Jak wyglądają inspekcje w ramach kontraktów rzadowych?

Handel to podstawa współczesnej gospodarki na całym świecie. To właśnie ta branża pozwala na wymianę różnego rodzaju produktów, surowców, materiałów i innych dóbr lub usług pomiędzy producentem a klientem, czy też pomiędzy innymi krajami w handlu międzynarodowym. 

Handel prowadzony między poszczególnymi krajami z całego świata jest bardzo ważny i ma znaczący wpływ na rozwój gospodarki w poszczególnych państwach. Eksport i import to podstawa każdej działalności i nie inaczej jest w przypadku gospodarki, którą te procesy napędzają. Ważną rolę w handlu międzynarodowym odgrywają kontrakty rządowe. Jednak aby były one realizowane w zgodny z prawem i założeniami sposób, muszą podlegać kontroli, czym zajmują się różnego rodzaju firmy przeprowadzają inspekcje w tym zakresie.  

Czym są kontrakty rządowe?

Kontrakty rządowe to umowy, które zawierane są między rządem a danym producentem lub usługodawcą, na dostarczenie różnego rodzaju usług lub produktów. Kontrakty tego typu stosuje się w handlu zagranicznym, w którym to inne państwa określają jakich produktów, surowców czy usług potrzebują i na tej podstawie inny kraj korzysta z produkcji krajowej w celu zapewniania dostaw określonych produktów, czy usług do kraju, który tego potrzebuje. 

Jest to więc pewnego rodzaju umowa między firmami handlowymi, państwem, które wysyła dane produkty lub usługi oraz państwem, które je odbiera. Tego typu kontrakty są niezbędne w handlu międzynarodowym i zawierają podstawowe warunki świadczenia danych usług lub dostarczania ustalonych wyrobów, czy surowców. 

Jak wyglądają inspekcje w ramach kontraktów rządowych?

Rosnąca globalizacja jest przyczyną tego, że wiele łańcuchów dostaw rozproszonych jest po całym świecie. To sprawia, że zapanowanie nad tym wszystkich jest naprawdę trudne i wymaga zastosowania odpowiednich środków. Importerzy i producenci są tutaj najbardziej narażeni na ryzyko, ponieważ normy jakości i preferencje dotyczące produktów i usług różnią się znacząco w zależności od kraju. Z tego względu wszystkie firmy działające międzynarodowo muszą obecnie zapewniać, że jakość i ilość otrzymywanych produktów są zgodne ze specyfikacjami, szczególnie w przypadku dostawców zagranicznych. Inspekcja w ramach kontraktów rządowych obejmuje weryfikację zgodności eksportowanych towarów (VOC – ang. Veryfication Of Conformity) oraz kontrolę przedwysyłkową towarów (PSI – ang. Pre-Shipment Inspection).

VOC to metoda na sprawdzenie zgodności towarów z normami krajowymi lub ich odpowiednikami międzynarodowymi. Jednocześnie zachęca to importerów i eksporterów do zrozumienia potrzeby przestrzegania przepisów i wynikających z niej korzyści. Początkowo towary przechodzą podstawowy proces wysyłki, jednak po przeprowadzeniu wszelkich kontroli wystawiany jest certyfikat zgodności (CoC), co sprawia, że późniejsza wysyłka jest znacznie prostsza i przebiega sprawniej. 

VOC pozwala chronić konsumentów przed produktami niebezpiecznymi, podrobionymi lub takimi, które nie spełniają ustalonych norm. Ponadto konsumenci dzięki temu certyfikatowi mają gwarancję, że produkt, który otrzymają, jest tym, który zakupili. 

Natomiast PSI to najskuteczniejsza metoda kontroli, która stosowana jest w celu potwierdzenia poziomu jakości całej przesyłki. Sprawdzane próbki są wybierane losowo zgodnie ze standardem AQL. Tego typu inspekcja przedwysyłkowa może służyć do sprawdzenia całkowitej ilości produktów, sprawdzenia wydajności, funkcjonalności i integralności produktu, jego jakości wykonania i montażu, materiału, z jakiego jest wykonany, zabarwienia materiału, rozmiaru, wagi, logotypu i etykiet, zweryfikowania wszystkich zapisów i dokumentacji, takich jak raporty z badań i certyfikaty zgodności, znak CE i wiele więcej.

Dlaczego inspekcja w ramach kontraktów rządowych jest tak ważna?

Inspekcja w ramach kontraktów rządowych jest obowiązkowym narzędziem, które pozwala kontrolować handel międzynarodowy i pilnować tego, aby wszelkie eksportowane i importowane towary były zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i z warunkami kontraktu. Dzięki tej inspekcji odbiorca przesyłki ma gwarancję, że otrzyma to, co zamówił i że będzie to produkt bezpieczny, niepodrobiony i zgodny z tym, co dany odbiorca zamówił. Jest to także pewnego rodzaju narzędzie do walki z różnego rodzaju podróbkami produktów oraz wyrobami charakteryzującym się znacznie niższą jakością, która nie spełnia krajowych norm w tej kwestii.

Related articles

Back to Top