Poznaj certyfikację FSC/PEFC

Kontrola łańcucha dostaw w przemyśle drzewnym to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw podkreślających istotę roli każdej pojedynczej firmy w finalnym produkcie. Zapewnienie wysokiej jakości usług produkcyjnych i transportowych już od momentu pozyskiwania drewna w lesie i aż do momentu przekazania gotowego produktu do rąk konsumenta wiąże się z wprowadzeniem jednolitych systemów zarządzania jakością łańcucha dostaw, możliwych do zastosowania w każdej firmie z jego przekroju. Takim celom służy dziś norma FSC/PEFC, dzięki której ochrona naturalnych zasobów zielonych Ziemi i walka z nielegalną wycinką lasów staje się dziś znacznie łatwiejsza.

Norma FSC/PEFC – podstawowe wymagania

Biorąc pod uwagę cel, w jakim została wprowadzona, norma FSC/PEFC skupia się dziś przede wszystkim na ujednoliceniu rynku drzewnego poprzez wprowadzanie konieczności kontroli wszystkich etapów przetwarzania, składowania i transportu materiałów i produktów drzewnych począwszy od miejsca ich pochodzenia aż po moment trafienia produktu do rąk klienta końcowego. Kontrolę tę powinna mieć każda firma łańcucha dostaw, co w praktyce oznaczałoby możliwość prześledzenia drogi danego produktu i zlokalizowania w sposób jednoznaczny ewentualnego etapu popełnienia błędów. Cały cykl życia produktu drzewnego ma być możliwy do odczytania na podstawie dokumentacji prowadzonej przez firmy, a dla samego klienta poprzez odpowiednie certyfikaty umieszczone na jego etykiecie.

Norma FSC/PEFC jest kompleksowym zbiorem wymagań, wytycznych i dobrych praktyk w obrębie zarządzania jakością, źródłem pochodzenia surowców i sposobami ich przechowywania, podkreślając istotę kwestii takich jak marnotrawstwo, prowadzenie zrównoważonej polityki leśnej czy pozyskiwanie materiałów drzewnych wyłącznie z certyfikowanych źródeł. Jednym z podstawowych zadań, jakie norma stawia przed organizacjami jest prowadzenie solidnej i przejrzystej dokumentacji całego procesu przetwarzania surowców, umożliwiającej późniejsze śledzenie procesu i dającej wgląd w mechanizmy działania całego łańcucha dostaw, a także zarządzanie ryzykiem i przewidywanie potencjalnych błędów prowadzących do braku kontroli nad źródłem pochodzenia surowca.

Korzyści certyfikacji FSC/PEFC

Certyfikacja FSC/PEFC to z punktu widzenia firm działających w obrębie przemysłu drzewnego doskonała szansa na pokazanie własnego stosunku do zrównoważonej polityki leśnej i dbałości o równowagę środowiska. Stosowanie zasad opracowanych na potrzeby normy pozwala nie tylko na zyskanie przewagi względem konkurencji i zwiększanie ogólnej świadomości ekologicznej firmy i jej najbliższego otoczenia, ale też przede wszystkim na osiągnięcie namacalnych korzyści finansowych w związku z lepiej zaplanowanymi działaniami całej firmy.

Według najważniejszych jednostek branży wykorzystującej na co dzień produkty drzewne, jak i setek badań rynku i konsumentów wyraźny wydaje się być coraz większy nacisk kładziony na wiarygodne źródła pochodzenia drzewa, odpowiedzialność firmy za proponowane przez nią produkty, zaangażowanie producentów w zrównoważoną gospodarkę, pracę opartą o wysokie wartości etyczne, czy wreszcie kwestie ekologiczne i środowiskowe istotne dla dalszego przetrwania całej planety. Coraz większa świadomość społeczna odnośnie kwestii związanych z ochroną środowiska i naturalnych zasobów leśnych sprawiła, że dziś docenia się na rynku produkty produkowane zgodnie z określoną etyką i potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, w tym także certyfikatem FSC/PEFC. Wiarygodne potwierdzenie wysokiej jakości produktów a przy tym podkreślenie własnego zaangażowania w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność środowiskową.

Certyfikacja FSC/PEFC – kto powinien się nią zainteresować?

Założenia ujęte w normie FSC/PEFC zostały skonstruowane tak, by mieć zastosowanie na każdym etapie łańcucha dostaw przemysłu drzewnego, dlatego też możliwe jest dziś ich zastosowanie we wszystkich przedsiębiorstwach związanych z produkcją i przetwarzaniem materiałów drzewnych oraz organizacjach zajmujących się zarządzaniem obszarami leśnymi. Wspólne wysiłki każdego ogniwa branży minimalizują szkody środowiskowe i pozwalają na zrównoważone wprowadzanie materiałów drzewnych do obiegu rynkowego bez konieczności uszkadzania cennych zasobów leśnych i całego ekosystemu.

Related articles

Back to Top