Czy podatek za pracę za granicą musimy rozliczyć w Polsce?

Zdecydowana większość Polaków szukając pracy za granicą – wybiera Holandię. Wpływ na tę decyzję ma przede wszystkim wysokość zarobków, atrakcyjne warunki pracy oraz większa szansa na zakwaterowanie. Wiele osób wyjeżdżających do pracy do Holandii posiada już tam rodzinę lub znajomych.

Chociaż praca w Holandii i atrakcyjne wynagrodzenie to plusy wyjazdu za granicę, należy pamiętać, że konieczne jest rozliczenie się z dochodów. Należy jednak pamiętać, Polacy pracujący w Holandii muszą również rozliczyć się z podatku od wynagrodzenia uzyskanego za granicą.

Podatek w Polsce – czy naprawdę jest konieczny?

Rozliczenie PIT dochodów z Holandii jest zapisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to także regulowane w konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie uniknięcia podwójnego opodatkowania. Okazuje się zatem, że dochód pochodzący z Holandii podlega w Polsce opodatkowaniu i nie można pominąć tej informacji w corocznej deklaracji podatkowej.

Czy podatek z Holandii musimy rozliczyć w Polsce?

Zarobki z Holandii, w przeciwieństwie od dochodu z innych państw, należy rozliczyć również w Polsce. Jednakże specyfikacja opodatkowania pozwala na skorzystanie ulgi abolicyjnej, a co się z tym wiąże – zmniejszenie zobowiązania względem polskiego urzędu skarbowego.

Polacy pracujący w Holandii, mające status rezydenta podatkowego, muszą rozliczyć się z podatku od wynagrodzenia również w kraju. Okazuje się, że deklaracje podatkową złożą podwójnie – najpierw rozliczą dochód w Holandii, a następnie w Polsce.

Ulga abolicyjna – co to takiego?

Umowa pomiędzy Polską a Holandią pozwala polskim podatnikom na uniknięcie podwójnego opodatkowania przychodów z zagranicy. Ulga abolicyjna zwalnia polskiego podatnika z podatku od holenderskich dochodów.

Warto jednak pamiętać, że ulga abolicyjna nie ma na celu całkowitego zwolnienia z zapłaty podatku od zagranicznych przychodów. Można zatem odliczyć kwotę podatku, który został zapłacony w Holandii. Wynagrodzenie rozlicza się w oparciu o zasadę proporcjonalnego odliczenia – Polak obniża podatek z Holandii o kwotę już wcześniej zapłaconą. Odliczenie podatku z zagranicy nie jest pełne, a proporcjonalne do kwot zarobionych w obu państwach.

Ulga abolicyjna dotyczy przychodów uzyskanych pracując na umowę o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, własnej działalności, z praw majątkowych w zakresie praw autorskich.

Zaliczka na podatek – jak należy ją rozumieć?

Każda osoba, która pracuje w Holandii tymczasowo, ma obowiązek po powrocie do kraju opłacać zaliczkę na podatek. Zazwyczaj jest to do 20. dnia następnego miesiąca lub, w przypadku końca roku podatkowego, do dnia złożenia zeznania. Zaliczkę na podatek muszą opłacać osoby, które po przerwie wracają i podejmują pracę w Holandii. Zaliczka wynosi 18 procent od uzyskanego przychodu.

Zwrot podatku z Holandii a opodatkowanie w Polsce

Pracując w Holandii legalnie, pracodawca odprowadza z wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy. Bardzo często po złożeniu zeznania podatkowego okazuje się, że podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconej kwoty. I chociaż traktujemy te pieniądze jako własność, konieczne jest rozliczenie zwrotu podatku w Polsce.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawia się zapis, że podatnik, który otrzymał zwrot podatku z Holandii, powinien rozliczyć go w polskim urzędzie skarbowym. Nie chodzi tutaj jednak o cały zwrot, a tylko o tę część, która wcześniej pomniejszyła polski podatek podczas rozliczania zagranicznego dochodu (ulga abolicyjna). W momencie zwrotu podatku z zagranicy, polski obywatel powinien zatem oddać tylko kwotę, którą wcześniej odliczył. Dzięki temu wracamy do punktu wyjścia – wychodzi na to, że podatek z Holandii nie został tam zapłacony, a w Polsce nie obniżono podatku o podatek zagraniczny.

Rozliczenie PIT z zagranicy w Polsce – czy naprawdę jest konieczne?

Każda osoba, która pracuje bądź pracowała za granicą, ma obowiązek rozliczyć się z tego dochodu w Polsce. Jednakże dzięki uldze abolicyjnej może obniżyć ten podatek o kwotę podatku zapłaconego za granicą lub całkowicie go wyeliminować. Zwroty nadpłaconego podatku również trzeba rozliczyć, ale polskiemu urzędowi skarbowemu można oddać tylko te część, którą odliczyliśmy w poprzednim zeznaniu.

 


Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

do kiedy zwrot podatku w holandii
biura rozliczające podatek z niemiec
zasiłek rodzinny kindergeld
Kiedy otrzymam zwrot podatku z Holandii? Czym zajmuje się wrocławska firma Tax-pol? Komu przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko Kindergeld?
Przejdź do artykułu Przejdź do artykułu Przejdź do artykułu

Related articles

Back to Top