Na czym polegają obowiązki inspektora budowlanego?

Branża budowlana składa się z połączonych ze sobą elementów. Ważną rolę odgrywają producenci materiałów budowlanych. Po ich stronie leży dbanie o wysoką, jakość produktów. Kolejną grupą są architekci projektujący budynki. Muszą przestrzegać przy tym określonych zasad.

Bardzo ważna jest grupa wykonawców, czyli firmy budowlane. Ich najważniejszym zadaniem jest dokładne i terminowe wykonanie prac. Nie należy też zapominać o inwestorach, którzy wykładają pieniądze na realizację projektu. Pośród tych wszystkich grup jest jeszcze inspektor nadzoru budowlanego. Jego zadaniem jest dopilnowanie prawidłowego wykonania prac.

Zadania do wykonania

Inspektor nadzoru budowlanego to ważny zawód. Człowiek go wykonujący posiada duże uprawnienia, ale też wiele istotnych zadań do wykonania. Podstawą jego pracy jest dbanie o różnego rodzaju budowy. Co się kryje pod słowem dbanie? Jest to przede wszystkim sprawdzanie czy wszystkie prace przeprowadzane są w zgodzie z projektem i specyfikacjami technicznymi. Prace te powinny również być przeprowadzone w z góry ustalonym czasie.

Obecność inspektora niezbędna jest przy odbiorach kolejnych etapów budowy. Ma również możliwość niedopuszczenia budynku do użytku, jeżeli nie będzie spełniał określonych wymogów. Wszystkie uwagi dotyczące wykonywanych prac umieszczane są w dzienniku budowy. Inne zadania inspektora to też kontrola przestrzegania prawa budowlanego. Ważnym zadaniem osób wykonujących ten zawód jest wyjaśnianie przyczyn powstania katastrof budowlanych.

Funkcją inspektora powiatowego jest również kontrolowanie budynków oddanych już do użytku. Są to głównie budynki użyteczności publicznej.

Bezpieczne budownictwo

Inspektor nadzoru budowlanego, to ważny zawód o o on stoi na straży przestrzegania zasad prawa budowlanego. Zajmuje się również kontrolowaniem czy dana inwestycja wykonywana jest zgodnie z projektem. W zakresie jego obowiązków jest sprawdzanie czy wykorzystywane materiały budowlane są dobrej, jakości i spełniają wymagania techniczne. Inspektor obecny jest przy wszystkich odbiorach poszczególnych etapów prac. Może też w razie konieczności nie dopuścić budynku do użytku. Aby budować bezpiecznie i z poszanowaniem prawa budowlanego praca Inspektora nadzoru budowlanego jest niezbędna- mówi rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki.

Kto nim może zostać?

inspektor-na-budowieInspektorem nadzoru budowlanego może zostać osoba, która ukończyła szkołę średnią techniczną. Powinna wykazać też pięcioletnie doświadczenie na budowie. Niezbędne jest również zaliczenie stosownego egzaminu państwowego. To jeden ze sposobów nabycia uprawnień inspektora budowlanego.

Uprawnienia bez ograniczeń posiada osoba, która ukończyła studia. Musi też wykazać się, co najmniej dwuletnia praktyką budowlaną. Studia, które przygotowują do takiej pracy to architektura, budownictwo lub inżynieria środowiska.

W zawodzie inspektora budowlanego występuje określona hierarchia. Jest to następujący podział:

  • Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
  • Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej
  • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Related articles

Back to Top