Na czym polega obsługa techniczna budynku?

Regularne przeglądy budowlane, prace konserwatorskie, kontrola stanu instalacji, sprawne naprawy i system szybkiej reakcji na awarie – obsługa techniczna budynków, zarówno mieszkalnych jak i usługowych to nieodłączny element zarządzania nieruchomościami i jedyny skuteczny sposób na zapobieganie katastrofom budowlanym.

Nie każdy jednak może ot tak skontrolować stan techniczny budynku – aby mógł on zostać oficjalnie zaakceptowany, potrzebna będzie pomoc ze strony profesjonalnej obsługi technicznej budynku. Na czym polega tego typu usługa i na co można w jej ramach liczyć?

Zakres działań w ramach obsługi technicznej budynków

Budynki użytkowe, takie jak biurowce, galerie handlowe czy wszelkiego rodzaju muzea, kina, baseny, jak i budynki mieszkalne w tym bloki zarządzane administracyjnie wymagają niezwykle skutecznego systemu kontroli stanu technicznego.

Jakakolwiek awaria w tego typu miejscach może mieć bowiem bardzo tragiczne dla życia ludzkiego skutki, z których konsekwencjami nie chciałby liczyć się żaden zarządca nieruchomości. Wiadomo jednak, że budynki takie są obiektami niezwykle kompleksowymi, zawierającymi szereg różnego rodzaju instalacji, urządzeń i systemów, które w każdej chwili mogą zawieść. Co zatem powinno wchodzić w skład obsługi technicznej budynku?

Regularna konserwacja

Intensywnie eksploatowane instalacje i urządzenia w obrębie budynków wymagają nieustannej kontroli i obserwacji, gdyż w ich przypadku każda awaria może mieć bardzo nieszczęśliwe skutki. Jedną z podstawowych usług obsługi technicznej budynku jest wykonywanie wszelkiego rodzaju prac konserwacyjnych zabezpieczających instalacje i urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi czy spowodowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale też przed awariami wynikającymi z ich eksploatacji.

Wszelkie wymiany uszczelek, rur, okablowania czy zaworów w obrębie centralnego ogrzewania, węzłów cieplnych, instalacji gazowych i wodociągowych czy urządzeń sanitarnych powinny być wykonywane regularnie, w momencie dostrzeżenia ich zużycia, a nie w ostatniej chwili, gdy problem zaczyna już narastać.

Naprawy urządzeń i prawidłowy montaż

Zarówno w kontekście budynków użytkowych, jak i mieszkalnych, prawidłowa instalacja urządzeń w instalacjach gazowych, grzewczych czy sanitarnych jest niezbędna do zapewnienia ich właściwego funkcjonowania i zminimalizowania ryzyka awarii.

Profesjonalne firmy zajmujące się obsługą techniczną budynków dbają o to, by zapewnić swoim klientom szybką, bezpieczną i profesjonalną obsługę w zakresie montażu bojlerów łazienkowych, grzejników, wszelkiego rodzaju zaworów, kotłów grzewczych czy armatury sanitarnej. W ich ofercie powinny znaleźć się jednak nie tylko same instalacje, ale też możliwości naprawy wspomnianych urządzeń oraz regularne przeglądy ich stanu, wykonywane w większości przypadków co najmniej raz do roku.

Dlaczego obsługa techniczna budynku jest tak istotna?

Obowiązek zapewnienia prawidłowej, profesjonalnej obsługi technicznej budynku nakładany jest na zarządców nieruchomości przez Prawo Budowlane. W jego ramach budynki powinny przechodzić regularne, okresowe przeglądy techniczne, w tym przeglądy budowlane, kominiarskie, gazowe, elektryczne oraz przeciwpożarowe, jak i być poddawane serwisowaniu zainstalowanych w budynku urządzeń przy pomocy profesjonalnych i doświadczonych specjalistów w danej dziedzinie.

obsługa techniczna budynku

Dodatkowo, na każdym zarządcy spoczywa obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, w której odnotowywane są wszystkie przeglądy i prace konserwacyjno-naprawcze. Dzięki rzetelnie prowadzonym księgom możliwe jest szybkie zweryfikowanie stanu faktycznego budynku z tym, co zostało określone w księdze i w razie awarii, wykrycie przyczyny błędu. Koniecznością jest też zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego gotowego do interweniowania w przypadku niespodziewanej awarii którejś z instalacji lub urządzeń.

Obsługa techniczna budynków to jedyny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie nieruchomości od wypadków związanych bezpośrednio z awariami technicznymi budynku. W ramach obsługi technicznej zapewniana jest więc odpowiednia dbałość o życie i zdrowie użytkowników nieruchomości, ale także odpowiednie zabezpieczenie mienia zgromadzonego w jej obrębie.

Dodatkowo, obsługa techniczna budynku prowadzona w sposób rzetelny i profesjonalny pozwala uniknąć konsekwencji niewypełnienia ustawowych założeń i wymagań nałożonych na zarządców budynku, co w przypadku konieczności wypłaty odszkodowań za poniesione szkody może być niezwykle istotne.

Osobnej kontroli powinien podlegać również stan techniczny samego budynku, a więc jego struktury nośnej, ścian, sufitów, instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz zabezpieczeń przed działaniami sił natury, takimi jak powodzie czy pożary.

Related articles

Back to Top