Na czym polega inwentaryzacja dendrologiczna?

Inwentaryzacja dendrologiczna to podstawowa czynność, którą należy wykonać przed rozpoczęciem projektowania zieleni. Inwentaryzacje przeprowadza się w małych ogródkach domowych, jak i na większych przestrzeniach – parkach miejskich czy zamkniętych osiedlach.
Inwentaryzację dendrologiczną koniecznie trzeba przeprowadzić przed złożeniem wniosku o wycinkę drzew, przed rozpoczęciem realizowania planowanej inwestycji oraz projektu. Odpowiednie dokumenty powinny być również opracowane przy wycenie szkód czy nasadzeniu nowej roślinności.

Co to jest inwentaryzacja dendrologiczna?

parkInwentaryzacja dendrologiczna, nazywana wymiennie inwentaryzacją zieleni, to proces przygotowania dokumentacji, w której opisane zostają wszystkie krzewy i drzewa występujące na danym terenie. Dzięki temu można bez problemu określić ilość i gatunek roślinności, a także istotne parametry biometryczne. Głównym założeniem inwentaryzacji jest policzenie oraz opisanie każdego drzewa i krzaka, a także oznaczenie tych, które mają być wycięte. Bez tego nie będzie można otrzymać odpowiedniego zezwolenia.
Przeprowadzenie inwentaryzacji w celu wycinki drzew czy realizacji projektu, jest wymogiem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Każda zmiana terenu zielonego, a nawet jego likwidacja, wymaga uprzedniej inwentaryzacji dendrologicznej.

Na czym polega inwentaryzacja dendrologiczna?

Inwentaryzację dendrologiczną przeprowadza się najczęściej w dwóch częściach, a wyniki przedstawia w formie tabelarycznej.
Pierwsza część, określana mianem opisowej, powinna zawierać wszystkie najważniejsze dane opisujące rośliny. W tabeli zamieszcza się zatem nazwy i znaczenie gatunków roślin – zarówno w języku polskim, jak i łacińskim. Oprócz tego nie może zabraknąć szczegółowych pomiarów dendrometrycznych – obwód pnia, wysokość drzewa i średnica jego korony, powierzchnię terenu i wysokość w przypadku krzewów. W opisie powinna zostać zawarta także ocena stanu sanitarnego roślin, jak i opis krzewów i drzew w odniesieniu do otoczenia. Najczęściej w tym punkcie wymieniane są czynniki ryzyka, a także spis gatunków chronionych. Dane powinny zostać umieszczone w tabeli inwentaryzacyjnej.
Kolejna część, nazywana graficzną, jest wykonywana przy użyciu oprogramowania AutoCAD lub GIS. Dzięki temu możliwe jest przedstawienie lokalizacji roślinności na mapie zagospodarowania, a także numeryczne opisanie wszystkich elementów, które znalazły się w tabeli inwentaryzacyjnej.
Do dokumentacji załącza się również opis ogólny charakterystyki roślinności, a także fotografie przedstawiające stan fizyczny zadrzewienia.

inwentaryzacja dendrologiczna

Kto przeprowadza inwentaryzacje zieleni?

Inwentaryzacji zieleni nie może przeprowadzić każdy – tabelę i resztę dokumentacji musi sporządzić firma projektowa, posiadające odpowiednie uprawnienia. Dodatkowo zewnętrzna firma jest zobowiązana do wykonywania odpowiedniej pomiarów, szczegółowej dokumentacji przebiegu inwentaryzacji.

Dlaczego przeprowadzamy inwentaryzację dendrologiczną?

Inwentaryzacja dendrologiczna jest niezbędnym krokiem do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew w warunkach zabudowy, jak również uzyskania pozwolenie na budowę. Dokumentacja z inwentaryzacji jest podstawowym załącznikiem w każdym urzędzie, dołączanym do wniosku o pozwolenie na wprowadzenie zmian w roślinności.
Inwentaryzacja zieleni to obowiązkowy krok przed rozpoczęciem większej inwestycji lub wycinki roślinności. Tylko na podstawie pełnego wniosku, można legalnie wyciąć drzewa do tego przeznaczone.
Wydaje się, że inwentaryzacja zieleni nie jest konieczna. Okazuje się jednak, że przynosi ona wiele korzyści i można ją przeprowadzić nie tylko w momentach, kiedy wymagają od tego przepisy. Inwentaryzacja dendrologiczna jest pomocna podczas planowania budowy, wykonywania projektu szaty roślinnej czy większej inwestycji publicznej. Dzięki odpowiedniej dokumentacji dostarczonej przez firmę projektową, architekci bez problemu wskażą drzewa, które mogą zostać wycięte. Inwentaryzacja zapobiegnie również przypadkowemu uszkodzeniu podczas prac, a także wskaże, jakie drzewa i krzewy znajdują się na danym terenie.

Related articles

Back to Top