, czyli znany w skrócie DPF, to filtr cząstek stałych, który jest montowany w układach wydechowych silników. Jego zadaniem jest oczyszczanie gazu spalinowego z cząstek, które są uważane za toksyczne dla środowiska, jak niespalony węgiel w formie sadzy czy inne niebezpieczne tlenki metali ciężkich. Ulatujący się czarny dym z rury wydechowej pojazdu z silnikiem diesla może świadczyć o nie działającym bądź nawet usuniętym filtrze DPF. Dlaczego nie warto tego czynić?

Konsekwencje usuwania DPF

Zadaniem filtra jest zachowawcze zapobieganie ingerencji w ekosystem. W czasie eksploatacji, tak jak każde części maszyny, zużywa się i wymaga bieżącej konserwacji, naprawy czy wymiany. Niestety, w wyniku szukania oszczędności właściciele pojazdów decydują się na nierozsądny krok jakim jest usunięcie filtra DPF. Wówczas znika problem z kosztami ciągłej naprawy oraz komputerem pokładowym pojazdu, który nie reaguje wówczas negatywnie na zapalającą się lampkę kontrolną o awarii czy też zanieczyszczeniu filtra DPF. Jednak te korzyści pozostają niewspółmiernie z konsekwencjami, jakie można ponieść w wyniku usunięcia filtra. Najnowsze wytyczne Ministerstwa Środowiska mówią o zaostrzeniu regulacji i konsekwencjach karnych dla tych, którzy dopuszczają się takiego czynu[1]. Dotychczas za brak filtra DPF kierowca mógł otrzymać mandat w wysokości 500zł. Po wprowadzeniu istotnych zmian w prawie o ruchu drogowym, będzie zobligowany do poddawania pojazdów obowiązkowym, okresowym badaniom technicznym, aby uzyskać wpis o stanie filtra DPF. Zamiast zaoszczędzić, poprzez usunięcie DPF, kierowca naraża się na uzyskanie negatywnego wpisu o stanie technicznym pojazdu, w konsekwencji jazda takim pojazdem będzie nielegalna. Poza prawnym wykroczeniem, pozostaje kwestia ingerencji w stan ekologiczny środowiska. Ostatnie informacje o zmianach klimatycznych na Ziemi nie są zbyt optymistyczne[2] i co najważniejsze wiążą działalność człowieka z występującą degradacją środowiska. Także każde podjęte działanie, które może wpłynąć na zmniejszenie emisji gazów i zanieczyszczenie powietrza, jest inwestycją w nasze zdrowie i kolejnych generacji. Pozytywne działanie filtra DPF zostało udowodnione naukowo już 10 lat temu[3], dlatego warto przestrzegać regulacji, nie tylko ze względów prawno-finansowych.

Czyszczenie DPF

Skoro usuwanie DPF okazuje się być procedurą z wielu powodów niesłuszną i nieopłacalną, warto zadbać o naprawę filtra i jego bieżącą konserwację. Warszawska Pralnia DPF oferuje profesjonalne usługi w zakresie czyszczenia, montażu i zapewnienia poprawnej adaptacji komputera po dokonanej regeneracji filtra. Co ważne, firma dokona testu sprawności filtra przed i następnie po dokonanej naprawie. Wydruki z przeprowadzonej diagnostyki należy zachować w przypadku ewentualnej kontroli pojazdu. W ramach usługi będzie sprawdzone przepustowość, ciśnienie zwrotne, a sam filtr zostanie przepłukany za pomocą specjalistycznej, włoskiej maszyny FCM, która zapewnia wysoką skuteczność – usuwa 98%-100% zanieczyszczeń. Dodatkowo po całym procesie, który trwa zaledwie godzinę, filtr zostanie wzmocniony warstwą farby odpornej na wysokie temperatury, co również zabezpiecza i wydłuża okres eksploatacyjny układu wydechowego pojazdu.

filtr dpf

Zamiast usuwać lepiej wyczyścić

Czyszczenie DPF tyczy się zarówno aut osobowych jak i ciężarowych. W przypadku pojazdów ciężarowych, które odgrywają decydująca rolę w branży transportowej, najczęstszą usterką jest zanieczyszczenie katalizatora SCR, wpływające na moc i pracę silnika. Pralnia DPF dysponuję technologią, której efektywność i koszt czyszczenia przekłada się nad usunięcie bądź zakup nowego katalizatora. Pojazd odzyskuje utraconą na skutek zanieczyszczenia układu wydechowego, moc silnika, która przełącza pojazd na pracę w tryb awaryjny, w ten sposób narażając na zwiększone zużycie paliwa i większe wydalanie cząsteczek stałych spalin. Po czyszczeniu DPF lampka kontrolna filtra zostaje zdezaktywowana. Usuwanie DPF, w przeciwieństwie do jego regeneracji, nie przekłada się ani na poprawienie pracującego układu wydechowego pojazdu oraz mocy silnika, ani na korzystniejszy stan czystości powietrza, czyli zdrowie. Zdecydowanie lepiej skorzystać z usług sprawdzonej firmy, która dodatkowo daje gwarancję na wykonane przez siebie usługi. Pralnia DPF prowadzi swoją działalność nie tylko w stolicy, ale również obejmuje naprawę i czyszczenie DPF pojazdów na terenie całej Polski.

 

[1] https://www.motofakty.pl/artykul/usuwanie-filtra-dpf-nowa-propozycja-zaostrzenia-kar.html

[2] https://pure.mpg.de/rest/items/item_1521175/component/file_1956266/content

[3] https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2007-01-0320/Related articles

Back to Top