Od jakiego wieku można posłać dziecko do optometrysty?

Optometria dziecięca skupia się na ocenie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania układu wzrokowego w młodym wieku. Dlatego konsultacja optometryczna różni się od badania optometrycznego wykonywanego u nastolatka lub osoby dorosłej. W przypadku dziecka wymaga dokładniejszego badania, ponieważ problemy z oczami mogą pozostać niezauważone podczas wstępnych analiz. Dlatego też, aby znaleźć dokładny problem wzrokowy, który może trapić dziecko, potrzebne jest więcej niż jedno badanie. Dlatego zaleca się, aby zacząć oceniać wzrok już od urodzenia, tak aby po kilku latach można było stopniowo rozszerzyć nadania na inne obszary.

Badania przesiewowe u optometrysty dziecięcego

Wzrok jest ważnym zmysłem dla rozwoju i nauki. 80% bodźców, które dziecko odbiera, ucząc się nowych rzeczy uzyskuje właśnie poprzez zmysł wzroku. Jesteśmy narażeni na coraz więcej wizualnych oddziaływań i bodźców. Dlatego też wizyty u optometrysty w celu rozpoznania problemów ze wzrokiem u dziecka w młodym wieku mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia opóźnień w rozwoju i nauce dziecka. Wada wzroku może wpłynąć na osobowość dziecka i jego zdolność do przystosowania się do szkoły i środowiska społecznego. Według badań, trzy na cztery przypadki niepowodzeń szkolnych są związane z problemami ze wzrokiem.

Co konkretnie sprawdza optometrysta?

Podczas badania kontrolnego u optometrysty dziecięcego sprawdzane i badane są następujące aspekty wzrokowe dziecka:

  • widzenie z bliska i z daleka. W ten sposób wykrywane są ewentualne problemy ze wzrokiem, takie jak krótkowzroczność czy dalekowzroczność,
  • ostrość widzenia. Mierzy się ją w różnych odległościach, oceniając, czy uczniowie są w stanie czytać, widzieć komputer i czy są w stanie bez problemu skupić wzrok na tablicy. Dzięki temu będą mogli bez kłopotu wykonywać swoją szkolne zadania z każdego miejsca w klasie,
  • dostosowanie wizualne. Oczy muszą być w stanie przejść z daleka do bliska, skupić się na jednym obiekcie i na drugim, a wszystko to bez utraty widzenia, bez podwójnego widzenia i bez dyskomfortu przy ustawianiu ostrości
  • fuzja obuoczna. Jest to zdolność mózgu do łączenia obrazów, które otrzymuje z każdego oka w jeden,
  • ruchomość oka. Oczy muszą mieć prawidłowe ruchy we wszystkich pozycjach patrzenia, a także musi być zapewnione wyrównanie wzrokowe. Jest to bardzo ważne w czytaniu, aby dziecko mogło śledzić słowa i linie na stronie w skuteczny i efektywny sposób. Pozwala to dzieciom również na przemieszczanie się z tablicy na stronę, na której piszą,
  • widzenie kolorów. Jest to szczególnie ważne już u najmłodszych dzieci, ponieważ na początku nauki szkolnej nauka obejmuje rozpoznawanie kolorów.

Innym miejscem, gdzie problem z widzeniem może mieć ogromny wpływ, są sporty i zajęcia na świeżym powietrzu. W młodym wieku często dzieci wykonują takie czynności, a mając problem z widzeniem, nie cieszą się nimi w ten sam sposób co rówieśnicy.

Dlaczego warto skorzystać z porady optometrysty dziecięcego?

Istnieje wiele powodów, dla których powinieneś zabrać swoje dziecko na wizytę do optometrysty dziecięcego. Czasami zewnętrzne oznaki, które dla nas mogą wydawać się normalne, są bodźcem do tego, aby zacząć podejrzewać, że najmłodsi członkowie rodziny mają wadę wzroku lub chorobę. A, jak wiemy, każdą chorobę wykrytą w porę leczy się bardziej skutecznie.

Related articles

Back to Top