Dlaczego warto organizować imprezy integracyjne dla firm?

Znaczny wzrost popularności wszelkiego rodzaju imprez i wyjazdów integracyjnych organizowanych przez firmy dla swoich pracowników to najlepszy dowód na to, że prawidłowe relacje w załodze oraz dobry stosunek szef-pracownik to wartości, których nie należy negować. Imprezy integracyjne, poza zapewnieniem pracownikom wieczoru bądź kilku dni świetnej zabawy pozwalają na stworzenie warunków pracy, których nie wygenerują nawet najlepsi, lecz niezgrani pracownicy. Zorganizowanie imprezy integracyjnej przynajmniej raz w roku to inwestycja, która się opłaca. Dlaczego?

Zintegrowani pracownicy, to pracownicy gotowi do działania

Wzrost morale pracowników, zwiększenie ich ochoty do pracy i poprawienie skuteczności wykonywanych zadań to niewątpliwie jeden z największych benefitów imprez integracyjnych. Wiele badań naukowych i społecznych potwierdza, że pracownicy jednej firmy spędzający ze sobą czas poza miejscem pracy są bardziej zgrani, co oczywiście znacznie wpływa na poprawę ich współpracy na arenie zawodowej. Dobrze zorganizowane imprezy integracyjne to okazja, by w sposób nieinwazyjny i zrelaksowany poznać swoich współpracowników i ich mocne oraz słabe strony. Prawidłowo zorganizowana impreza integracyjna powinna zostać zapamiętana jako przyjemne doświadczenie i wypad pełen wrażeń, a jednocześnie dzień pełen integracyjnych gier i zabaw dla całej grupy.

Spotkanie z szefem po godzinach to nie najgorsze rozwiązanie

Imprezy integracyjne to nie sposób na ucieczkę pracowników od szefa, a wręcz przeciwnie okazja, by i z nim nawiązać lepszą relację.

Wielu pracowników traktuje osoby ponad sobą jako nadrzędne i tym samym niezdolne do zrozumienia pozycji pracownika niższego szczebla. Okazuje się jednak, że postawienie pracowników i szefostwa w sytuacji zachęcającej do współpracy i swobodnego kontaktu znacznie poprawia relację utrzymywaną z szefostwem w miejscu pracy.

Nagroda za dobrze wykonane zadanie

Z perspektywy wielu pracowników imprezy integracyjne są jedynie przymusowym zebraniem pracowników i pracodawcy poza biurem. Warto oderwać się od tego schematu i potraktować organizację imprezy integracyjnej jako formę nagrody dla pracowników za dobrze wykonane zadanie. Impreza taka powinna być przede wszystkim skupiona na kreowaniu ciekawych wspomnień i przeżyć, a mniej na stronie integracyjnej pracowników. Traktowanie imprez integracyjnych jako nagrody to po raz kolejny sposób na motywowanie pracowników do dalszego wykonywania dobrej roboty i przykładania się do zleconych zadań. Impreza integracyjna dla firmy to okazja, by szefostwo pokazało swoim podwładnym to, że potrzeby pracowników są pod dobrą opieką, a ich zaangażowanie jest doceniane.

Redukcja stresu i rozwiązywanie konfliktów

Ostatnią z ciekawszych funkcji imprez integracyjnych jest niewątpliwie ich zdolność do rozwiązywania sytuacji konfliktowych wśród zespołu i generalnej redukcji stresu związanego z pracą. Zawzięte konflikty mogą oczywiście przenieść się również poza obszar biura, jednak rozwiązywanie ich w sytuacjach rozluźnionych jest znacznie łatwiejsze, niż w zamkniętej przestrzeni pełnej biurek, dokumentów i drażniących bodźców.


Artykuł powstał we współpracy z grupą marketingową In Spehttp://www.inspe-grupa.pl/.Related articles

Back to Top