Tłumaczenia przysięgłe – jakie błędy najczęściej się w nich pojawiają?

Jak to w życiu, podczas pracy również zdarza się popełniać błędy, nawet jeśli skupienie i wiedza są na najwyższym poziomie. W przypadku tłumacza przysięgłego oznacza to błędy w tłumaczonym tekście. Mogą być one drobne lub bardziej znaczące dla całego dokumentu. Czasami pomocą dla tłumacza jest świadomość najczęściej popełnianych błędów, aby unikać ich i zwracać szczególną uwagę na pewne fragmenty tekstu. W tym artykule piszemy właśnie o najczęstszych błędach tłumaczy przysięgłych.

Błędy merytoryczne

Pierwszym typem błędów popełnianych przez tłumaczy są błędy merytoryczne. Taki błąd oznacza, że dane słowo czy fragment został niepoprawnie przetłumaczony i oznacza coś innego. Czasami taki błąd nie ma dużego znaczenia dla pozostałego tekstu, a czasami ma duży wpływ na wszystkie informacje, które znajdują się w tym samym akapicie.

Innym podobnym błędem jest niepoprawne przepisanie danych, których nie trzeba tłumaczyć, na przykład nazwy miasta, które nie ma odpowiednika w danym języku lub nazwiska, którego się nie tłumaczy. Zdarza się również, że fragment tekstu zostanie nieopatrznie pominięty przez tłumacza i jego tłumaczenie nie znajduje się w przetłumaczonym dokumencie.

Organizacyjne niedociągnięcia

Warto w tym momencie przypomnieć, że tłumacz przysięgły ma obowiązek przetłumaczyć dany dokument w konkretnym terminie, który często jest ostateczny. Co więcej, tłumacze przysięgli najczęściej pracują w branżach, w których terminowość i grafiki są na pierwszym miejscu. Nie ma tutaj zatem miejsca na przekładanie terminu oddania tłumaczenia, ponieważ często tłumaczenie może być dokumentem niezbędnym do poprowadzenia spotkania biznesowego ze współpracownikami z innych krajów lub kluczowym elementem rozprawy sądowej.

Tłumacze przysięgli zajmują się dokumentami i tekstami o poważnej tematyce i tłumaczą często poufne lub szczegółowe informacje dotyczące życia prywatnego, lub istotnych transakcji. Z tego powodu ich praca jest jednocześnie bardzo ważna i ryzykowna. Nawet jeden błąd może podważyć kompetencje danego tłumacza, jeśli wcześniej wpłynie na losy danej osoby czy instytucji. Na przykład, kiedy tłumacz współpracuje z sądem i musi pojawić się na danej rozprawie, nie może nie pojawić się bez wcześniejszego powiadomienia o tym sądu. Zaburza to tok postępowania i tworzy problemy dla co najmniej kilku osób.

tłumacz

Niedochowanie tajemnicy

Tłumacz przysięgły ma do czynienia z oficjalnymi dokumentami oraz poufnymi listami czy innego rodzaju źródłami, dlatego musi on zatrzymać wszelkie informacje dla siebie. Przekazanie ich osobom trzecim lub wykorzystanie w jakiś sposób jest zachowaniem nieprofesjonalnym, często prowadzącym do konsekwencji prawnych.

Mimowolne błędy

Do częstych błędów tłumaczy, w tym tłumaczy przysięgłych należą różnego rodzaju błędy językowe popełniane czasami przez chwilową nieuwagę, a innym razem przez zmęczenie. Częstym błędem jest na pewno przetłumaczenie dosłownie jakiegoś idiomu, co powoduje, że tekst nie ma sensu albo że nie zostaje przekazana zamierzona informacja. W przypadku dowcipów błąd sprawia, że żart jest niezrozumiały.

Również niedopasowanie języka tłumaczenia do oryginału jest błędem. Jeśli tekst jest napisany w prosty sposób, mający na celu przekazanie jakiejś informacji i jest on minimalistyczny, nie warto na siłę tłumaczyć poszczególnych zwrotów w zawiły, poetycki sposób. Nie chodzi tutaj o wykazanie się znajomością zaawansowanego słownictwa, lecz przetłumaczeniem tekstu w taki sposób, w jaki został on napisany, bo tylko wtedy będzie miał odpowiedni wydźwięk i zostanie właściwie odebrany.

Podczas pracy tłumaczom zdarza się również przenieść na tłumaczony język cechy języka oryginału. Przykładem może być język angielski i przetłumaczenie z tego języka zdania z użyciem jego szyku, zamiast zmiany na szyk polski. Jest to zazwyczaj błąd spowodowany zmęczeniem i wykrywany przez samego tłumacza po powtórnym przeczytaniu jego pracy.

Chwila nieuwagi może przynieść również takie błędy jak przetłumaczenie słowa nieprawidłowo wówczas, kiedy ma ono wiele znaczeń i tłumacz wpisuje znaczenie najczęściej używane, choć w danym kontekście chodzi o coś zupełnie innego. Warto podkreślić, że dużym plusem pracy tłumacza przysięgłego jest możliwość kilkakrotnego przeczytania tłumaczonego tekstu, co pozwala na poprawienie mniejszych, jak i poważniejszych błędów. Ważna jest również świadomość swoich niedociągnięć, co pozwala unikać błędów w kolejnych zleceniach.


Potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego – sprawdź biuro tłumaczeń Yellow.

Related articles

Back to Top