Dlaczego warto zainwestować w wizualizację zadań i produkcji?

Kiedy mamy na głowie dużo spraw, ciężko jest dostrzec to, co jest szczególnie ważne. Najczęściej problemy w zarządzaniu zadaniami pojawiają się gdy:

  • jest dużo pozycji na liście do zrobienia oraz bardzo dużo osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania,
  • trzeba zarządzać pracą innych osób,
  • częste zmiany priorytetów.

Lean management

Zarządzanie zadaniami w sposób wizualny jest techniką należącą do zarządzania pracą. Oferuje ono zamianę bałaganienia listami rzeczy do zrobienia oraz spędzania cennego czasu na śledzenie informacji w skrzynce odbiorczej na narzędzia do zarządzania wizualnego takiego jak np. tablice informacyjne czy płyty projektu. W tej technice można również używać np. starych tablic przypinając do nich chociażby karteczki z wypisanymi zadaniami. Niezależnie od wielkości projektu, zarządzanie wizualne ma ogromny potencjał, dzięki czemu może usprawnić i podnieść efektywność pracowników, działających nad danym projektem.

Zarządzanie wizualne niesie za sobą wiele korzyści:

  • oszczędność czasu poprzez uproszczenie pojedynczych czynności,
  • pomoc w zrozumieniu skomplikowanych informacji, które wydają się takowymi na pierwszy rzut oka,
  • zmniejszenie ilości niepotrzebnych informacji, podniesienie efektywności komunikacji,
  • możliwość sprawnego naprawiania złych kroków,
  • czytelna i zrozumiała współpraca między pracownikami, przejrzystość działań.

W czym pomaga więc visual management?

W skrócie zarządzanie wizualne przyczynia się do tego, że nie poświęcamy codziennie zbyt dużej ilości czasu na rzeczy, które trzeba zrobić a skupianie się na sprawach, które faktycznie muszą zostać wykonane. Priorytetowość zadań, przedstawiona w sposób czytelny i zrozumiały pozwala organizować działania i maksymalizować ich efektywność. Kolejną zaletą jest chociażby fakt, że poszczególne zadania mogą być przesuwane i odraczane jeżeli okaże się, że nie są one aktualnie priorytetem. Oczywiście to bardzo dobre dla osoby, która wykonała swoje zadanie, ale być może obecnie nie było to bardzo potrzebne i nie przyczyniło się do realizacji celu głównego w dużym stopniu. Dzięki wizualizacji produkcji czy zadań mamy możliwość zobaczenia to co jest ważne i podzielenia się zadaniami tak, aby jak najszybciej zrealizować projekt.

Zainwestuj w Visual Management już dziś! – Sprawdź ofertę Visual Management od Tli.com.pl

Zarządzanie wizualne pozwala na identyfikację działalności podejmowanych przez pracowników. Pozwala na wyznaczanie wspólnych celów dla całego zespołu. Po identyfikacji i wyznaczeniu celów, można określić, które z nich są bardzo ważne, a które wielkiego znaczenia nie mają. Określa się czy dane zadania powinno wykonać się teraz, czy może jednak lepiej będzie gdy zrobi się je w późniejszym terminie.

Zarządzanie wizualne pomaga w ustalaniu priorytetów pracy, ponieważ można zobaczyć wszystkie zadania w jednym widoku. Zapewnia również drogę dla drużyny do współpracy i poszukiwania synergii – sytuacji win-win. Innymi słowy zespoły współpracują ze sobą nie dla własnej korzyści, ale dla dobra całej drużyny.

Related articles

Back to Top