Na czym polega terapia uzależnień?

Terapia uzależnień polega na kompleksowych działaniach, które mają doprowadzić do zaprzestania picia alkoholu, brania narkotyków, zażywania leków, zaprzestania hazardu i tym podobnych. Kluczowym elementem jest uświadomienie sobie, że istnieje problem i podjęcie leczenia. Ważne przy tym jest zerwanie kontaktu z uzależniającymi substancjami czy czynnościami.
Wiele osób błędnie zakłada, że ich organizm musi przyzwyczaić się do zmian. W przypadku uzależnienia stopniowe ograniczanie spożycia alkoholu, zażywania narkotyków i tym podobnych, nie mają racji bytu. Tylko całkowite zerwanie z nałogiem od pierwszej chwili podjęcia decyzji o leczeniu ma sens i daje nadzieję, na powrót do normalnego funkcjonowania.

Jak wygląda terapia dla uzależnionego?

Terapia, jej metody, techniki i wypracowane modele dostosowywanie są do potrzeb, oczekiwań i możliwości pacjenta. Oczywiście uwzględniają również rodzaj uzależnienia, czas jego trwania oraz przebieg i charakter. Te same jednostki chorobowe mogą objawiać się nieco inaczej u dwóch różnych osób. Liczy się zatem poznanie przyczyny i na jej podstawienie ustalenie indywidualnego planu leczenia, wraz z uwzględnieniem pozostałych czynników. Terapia uzależnień jest zatem dostosowana do konkretnego przypadku.

Wyjście z nałogu  – od czego zaczynamy?

Na początek należy przerwać ciąg, w który wpadł w pacjent. Warunkiem, by dalsze leczenie przynosiło efekty, a przede wszystkim było w ogóle możliwe do zastosowania, jest wcześniej wspomniana, całkowita abstynencja. Na początek stosowany jest kilkutygodniowy, intensywny program terapeutyczny. Jeżeli uzależnienie jest już w fazie krytycznej, najlepiej, by program ten był przeprowadzony w warunkach stacjonarnych, bowiem pacjent pozostaje pod nieustanną opieką specjalistów. Łatwiej i przede wszystkim rzetelniej można obserwować postępy, dokonywać ewentualnych modyfikacji, a do tego pacjent otrzymuje wsparcie praktycznie przez całą dobę. Kontrolując intensywność oddziaływań terapeutycznych w systemie stacjonarnym, szybciej osiąga się pożądane efekty.

terapia

Na terapię uzależnień winna się składać terapia indywidualna oraz grupowa. Przeważnie trwająca nie krócej niż 8 tygodni, przy czym dokładny czas jej stosowania zależny jest od rodzaju uzależnienia bądź też występowania uzależnień krzyżowych. Kolejno wymaga się zastosowania terapii podtrzymującej bądź też uzupełniającej. Ta ostatnia przeprowadzana jest w warunkach ambulatoryjnych. Ogromne znaczenie ma uczestnictwo w grupach wsparcia. Spotykanie się z innymi osobami, które mają ten sam problem, jak i realizacja specjalnych programów, na przykład Programu Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików czy też Narkomanów.

Do życia w trzeźwości niezbędne jest dokonywanie wielu zmian. Pacjenci uczą się nowych nawyków, zdrowych zasad. Modyfikują swoje poglądy, wartości i przekonania. Wszystko to jednak powinno odbywać się pod okiem specjalistów. Tylko z ich pomocą możliwe jest skuteczne przejście przez cały proces leczenia i powrót do normalnego funkcjonowania, przede wszystkim życia w trzeźwości. Terapia ma także na celu motywowanie, pokazanie, jak należy przyjąć odpowiedzialność za swoje życie i czyny. Porządkuje i pozwala wypracować nowy system radzenia sobie z trudnościami życiowymi.


Artykuł powstał dzięki współpracy z gabinetem psychologicznym Apropos, w którym prowadzona jest terapia uzależnień.

Related articles

Back to Top