Kiedy warto udać się do psychoterapeuty?

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta nie jest, wbrew mylącym opiniom części społeczeństwa, ani psychologiem, ani psychiatrą. Istnieje wyraźna różnica pomiędzy psychologią a psychoterapią. Psychologowie mają uprawnienia do prowadzenia diagnostyki psychologicznej i przeprowadzania testów psychologicznych, jednak sam dyplom z psychologii nie uprawnia ich do wykonywania zawodu psychoterapeuty.

By zostać terapeutą należy ukończyć kilkuletnie szkolenie w danej modalności terapeutycznej oraz przebyć wiele godzin praktyk pod superwizją. Psychoterapeuta może ale nie musi mieć wykształcenia psychologicznego. Celem terapeuty nie jest diagnozowanie a leczenie duszy (gr „therapeuéin” – leczyć a psyche – „dusza”) a pośrednio i ciała człowieka bez użycia środków farmakologicznych. Tym ostatnim zajmuje się lekarz psychiatra.

Jak wygląda wizyta u psychoterapeuty?

Psychoterapia jest pracą nad powrotem do utraconej równowagi psychicznej i/lub lepszym poznaniem siebie, w zależności od potrzeb wykazywanych przez klienta. Psychoterapia może być więc sposobem na wyzbycie się wszelkiego rodzaju lęków, fobii i zahamowani i jednocześnie może stanowić doskonały początek dla nowej drogi rozwoju osobistego. Celem psychoterapii jest dokonanie konkretnych zmian w przeżywaniu, myśleniu i zachowaniu klienta oraz w jego byciuwśród ludzi i w świecie. Zmiany te następują w wyniku decyzji klienta, który sam określa co jest
dla niego ważne i co chce zmienić.

Psychoterapia pomaga w przepracowaniu problemów obecnych i może zajrzeć także w przeszłość klienta i służyć jako element leczenia traumy. Podstawowa sesja psychoterapeutyczna opiera się na rozmowie terapeuty z klientem. Możliwe jest też korzystanie z innych form ekspresji, w tym między innymi pisania, rysowania, odgrywania ról, metody pustego krzesła czy tworzenia sztuki.

Podstawowym warunkiem do uzyskania pozytywnych efektów psychoterapii, poza świadomym uczestnictwem pacjenta w spotkaniach i chęci zmiany zachowań na te sprzyjające lepszemu życiu, jest stworzenie bliskiej, pozytywnej relacji pacjenta z psychoterapeutą. Podczas sesji konieczne będzie bowiem otwarcie się i wytłuszczenie pojawiających się problemów. Wiązać się to może z wyeksponowaniem cech, z których nie jest się dumnym lub do których zupełnie nie chcemy się przyznać. Wiele osób może mieć opory. Warto tu zaufać sobie i wyrażać wszystko w swoim tempie.

Silna więź w relacji terapeutycznej, z pewnością ma wpływ na otwarcie się oraz zwiększa skuteczność procesu leczenia.

Kiedy warto udać się do psychoterapeuty?

Podjęcie decyzji o wizycie u psychoterapeuty jest dla większości osób trudnym doświadczeniem – wśród Polaków wciąż pokutuje przekonanie, że pozyskiwanie pomocy psychoterapeuty jest przyznaniem się do tego, że nie radzimy sobie w życiu. Paradoksalnie decyzja o podjęciu terapii jest zdrową reakcją. Nie zawsze wszystko możemy zrobić sami i czasem potrzeba nam drugiej
osoby, z której wsparciem, będzie można przejść przez trudności, która dostrzeże to, co być może my nie widzimy. Wizyta u psychoterapeuty może znacząco wpłynąć na jakość i komfort życia. Jeśli korzystasz już z pomocy psychologa, może on odesłać cię do psychoterapeuty w celu uzyskania głębszej, bardziej specjalistycznej pomocy.

Do psychoterapeuty może skierować również psychiatra, gdyż mnóstwo badań przeprowadzonych w ostatnich latach na wielu przypadkach medycznych pokazuje, że leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych jest skuteczniejsze właśnie w połączeniu z psychoterapią. Jeśli w twoim życiu pojawiają się regularne długotrwałe problemy, stale popełniasz te same błędy i nie satysfakcjonuje cię ogólny poziom życia, psychoterapia może pomóc ci uporać się z tym jak obecnie postrzegasz świat i nauczyć cię nowych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością.

Psychoterapia przydaje się też w walce z demonami przeszłości, a więc wszelkimi traumami, lękami i fobiami wywołanymi konkretnymi wydarzeniami. Może być też stosowana jako metoda poznania siebie i samorozwoju. Warto zapoznać się z podejściem do psychoterapii metodą Gestalt, np. Gabinet psychoterapii Gestalt Igajak-terapia w Krakowie.

 

Psychoterapia

Related articles

Back to Top