Na czym polega brakowanie dokumentów?

Piętrzące się papiery i akta, to problem dotyczący nie tylko prywatnych przedsiębiorców, ale i jednostek państwowych, a przede wszystkim różnego rodzaju urzędów, na przykład sądów. Proces ich segregacji i niszczenia, to jednak nie taka prosta sprawa. Tu duże znaczenie mają bowiem konkretne przepisy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury brakowanie, a więc wytypowanie dokumentów do niszczenia i samo ich niszczenie polega bowiem nie tylko na ocenie przydatności danych pism, ale i wydzieleniu części całkowicie nieprzydatnej i przekazaniu jej na makulaturę.

Co zrobić z zalegającą stertą akt?

Brakowanie, a więc wydzielenie dokumentów przeznaczonych na zniszczenie i samo ich zniszczenie dotyczy tylko tych akt, które nie stanowią materiału archiwalnego. A więc takich, które pozostają bez znaczenia z punktu widzenia politycznego, społecznego, gospodarczego czy naukowego. W procesie brakowania dopiero wydzielenie takiej części dokumentacji jest poprawne z punktu widzenia prawa i przepisów.

Co ważne – bez względu na powyższe, przed brakowaniem dokumentów i tak powinno się jednak sprawdzić, czy dla okresu którym one odpowiadają zachowały się materiały archiwalne. Przed samym oddaniem akt na makulaturę należy z kolei sporządzić odpowiednie rejestry  i ewidencje, a także uzyskać pisemną zgodę właściwego archiwum państwowego.

W jaki sposób zająć się jednak samym niszczeniem dokumentacji? W końcu i tu zachowane muszą być odpowiednie standardy. Odpowiedź wydaje się dość prosta — zlecić całość profesjonalnej i wykwalifikowanej firmie. A więc takiej, która spełnia wszystkie wymagania konkretnych norm, wyposażona jest w wysokiej jakości urządzenia i przede wszystkim — posiada ważne decyzje wydane przez organ, któremu w tej kwestii podlega.

Profesjonalne brakowanie dokumentów

Na terenie naszego kraju, profesjonalnym niszczeniem dokumentów zajmuje się na przykład firma ze Szczecina — Ewrant. Przedsiębiorstwo od wielu lat doskonali się w obrocie surowcami wtórnymi, prowadząc w mieście punkt skupu makulatury i tworzyw sztucznych. Poszerzając swoją ofertę o niszczenie dokumentów, pochwalić może się natomiast urządzeniem spełniającym wszystkie wymagania normy DIN 66399. Proces odbioru i niszczenia odbywa się tu zgodnie z normą PN:EN 15 713:2009, która w profesjonalny sposób reguluje zasady dotyczące niszczenia dokumentów oraz ich nośników.

Mając do dyspozycji różnego rodzaju pojemniki, kosze, a nawet kontenery, Ewrant dostosowuje się do wszystkich potrzeb klienta, spełniając tym samym jego najróżniejsze wymagania.

Decyzje o niszczeniu i transporcie

Mając na względzie pewność usług przedsiębiorstwa, możemy nawet zapoznać się z decyzjami wydanymi na jego rzecz przez Prezydenta Miasta Szczecina. Na stronie firmy ewrant.com.pl, w zakładce „decyzje” czytamy, że firma ma zgodę na zbieranie między innymi: odpadów tworzyw sztucznych, odpadów materiałów złożonych, odpadów z przetworzonych włókien tekstylnych, odpadów z przemysłu gumowego i produkcji gumy, opakowań z papieru i tektury, opakowań z drewna, opakowań z metali, opakowań ze szkła, opakować wielomateriałowych, odpadów innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, a także odpadów z remontów czy materiałów izolacyjnych.

Powierzając firmie z odpowiednimi decyzjami swoje materiały, surowce czy omawiane w tym artykule dokumenty, mamy pewność, że nie trafią one w niepowołane ręce, a my korzystamy z usług prawdziwych profesjonalistów. Chcąc pozbyć się zalegających stert akt szukajmy więc doświadczonych, a przede wszystkim sprawdzonych punktów. Sprawdzajmy ich kwalifikacje, a jeśli trzeba poprośmy o okazanie odpowiednich decyzji i dokumentów.Related articles

Back to Top