ISO 9001:2015 – opis normy

Zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług wymaga wysokiej jakości działań podjętych w celu ich stworzenia i dostarczenia. Choć większość przedsiębiorstw skupia się dziś właśnie na dostarczaniu jak najlepszych produktów na rynek, część z nich zapomina o konieczności zagwarantowania równie wysokiej jakości w obrębie działań firmy.

Od organizacji stanowisk pracy, przez dokumentację procesów, aż po wszelkie zagrożenia związane z możliwą utratą jakości produktu końcowego – zaplanowanie wszystkiego zgodnie z uznanymi na arenie międzynarodowej standardami może nie należeć do najłatwiejszych zadań. Ci, którzy chcą zająć się problemem na poważnie odwołują się dziś do certyfikacji ISO 9001, stawiając na systemowe podejście do kwestii zarządzania jakością w firmie. Jakie są podstawowe założenia ISO 9001:2015 i w jaki sposób certyfikacja ISO 9001 wpływa na jakość współczesnego rynku?

Norma ISO 9001:2015 – podstawowe założenia

ISO 9001:2015 stanowi jedną z najbardziej podstawowych, sztandarowych wręcz norm międzynarodowych określających najlepsze praktyki dotyczące zarządzania jakością w przedsiębiorstwach i organizacjach na całych świecie. W 2015 roku jej brzmienie zostało całkowicie odświeżone i pogłębione, wprowadzając zapisane standardy na jeszcze wyższy poziom i gwarantując ich zgodność z najnowszymi realiami rynkowymi. Jednym z podstawowych założeń normy ISO 9001 2015 jest skupienie na ciągłym rozwoju i doskonaleniu działań wewnętrznych, eliminacji ryzyka i minimalizacji marnotrawstwa, co oczywiście prowadzi do lepszych wyników rynkowych i zrównoważonego rozwoju firmy.

W nowej wersji normy kwestię tę poszerzono jednak o konieczność zadbania o zadowolenie klientów i budowanie strategii biznesowej firmy w oparciu o realizację celów i poprawę wyników całościowych, a nie jedynie skupianie się na obecnych działaniach.

Zarządzanie ryzykiem zostało w ISO 9001:2015 jeszcze mocniej podkreślone, nawołując do wdrażania wszelkich środków zapobiegawczych i opracowywania strategii radzenia sobie nie tylko w sytuacji zagrożenia, ale i w momencie wystąpienia kryzysu związanego z nieprzewidzianymi błędami. Norma ISO 9001:2015 podkreśla tu również istotę dbania o bezpieczeństwo i wysoką jakość w przekroju całej organizacji, odpowiedniego dokumentowania wszystkich działań i analizowania ich pod kątem ewentualnych zagrożeń w sposób niezwykle regularny. Co ciekawe, ISO 9001:2015 wprowadza zupełnie nowe pojęcie kontekstu organizacji, podkreślając fakt że zagrożenia mogą pochodzić tu nie tylko z błędów wewnątrz firmy, ale też od każdej strony zaangażowanej w jej rozwój w minimalnym nawet stopniu.

Wśród ciekawszych założeń normy ISO 9001 2015 warto wyróżnić też rolę wyższego szczebla zarządu w procesie wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania w zgodzie z normą. Według standardów określonych w ISO 9001:2015 nie ma szans na osiągnięcie pełnej skuteczności w zarządzaniu jakością bez zaangażowania wszystkich osób w firmie i uzyskania pełnej, otwartej współpracy ze strony zarządu firmy. W rezultacie więc zarządcy nie mogą wyłączyć się z procesu planowania i wdrażania nowego systemu, przekazując pracę odpowiedniemu zespołowi. Zaangażowanie z ich strony będzie dokładnie sprawdzane w procesie certyfikacji.

Jak przebiega certyfikacja ISO 9001?

Zgodność systemu zarządzania jakością ze standardami ISO jest oczywiście wymogiem certyfikacyjnym, choć sam proces uzyskania certyfikatu ISO 9001 jest nieco bardziej skomplikowany i obejmuje szereg istotnych z punktu widzenia certyfikacji działań. Jednym z ważniejszych etapów procesu jest audyt wewnętrzny ISO 9001, polegający na wykonaniu analizy luk i rozpoznania jak wiele pracy należy włożyć w doprowadzenie systemu zarządzania jakością do standardów nałożonych przez ISO 9001:2015.

W rzeczywistości norma nie jest bowiem zbiorem wskazówek do budowy zupełnie nowego systemu, a raczej podkładką pozwalającą na dopasowanie standardu do indywidualnych działań każdej organizacji. Audyt wewnętrzny ISO 9001 pozwala na wyróżnienie obszarów wymagających poprawy i wdrożenie systemu opartego na ISO 9001:2015. W tym miejscu do swojej roli wchodzi audytor wiodący, który nie tylko kieruje całą grupą audytorów, ale też sporządza pełną dokumentację i analizę po audycie wewnętrznym, niezbędną podczas dalszych etapów certyfikacji, w tym w zewnętrznym audycie certyfikacyjnym.

 

Related articles

Back to Top