RODO w praktyce

Wdrożenie ustawy o ochronie danych osobowych okazało się niezwykle trudne do zrealizowania oraz przysporzyło sporo problemów przedsiębiorcom zajmującym się handlem internetowym, ale nie tylko. Niemalże każda firma, strona internetowa lub przedsiębiorstwo usługowe, które otrzymuje jakiekolwiek dane od klientów lub pracowników jest obecnie zobowiązane do bezpiecznego archiwizowania takowych danych bez możliwości dostępu do nich przez osoby trzecie.

RODO – czym jest i kogo dotyczy?

Ogólnie rzecz biorąc można stwierdzić, że RODO dotyczy niemalże każdego człowieka oraz przedsiębiorcy, który żąda, przechowuje lub udostępnia dane osobowe. Warto wiedzieć, że dzięki ustawie RODO, dane te stały się całkowicie poufne i nikt nie ma prawa pytać nas o pesel przez telefon. Jest to ustawa, która zmienia się wprost proporcjonalnie do czasu w jakim istnieje. Dobrym rozwiązaniem jest ujednolicenie przepisów prawa związanych z przechowywaniem danych osobowych, jednakże należy zachować przy tym zdrowy rozsądek i nie dać się zwariować. Ustawa od RODO dotyczy niemalże wszystkiego co może zawierać poufne informacje od pracowników.

Dane osobowe, wdrażanie RODO

Dane osobowe to poufne informacje, które zebrane są na przestrzeni danego czasu i przechowywane pod rygorem ukarania grzywną lub kary porządkowej. Obecnie przepisy prawa mówią, że nieplanowane oraz nielegalne udostępnianie lub proszenie o przekazanie swoich danych osobowych jest zagrożone karą pozbawienia wolności do nawet kilku lat. RODO wdrażane jest na przełomie kilku lat z różnymi skutkami. Warto jednak pamiętać, że nie jest to proces ani prosty ani bezpłatny. Wiąże się to z przeprowadzaniem szczegółowych analiz oraz prób odnoszących się do bezpieczeństwa danych, które są lub będą przechowywane.

W dzisiejszych czasach można zauważyć jak ważne są dane osobowe. Zdarzają się sytuacje, w których można spotkać na znanym portalu aukcje, które umożliwiają zakup bazy danych użytkowników, do których następnie mogą być rozsyłane newslettery.

Gdzie zgłaszać naruszenie RODO?

Naruszenia związane z ochroną danych osobowych można, a nawet trzeba zgłaszać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba pełniąca tę funkcję odpowiedzialna jest zarówno za zgłoszenia naruszeń i przekazywanie ich do odpowiednich instytucji, ale także za kontrolę firm, które przechowują poufne dane, a nie poddają się regularnym kontrolom. Naruszenia RODO to obecnie bardzo poważne przestępstwa, które zagrożone są karą grzywny, a nawet pozbawienia wolności w skrajnych przypadkach.

RODO – czy warto się tym martwić?

Jeszcze kilka lat temu dane osobowe nie były tak istotne w egzystencji człowieka. Obecnie posiadając kilka baz danych zawierających informacje o np. klientach można być na celowniku Inspektoratu Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Związane jest to z chęcią redukcji nielegalnej sprzedaży danych, która jest coraz bardziej rozwinięta i wycofuje się z publicznie dostępnych informacji. Jak wiadomo dane osobowe to nie tylko imię i nazwisko, ale także wszelkiego rodzaju podpisy, akty i tym podobne. Warto jednak mieć na uwadze, że RODO zostało wprowadzone stosunkowo niedawno, a egzekwowanie tych przepisów nie zostało jeszcze do końca ustalone.

Jak dbać o bezpieczeństwo danych w firmie?

Przechowując dane osobowe należy przede wszystkim powiadomić o tym klientów oraz odpowiedni urząd. Warto także zadbać o prawidłowe zabezpieczenia, które pozwolą na redukcję ryzyka wystąpienia włamania oraz kradzieży danych. Obecnie nie istnieje ryzyko fizycznej kradzieży danych, ponieważ wszystko odbywa się cyfrowo, a stare dane i zdjęcia są digitalizowane przez odpowiednie przedsiębiorstwa. Powszechnie wiadomo, że bezpieczeństwo do podstawa funkcjonowania każdej firmy. Niestety, ale w przypadku wystąpienia wycieku bądź przechowywania danych bez zgody właściciela może okazać się tragiczne w skutkach. Niedopełnienie niektórych obowiązków związanych z bezpieczeństwem danych osobowych zagrożone jest karą grzywny bądź nawet pozbawienia wolności. Ciekawostką jest fakt, że na rynku pojawiają się firmy, które trudnią się w pomocy podczas walki z Inspektoratem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dzięki temu zwykłe przedsiębiorstwa nie muszą inwestować w szkolenia z zakresu RODO, a tylko płacą abonament za profesjonalną obsługę w tym zakresie.

Related articles

Back to Top